Object structure

Title:

Mateusz Kanabrodzki, Kapłan i fryzjer : żywioł materialno-cielesny w utworach Georga Büchnera, Witolda Gombrowicza, Mirona Białoszewskiego, Helmuta Kajzara. Gdańsk 2004

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2008)

Creator:

Tomczyk, Izabela

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Kanabrodzki, Mateusz ; Büchner, Georg ; Gombrowicz, Witold (1904-1969) ; Białoszewski, Miron (1922-1983) ; Kajzar, Helmut

References:

1. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais'go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Przeł. A. i A. Goreniowie. Kraków 1975. ; 2. J. Błoński, Artaud i teatr magiczny. Wstęp w: A. Artaud, Teatr i jego sobowtór. Przeł. J. Błoński. Warszawa 1978. ; 3. A. Falkiewicz, Ledwie mrok. Wrocław 1998. ; 4. M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku. Warszawa 1997. ; 5. M. Hopfinger, Kultura współczesna - audiowizualność. Warszawa 1985. ; 6. M. Jaczynowska, Religie świata rzymskiego. Warszawa 1987. ; 7. L. Kołakowski, Kapłan i błazen. Rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia. „Twórczość” 1959, nr 10, s. 65-85. ; 8. M. P. Markowski, Ciało, które czyta, ciało, które pisze. Wstęp w: R. Barthes, S/Z. Przeł. M. P. Markowski, M. Gołębiewska. Warszawa 1999, s. 5-34. ; 9. Uniwersalny słownik języka polskiego. Red. S. Dubisz. T. 1. Warszawa 2003.

Issue:

1

Start page:

248

End page:

254

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)