Obiekt

Tytuł: Spór między Mickiewiczem a Krasińskim o miejsce Żydów wśród Polaków

Twórca:

Fiećko, Jerzy

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2008)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i sposobach rozprzestrzeniania się nacjonalizmu. Przeł. S. Amsterdamski. Kraków 1997.
2. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu. Wstęp D. Grinberg. Przeł. M. Szawiel, D. Grinberg . T. 1. Warszawa 1993.
3. R. Brandstaetter, Legion żydowski A. Mickiewicza. (Dzieje i dokumenty). Warszawa 1932.
4.J. Borejsza, Sekretarz Adama Mickiewicza. (Armand Lévy i jego czasy -1827-1891). Warszawa 1969.
5. W. J. Burszta , J. Nowak , K. Wawruch , Od narodu szlacheckiego do państwa narodowego. W zb.: Polska refleksja nad narodem. Wybór tekstów. Wybór D. Bartkowiak. Red. W. J. Burszta, J. Nowak, K. Wawruch. Poznań 2002, s. 9-29.
6. J. Doktór, Początki chasydyzmu polskiego. Wrocław 2004.
7. A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785-1870 na tle europejskim. Warszawa 1988.
8. A. Fabianowski, Kwestia żydowska w twórczości Zygmunta Krasińskiego. W zb.: Żydzi w literaturze. Red. A. Szawerna-Dyrszka, M. Tramer. Katowice 2003, s. 145-165.
9. J. Fiećko, Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu. Poznań 2005.
10. F. de Fontette, Historia antysemityzmu. Przeł. M., M. Mendychowscy. Wrocław 1992.
11. M. Inglot, Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864. Wrocław 1999.
12. M. Janion, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi. Warszawa 2000.
13. P. Johnson, Historia Żydów. Przeł. M. Godyń , M. Wójcik , A. Nelicki . Kraków 1993.
14. J. Kleiner, Mickiewicz. T. 2: Dzieje Konrada, cz. 2. Wyd. 2. Lublin 1948.
15. [W. Krasiński], Aperçu sur les Juifs de Pologne par un Oficier General Polonais. Nonce à la diete: l ’an 1818. B.m.r.
16. Z. Krasiński, Dzieła literackie. Wybrał, oprac. P. Hertz. T. 1. Warszawa 1973.
17. Z. Krasiński, Listy do Adama Sołtana. Oprac., wstęp Z. Sudolski. Warszawa 1970.
18. Z. Krasiński, Listy do Aleksandra Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego. Oprac., wstęp Z. Sudolski. T. 1. Warszawa 1988.
19. Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej. Oprac., wstęp Z. Sudolski. T. 1. Warszawa 1975.
20. Z. Krasiński, Listy do Henryka Reeve. Oprac., wstęp, kronika, noty P. Hertz. Przeł. A. Olędzka-Frybesowa. T. 2. Warszawa 1980.
21. Z. Krasiński, Listy do Konstantego Gaszyńskiego. Oprac., wstęp Z. Sudolski. Warszawa 1971.
22. Z. Krasiński, Listy do Koźmianów. Oprac., wstęp Z. Sudolski. Warszawa 1977.
23. Z. Krasiński, Listy do różnych adresatów. Oprac., wstęp Z. Sudolski. T. 2. Warszawa 1991.
24. Z. Krasiński, Nie-Boska komedia. Oprac., wstęp M. Janion. Wyd. 11. BN I 24. Wrocław 1974.
25. Z. Krasiński, Pisma filozoficzne i polityczne. Oprac. P. Hertz. Warszawa 1999.
26. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 10. Oprac. J. Maślanka. Przeł. L. Płoszewski. Warszawa 1998.
27. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 12. Oprac. S. Kieniewicz. Przeł. L. Płoszewski, A. Górski. Warszawa 1997.
28. A. Mickiewicz , Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. T. 16. Zebrał, oprac. S. Pigoń. Przedm. W. Mickiewicz. Warszawa 1933.
29. A. Mickiewicz, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego. Oprac. Z. Stefanowska. Wyd. 5. BN I 17. Wrocław 1956.
30. S. Pigoń, „Pan Tadeusz". Wzrost, wielkość i sława. Wyd. 2. Kraków 2002.
31. S. Pigoń, [wstęp] W: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Oprac. S. Pigoń. Wyd. 9. BN I 83. Wrocław 1982, s. III-CLVIII.
32. S. Pigoń, Z ostatnich chwil Mickiewicza. „Myśl Narodowa” 1932, nr 44, s. 640-642.
33. S. Pigoń, Z ostatnich chwil Mickiewicza. „Myśl Narodowa” 1932, nr 45, s. 658-660.
34. D. Pipes, Potęga spisku. Wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości. Przeł. S. Kędzierski. Warszawa 1998.
35. I. Schipper, Przyczynki do dziejów chasydyzmu w Polsce. Oprac. Z. Targielski. Warszawa 1992.
36. T. Swoboda, Żydzi w twórczości Zygmunta Krasińskiego. W zb.: Żydzi w literaturze. Red. A. Szawerna-Dyrszka, M. Tramer. Katowice 2003, s. 166-176.
37. E. Szymanis, Jankiel wobec Mickiewiczowskiego modelu patriotyzmu. W zb.: Kwestia żydowska w romantyzmie polskim. Red. A. Fabianowski, M. Makaruk. Warszawa 2005, s. 11-25.
38. A. Walicki, Trzy patriotyzmy. Warszawa 1991.
39. A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn. Wyd. 4, zmien. Warszawa 1998.
40. A. Witkowska, Towiańczycy. Warszawa 1989.
41. G. M. Witowski, Sposób na Żydów, czyli środki niezawodne zrobienia z nich ludzi uczciwych i dobrych obywateli. Wilno 1818.
42. K. Wyka, „Pan Tadeusz". T. 1: Studia o poemacie. Warszawa 1963.
43. A. Żyga, Problem żydowski w twórczości J. I. Kraszewskiego, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1964, R. II, s. 139-228.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

21

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63132 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2017-09-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

270

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/79948

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji