Object

Title: Miejsce Gniozdowa w rozwoju kontaktów Skandynawii z Rusią Kijowską

Creator:

Łosiński, Władysław (1935- )

Date issued/created:

1992

Resource Type:

Article

Subtitle:

Gniozdowo in der Entwicklung der Verbindungen zwischen Skandinavien und Kijever Russ ; Przegląd Archeologiczny T. 39 (1992)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Abstract:

Autor na przykładzie materiałów z wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Gniozdowie pod Smoleńskiem analizuje rozziew chronologiczny między częstotliwością występowania na terenie Rusi zabytków pochodzenia skandynawskiego a wielkością strumienia srebra arabskiego płynącego z Rusi północnej do krajów skandynawskich w X w. Strumień ten doznał wyraźnego uszczerbku już w latach trzydziestych tego stulecia. Proces ten nasilił się w połowie, a zwłaszcza w 2 połowie X w., a zatem w okresie, z którego pochodzi zdecydowanawiększość wyrobów proweniencji północnej odkrytych w Gniozdowie. Dość masowe pojawienie się tam Waregów zbiegało się zatem w czasie z osłabieniem związków gospodarczych skandynawsko-ruskich. Jest to pozorna jedynie sprzeczność. Wydaje się, że załamanie się kontaktów handlowych sprzyjało osiedlaniu się Skandynawów na stałe w ośrodkach wczesnomiejskich typu Gniozdowo. Pierwotna mobilnośćprzybyszów z Północy, wynikająca z ich uczestnictwa w handlu dalekosiężnym, ustąpiła miejsca stabilizacji tego żywiołu, aktywnie odtąd uczestniczącego w dynamicznie rozwijającej się ekonomice Rusi. Kraj ten stał się również atrakcyjny dla drużyn wareskich pozostających na służbie kniaziów ruskich. Wszystko to prowadziło do zmiany charakteru kontaktów skandynawsko-ruskich, związki gospodarczetraciły z wolna na znaczeniu, coraz bardziej licząca się była rola powiązań politycznych

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

39

Start page:

139

End page:

152

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60987 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

This page uses 'cookies'. More information