Object structure
Title:

Przemiany osadnicze i kulturowe w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim

Subtitle:

Besiedlungs- und Kulturveränderungen in Süd- und Mittelpolen in der jüngeren vorrömischen Eisenzeit und in der Kaiserzeit ; Przegląd Archeologiczny T. 32 (1985)

Creator:

Godłowski, Kazimierz (1934–1995)

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Date issued/created:

1985

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

pre-Roman-Roman period -- Poland ; pre-Roman-Roman period cultures ; pre-Roman-Roman period cemeteries ; pre-Roman-Roman period pottery ; pre-Roman-Roman period settlement transformations ; pre-Roman-Roman period cultural transformations

Abstract:

Przemiany osadnicze w południowej i środkowej Polsce od II w. p.n.e. do V w. n.e. rozpatrzono na podstawie dokładnie datowanych stanowisk archeologicznych i w powiązaniu ze zróżnicowaniem kulturowym. Pozwoliło to na wyciągnięcie ogólnych wniosków na temat struktury osadnictwa, zasadniczych tendencji zachodzących przemian oraz ich uwarunkowań. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienieskupisk osadniczych i na zmiany zachodzące w ich rozmieszczeniu. Przeprowadzono również próbę powiązania niektórych zjawisk uchwytnych w materiale archeologicznym z wydarzeniami zanotowanymi przez antyczne źródła pisane

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

32

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: