Object

Title: Zabawy ludowych wesołków – w świetle wybranych zjawisk polskiej komedii plebejskiej XVI i XVII wieku

Creator:

Pirecki, Piotr

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais'o a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Tłum. A. A. Goreniowie. Warszawa 1975.
2. J. Białostocki, "Vanitas". Z dziejów obrazowania idei "marności" i "przemijania" w poezji i sztuce. W tegoż: Teoria i twórczość. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii. Poznań 1961.
3. M. Bielski, Komedyja Justyna i Konstancyjej. Oprac. J. Starnawski. Kraków 2001.
4. P. Buchwald-Pelcowa, Francuskie i niemieckie echa staropolskiego Babina. W zb.: Literatura staropolska i jej związki europejskie. Red. J. Pelc. Wrocław 1973, s.293-308.
5. J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. Wyd. 2. T. 2. Warszawa 1960.
6. J. Domański, Uwagi o średniowiecznej i renesansowej "pogardzie świata" i "nędzy człowieka" (Lotariusz - Poggio Bracciolini - Erazm z Rotterdamu). "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" t. 36 (1992), s. 5-52.
7. Dramaty staropolskie. Oprac. J. Lewański. T. 3-4. Warszawa 1961.
8. H. Dziechcińska, Literatura a zabawa. Warszawa 1981.
9. Erazm z Rotterdamu, Ciceronianus, sive de optimo genere dicendi. Przeł. M. Cytowska. W zb.: Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze - renesans - barok. Oprac. M. Cytowska, T. Michałowska. Warszawa 1999.
10. K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie. Warszawa 1988.
11. B. Geremek, Świat "opery żebraczej". Warszawa 1989.
12. S. Grzeszczuk, Błazeńskie zwierciadło. Rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku. Kraków 1970.
13. D. Künstler-Langner, Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku. Toruń 1993.
14. K. Mrowcewicz, Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm - manieryzm - barok. Studia nad poezją XVII stulecia. Warszawa 2005, s. 228-234.
15. J. Pelc, Barok - epoka przeciwieństw. Warszawa 1993.
16. P. Pirecki, Polska komedia plebejska XVI i XVII wieku. Zarys monograficzny. Praca habilitacyjna, Łódź 2008.
17. P. Pirecki, Rybałt w drodze. "Napis" 2005, s. 21-27.
18. P. Pirecki, Wokół terminu "komedia plebejska". "Literaturoznawstwo" 2007, nr 1, s. 14-29.
19. Polska komedia rybałtowska. Oprac. K. Badecki. Lwów 1931.
20. A. Skubaczewska-Pniewska, Teoretycznoliterackie i światopoglądowe "sąsiedztwa" teorii karnawalizacji literatury. W zb.: Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje. Red. A. Stoff, A. Skubaczewska-Pniewska. Toruń 2000, s. 47-68.
21. A. Skubaczewska-Pniewska, Teoria karnawalizacji literatury Michaiła Bachtina. W zb.: Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje. Red. A. Stoff, A. Skubaczewska-Pniewska. Toruń 2000, s. 11-31.
22. J. Tazbir, Rzeczpospolita Babińska w legendzie literackiej. "Przegląd Humanistyczny" 1972, z. 3, s. 1-19.
23. Teatr polskiego renesansu. Antologia. Oprac. J. Lewański. Warszawa 1988.
24. M. Wichowa, Idea pogardy świata i nędzy człowieka w literaturze polskiego baroku. W zb.: Literatura polskiego baroku w kręgu idei. Red. A. Nowicka-Jeżowa [i in.]. Lublin 1995, s. 249-254.
25. M. Wichowa, "Pisarstwo Jana Ostroroga (1565-1622)". Łódź 1998.
26. M. Wirzbięta, Gospodarstwo dla młodych a nowotnych gospodarzów. Oprac. J. Sokolski. Wrocław 1989.
27. A. Vincenz, wstęp w zb.: Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej. Wybór tekstów i komentarze ... Oprac. tekstów i bibliografii M. Malicki. Wrocław 1989, s. III-CX.

Issue:

1

Start page:

5

End page:

25

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63511 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 14, 2017

Number of object content hits:

196

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80090

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information