Object

Title: Problem rozwoju metalurgii żelaza w Europie Środkowej u schyłku starożytności

Creator:

Mamzer, Henryk (1948– )

Date issued/created:

1985

Resource type:

Text

Subtitle:

Problems concerning the development of iron metallurgy in Central Europe at the decline of antiquity ; Przegląd Archeologiczny T. 32 (1985)

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Zasadniczy motyw podjęcia analizy problemu wyłonił się z negatywnego w literaturze stosunku do sprawdzania dotychczasowej koncepcji rozwoju metalurgii żelaza na obszarze środkowoeuropejskiego barbaricum drogą formułowania wobec niej koncepcji alternatywnych. Możliwość przeprowadzenia takiego testu sygnalizują wyniki ostatnich badań nad chronologią starożytnego hutnictwa żelaza, wykazująceprawdopodobieństwo funkcjonowania ośrodków masowej produkcji tego surowca w początkach okresu wpływów rzymskich, nie zaś u jego schyłku, jak dotychczas sądzono. Tymczasem dyskusja na ten temat pozostaje ograniczona niemal do wyłącznego stwierdzania nowych danych, bądź też są one arbitralnie odrzucane jako wątpliwe lub nieistotne w całokształcie zachodzących zjawisk. Uzyskane wynikidatowań są jednak danymi empirycznymi koncepcji pozostającej w opozycji wobec tej, jaka istnieje obecnie. Ich akceptacja wiąże się zatem z koniecznością weryfikacji dotychczasowego, ugruntowanego już poglądu. Próbę taką przeprowadzono w niniejszym artykule, przedstawiając odmienną od dotychczasowych ujęć propozycję interpretacji zmian zachodzących w metalurgii żelaza

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

32

Start page:

69

End page:

103

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60442 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information