Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Obiekty rowkowe na cmentarzyskach z okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich w południowej Polsce. Cz. 1

Creator:

Gedl, Marek (1934-2014)

Date issued/created:

1985

Resource Type:

Article

Subtitle:

Grabenobjekte aus der La Tène und der frühen Kaiserzeit Südpolen. 1 ; Przegląd Archeologiczny T. 32 (1985)

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Abstract:

Mianem obiektów rowkowych określa się koliste lub czworoboczne założenia o średnicy kilku metrów, otoczone dookoła rowkiem. W niektórych obiektach rowkowych natrafiano na pochówki, jamy lub ślady po słupach. Na cmentarzysku w Kietrzu, woj. opolskie, odkryto 11 obiektów rowkowych i fragmenty dalszych rowów. Trzy obiekty czworoboczne i 2 koliste wiążą się z cmentarzyskiem kultury lateńskiej,a 6 pozostałych z cmentarzyskiem kultury przeworskiej z wczesnego okresu wpływów rzymskich. Obiekty rowkowe podobnie datowane odkryto też na 7 cmentarzyskach kultury przeworskiej w Małopolsce. Poza Polską, w Europie Środkowej, analogiczne obiekty znane są z cmentarzysk kultury lateńskiej na Morawach, w Słowacji i północnych Węgrzech oraz na cmentarzyskach z okresu wpływów rzymskich w środkowych Czechach. Obiekty rowkowe różnych typów licznie występują w dorzeczu środkowego i dolnego Renu od młodszych okresówepoki brązu aż po okres rzymski, W obrębie obiektów rowkowych znajduje się tam albo pochówki, albo ślady budowli słupowych uważanych za małe świątynie. Zwyczaj zakładania obiektów rowkowych na cmentarzyskach przyniesiony został do Europy Środkowej (Morawy, Słowacja, Węgry, Górny Śląsk) przez falę ludności kultury lateńskiej w okresie lateńskim B. Na niektórych terenach (Czechy, Górny Śląsk,Małopolska) zwyczaj ten utrzymał się aż do okresu wpływów rzymskich. Pierwsza część niniejszej pracy obejmuje opis i omówienie obiektów rowkowych odkrytych w Kietrzu. Natomiast część druga („Przegląd Archeologiczny", t. 33) poświęcona została obiektom rowkowym z Małopolski oraz zawiera omówienie analogii z Europy Środkowej i Zachodniej, podsumowanie i streszczenie niemieckie

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

32

Start page:

105

End page:

155

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60444 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information