RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Rola Sigynnów Herodota w środowisku kulturowym wczesnej epoki żelaza na Nizinie Węgierskiej

Creator:

Chochorowski, Jan (1949– )

Date issued/created:

1987

Resource type:

Text

Subtitle:

Herodots Sigynnen im kulturellen Milieu der Früheisenzeit auf der Ungarischen Tiefebene ; Przegląd Archeologiczny T. 34 (1987)

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

W okresie przemian kulturowych, które zapoczątkowują w środkowym dorzeczu Dunaju wczesną epokę żelaza, pojawia się na Wielkiej Nizinie Węgierskiej nowe ugrupowanie określane mianem kultury Mezöcsat. W tym samym czasie rozprzestrzeniają się w Kotlinie Karpackiej znaleziska typu kimmeryjskiego. Narastające w 2 poł. VI w. p.n.e. oddziaływania scytyjskie doprowadzają doukształtowania się w tym środowisku kultury Vekerzug. Południowe ugrupowanie osadnicze tej kultury łączą z kulturą Mezöcsat wyraźne więzy genetyczne. Antyczne źródła pisane pozwalają lokalizować w płd. części Alföldu Sigynnów, a konfrontacja danych archeologicznych z przekazaną przez Herodota charakterystyką etnograficzną tego ludu umożliwia identyfikację Sigynnów z osadnictwem południowej grupy kultury Vekerzug. Stały charakter powiązań intergrupowych, a także trwałość rubieży kulturowej, wyodrębniającej środowisko środkowego dorzecza Cisy, skłaniają do stwierdzenia, że były to zjawiska związane z tym samym etnosem. Etnonim „Sigynnowie" określa zatem również substrat związany z kulturą Mezöcsat. Sigynnowie byli najprawdopodobniej jednym z ludów, który przemieścił się na tereny Niziny Węgierskiej wraz z pierwszą falą ludności „kimmeryjskiej" jeszcze w okresie HaB

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

34

Start page:

161

End page:

218

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60333 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information