Object structure
Title:

Przemiany osadnicze i kulturowe w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim

Subtitle:

Besiedlungs- und Kulturveränderungen in Süd- und Mittelpolen in der jüngeren vorrömischen Eisenzeit und in der Kaiserzeit ; Przegląd Archeologiczny T. 32 (1985)

Creator:

Godłowski, Kazimierz (1934–1995)

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Date issued/created:

1985

Description:

il. ; 29 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

przedrzymski o.-o. rzymski -- Polska ; przemiany osadnicze o. przedrzymskiego-o. rzymskiego ; przemiany kulturowe o. przedrzymskiego-o. rzymskiego

Abstract:

Przemiany osadnicze w południowej i środkowej Polsce od II w. p.n.e. do V w. n.e. rozpatrzono na podstawie dokładnie datowanych stanowisk archeologicznych i w powiązaniu ze zróżnicowaniem kulturowym. Pozwoliło to na wyciągnięcie ogólnych wniosków na temat struktury osadnictwa, zasadniczych tendencji zachodzących przemian oraz ich uwarunkowań. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienieskupisk osadniczych i na zmiany zachodzące w ich rozmieszczeniu. Przeprowadzono również próbę powiązania niektórych zjawisk uchwytnych w materiale archeologicznym z wydarzeniami zanotowanymi przez antyczne źródła pisane

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

32

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0079-7138

Source:

IAiE PAN, sygn. P III 149 ; IAiE PAN, sygn. P III 272 ; IAiE PAN, sygn. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: