Obiekt

Tytuł: Sienkiewicz i Żydzi. Rekonesans

Twórca:

Świerczyńska, Dobrosława

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2008)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego. T. 1: 1890-1918. Oprac. W. Stankiewicz, A. Piber. Wrocław 1973.
2. A. Cała, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864-1897). Postawy-konflikty-stereotypy. Warszawa 1989.
3. A. Czarnowski, Studium o Żydach. Warszawa 1880.
4. Encyclopedia Americana. T. 3. New York-Chicago-Washington 1963.
5. M. Fuks, Prasa żydowska w Warszawie 1823-1939. Warszawa 1979.
6. E. Gellert, Język Żydów polskich. Warszawa 1999.
7. A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej. Warszawa 1988.
8. J. Jeleński, Kalisz i jego okolica. „Niwa” 1875, nr 1-16.
9. Jubileusz Sienkiewicza. „Izraelita” 1900, nr 50.
10. Z. Landau, Prawnicki-Kirszrot Józef. Hasło w: Polski słownik biograficzny t. 28. Wrocław 1983-1985, s. 363-364.
11. B. Lauer, Henryk Sienkiewicz i Żydzi. „Rozwaga” 1916, nr 12, s. 249-251.
12. B. Lauer, Nasze rachunki i sjonizm. Warszawa 1903.
13. B. Lauer, Das polnische Problem. Zurich 1915.
14. B. Lauer, La Question Polono-Juive d ’après un Juif Polonais. Paris 1916.
15. B. Lauer, W tak zwanej sprawie "litwackiej ”. Przyczynek do kwestii żydowskiej w Królestwie Polskim. Warszawa 1909.
16. B. Lauer, Zum Polnisch-Jüdischen Problem (von Standpunkt eines polnischen Juden). Berlin 1915.
17. D. Lazer, Cztery nieznane listy H. Sienkiewicza do obrońcy [tj. Józefa Rossenblata]. „Nowy Dziennik” 1933, nr 66, s. 9.
18. D. Lazer, Sienkiewicz i głodówka studentów ukraińskich. Nieznana obrona Sienkiewicza przed sądem wiedeńskim. „Wiadomości Literackie” 1933, nr 11, s. 1.
19. W. Mrówczyński, Dzieła. T. 1. Lwów [1885].
20. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło S. Adalberga oprac. zespół red. pod kierunkiem J. Krzyżanowskiego. T. 3. Red. S. Świrko. Warszawa 1972.
21. B. Petrozolin-Skowrońska, „Gazeta Handlowa ” i „Nowa Gazeta ” (1864-1918). „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1968, T. 7. nr 1, s. 41-72.
22. D. Płygawko, Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej. Poznań 1986.
23. M. Prosnak-Tyszka, Drugi pogrzeb Sienkiewicza z Vevey do Warszawy w październiku 1924. W: H. Sienkiewicz , Wspomnienie. [...]. Warszawa 1997, s. 13-46.
24. B. Prus, Lalka. Oprac. A. Popławska. Kraków 2007.
25. J. Schall, Rok 1648 i kniaź Jeremi Wiśniowiecki w świetle współczesnych historyków żydowskich. (Na marginesie walki o rzeczywistość historyczną "Ogniem i mieczem”). „Miesięcznik Żydowski” 1934.
26. H. Sienkiewicz, Dwie łąki. Kraków 1908.
27. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 30. Warszawa 1949.
28. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T.32. Warszawa 1949.
29. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T.42. Warszawa 1950.
30. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T.47-49. Warszawa 1950.
31. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T.51-52. Warszawa 1950.
32. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T.53. Warszawa 1952.
33. H. Sienkiewicz, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 54. Warszawa 1952.
34. H. Sienkiewicz, Listy. Oprac. M. Bokszczanin. T. 3. Warszawa 2007.
35. H. Sienkiewicz, Przed wyborami do Dumy. W: Pisma zapomniane i niewydane. Lwów 1922, s. 542-548.
36. Szkoła Główna Warszawska (1862-1869). T. 1: Wydział Filologiczno-Historyczny. Kraków 1900.
37. L. Tołstoj, Listy. T. 2. Przeł. M. Leśniewska. Kraków 1976.
38. L. Tołstoj, Połnoje sobranije soczinienij. T. 74. Moskwa 1954.
39. Żydzi. [jednodniówka] „Dziennik Powszechny” 1907.
40. Żydzi w Polsce. Antologia literacka. Oprac. H. Markiewicz. Kraków 1997.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

121

Strona końc.:

157

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63126 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-09-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 108

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/79955

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji