Obiekt

Tytuł: Historia Zagłady i literatura (nie)piękna. „Tworki” Marka Bieńczyka w kontekście kultury posttraumatycznej

Twórca:

Bojarska, Katarzyna

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2008)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Th. Adorno, Dialektyka negatywna. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa 1982.
2. E. van Alphen, Zabawa w Holocaust. Przeł. K. Bojarska. „Literatura na Świecie” 2004, nr 1/2, s. 217-243.
3. F. Ankersmit, Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia. Przeł. A. Ajschtet, A. Kubis, J. Regulska . W: Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii.Red., wstęp E. Domańska. Kraków 2004.
4. B. Baczko, Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej. Przeł. M. Kowalska. Warszawa 1994.
5. S. Barańczak, Język poetycki Mirona Białoszewskiego. Wrocław 1974.
6. R. Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego. Przeł. i posłowiem opatrzył M. Bieńczyk, wstęp M. P. Markowski. Warszawa 1999.
7. K. Bielas, M. Pankowski, Żegnaj, Maniuś, żegnaj. „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Duży Format” 2006, nr z 24 IV. http://serwisy.gazeta.pl/df/1,34471,3298226.html.
8. M. Bieńczyk, Tworki. Warszawa 1999.
9. M. Bieńczyk, Słowo w akcji. Rozm. przepr. M. Wolny. „Polityka” 2000, nr 5, s. 50-51.
10. K. Bojarska, „I znów Polskę, a nie wiosnę zobaczę”. „Obieg” 5.03.2008. Strona http://www.obieg.pl/text/08021002.php.
11. L. Burska, Kłopotliwe dziedzictwo. Szkice o literaturze i historii. Warszawa 1998.
12. K. Chmielewska, Klęska powieści? Wybrane strategie pisania o Szoa. W zb.: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie. Red. M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowski. Kraków 2005, s. 245-264.
13. S. Felman, D. Laub, Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History. New York - London 1992.
14. S. Freud, Żałoba i melancholia. Przeł. B. Kocowska. W: K. Pospiszyl, Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło. Wrocław 1991, s.295-308.
15. Z. Ginczanka, *** (Non omnis moriar). W: Udźwignąć własne szczęście. Poznań 1991, s. 141.
16. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956. Kraków 1997.
17. A. Graff, T. Basiuk, Fałszerstwo Wilkomirskiego: trauma jako konwencja kulturowa i narracyjna. W zb.: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie. Red. M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowski. Kraków 2005, s. 387-404.
18. J. T. Gross, Upiorna dekada. Kraków 2001.
19. G. H. Hartman, Ciemność widoma. Przeł. J. Kazik. „ Literatura na Świecie” 2005, nr 9/10, s. 265-295.
20. M. Hirsch, Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory. Cambridge, Mass., and London 1997.
21. M. Janion, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi. Warszawa 2000.
22. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Kraków 2006.
23. M. Janion, „Tak będzie pisała kiedyś Polska”. „Teksty” 1979, nr 6, s. 9-21.
24. M. Janion, Żyjąc tracimy życie. Warszawa 2001.
25. D. LaCapra, Psychoanaliza, pamięć i zwrot etyczny. Przeł. M. Zapędowska. W zb.: Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Red. E. Domańska. Poznań 2002, s. 127-162.
26. J. Laplanche, J. B. Pontalis, Słownik psychoanalizy. Przeł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska. Warszawa 1996.
27. M. Leciński, Likwidacja przewagi. Praca żałoby i empatia w „ Tworkach ” Marka Bieńczyka. „Teksty Drugie” 2001, s. 156-166.
28. K. Nadana, U Pana Boga za piecem. "Res Publica Nowa" 1999 nr 7/8 s. 103-105.
29. E. L. Santner, History Beyond the Pleasure Principle. W zb.: Probing the Limits of Representation. Nazism and the Final Sollution. Red. S. Friedlander. Cambridge, Mass. and London 1992.
30. A. Smolar, Tabu i niewinność. „Aneks” 1986, nr 41/42, s. 89-133.
31. A. Spiegelman, Mysz. Przeł. P. Bikont. Kraków 2001.
32. M. Świetlicki, Schizma. Czarne 1999.
33. J. Tokarska-Bakir, Rzeczy mgliste. Sejny 2004.
34. F. Tych, Długi cień Zagłady. Szkice historyczne. Warszawa 1999.
35. A. Ubertowska, Świadectwo-trauma-głos. Literackie reprezentacje Holocaustu. Kraków 2007.
36. G. Vattimo, Ponowoczesność i kres historii. Przeł. B. Stelmaszczyk. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998, s. 128-144.
37. J. E. Young, At Memory’s Edge. After-Images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture. New Haven and London 2000.
38. M. Zaleski, Formy pamięci. Gdańsk 2004.
39. M. Zaleski, Jedyna instancja. O „Tworkach” Marka Bieńczyka. W zb.: Narracja i tożsamość. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2004, s. 280-294.
40. S. Ziżek, The Fragile Absolute: Or, Why Is the Christian Legacy Worth Fighting For? New York - London 2001.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

89

Strona końc.:

106

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63128 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-09-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

397

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/79953

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji