Obiekt

Tytuł: Bees (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes) of the Kujawy Lakeland (central Poland)

Twórca:

Banaszak, Józef ; Sobieraj-Betlińska, Anna

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pszczoły (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes) Pojezierze Kujawskie (centralna Polska) ; Apiformes of the Kujawy Lakeland ; Fragmenta Faunistica, vol. 59, no. 1

Współtwórca:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

7-27 p. : ill. ; 25 cm

Abstrakt:

Bee diversity was studied in 14 habitats in 7 localities in the Kujawy Lakeland (Pojezierze Kujawskie) incentral Poland. Additionally, we investigated the species diversity and phenology of bumblebees on red clover (Trifolium pratense). In total, 146 bee species were recorded in the study area, accounting for 30.7% of bee species reported from Poland so far and 46.2% of bee species known from the Wielkopolska-Kujawy Lowland (NizinaWielkopolsko-Kujawska). These include 14 red-listed species.

Bibliografia:

ALFKEN J. D. 1909. Beitrag zur Kenntnis der Apidenfauna von Westpreussen (Sammelbericht). Bericht des Westpreussischen, Botanisch-Zoologischen Vereins, Danzig 31: 101–123.
ALFKEN J. D. 1912. Die Bienenfauna von Westpreussen. Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins, Danzig 34: 1–96.
ANASIEWICZ A. 1976. Dzikie błonkówki pszczołowate (Apoidea, Hymenoptera) występujące w biocenozie kwitnącej koniczny czerwonej. Polskie Pismo Entomologiczne 46: 145–153.
BANASZAK J. 1982. Pszczoły (Apoidea, Hymenoptera) Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Fragmenta Faunistica 27 (7): 75–92.
BANASZAK J. 1983. Ecology of bees (Apoidea) of agricultural landscape. Polish Ecological Studies 9 (4): 421–505
BANASZAK J. 1984. The occurrence and numbers of bees (Apoidea) on some cultivated crop plants in the Wielkopolska region (West Poland). Polskie Pismo Entomologiczne 53: 623–631.
BANASZAK J. 1987. Fauna pszczół (Hymenoptera, Apoidea) Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej na przestrzeni pólwieku. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Ser. C 36: 67–77.
BANASZAK J. 2004. Apidae. In: BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I. & SKIBIŃSKA E. (eds.). Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Volume 1. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa,pp. 358–362.
BANASZAK J. 2006. Bees (Hymenoptera: Apiformes) in the Narew National Park. Polish Journal of Entomology 75:511–537.
BANASZAK J. 2010a. Bees of the Masurian Landscape Park: diversity and ecology (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes). Polish Journal of Entomology 79 (1): 25–53.
BANASZAK J. 2010b. Bees of the Wolin National Park: diversity and ecology (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes).Polish Journal of Entomology 79 (1): 55–76.
BANASZAK J. 2010c. The persistance of and changes in a bee fauna over the last century: case of Wielkopolska-Kujawy Lowland in western Poland (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes). Polish Journal of Entomology 79 (4):367–409.
BANASZAK J., RATYŃSKA H. & BANASZAK W. A. 2004. Proponowany rezerwat „Folusz” pod Szubinem jako ostoja termofilnej szaty roślinnej i fauny żądłówek (Hymenoptera: Aculeata: Apoidea, Scolioidea). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, C, 50: 101–132.
BANASZAK J. & KOWALCZYK J. K. 2007. Notes on bees (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) of central Poland. Fragmenta Faunistica 50 (1): 1–18.
BANASZAK J. & JAROSZEWICZ B. 2009. Bees of the Białowieża National Park and adjacent areas, NE Poland (Hymenoptera: Apidea, Apiformes). Polish Journal of Entomology 78 (2): 281–313.
BANASZAK J. & TWERD L. 2015. Pszczoły rezerwatu leśnego „Dziki Ostrów” niedaleko Bydgoszczy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71 (1): 53–60
BILIŃSKI M. 1977. Oblot koniczyny czerwonej przez owady zapylające. Polskie Pismo Entomologiczne 47:487–505.
BILIŃSKI M. & RUSZKOWSKI A. 1991. Trzmiele Wielkopolski. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 35 (1): 127–138.
BISCHOFF I., FELTGEN K. & BRECKNER D. 2003. Foraging strategy and pollen preferences of Andrena vaga (PANZER) and Colletes cunicularius (L.) (Hymenoptera: Apidae). Journal of Hymenoptera Research 12: 220–237.
BŁAŻEJEWSKA A., LEJA S. & MATYSIAK T. 1961. Z obserwacji nad występowaniem trzmieli (Bombus Latr.) na uprawach koniczyny czerwonej w okolicy Torunia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wToruniu. Biologia. 8, 6: 51–60.
CELARY W. 1999. New and rare species of the genus Hylaeus Fabricius, 1793 for the fauna of Poland (Hymenoptera:Apoidea: Colletidae). Acta zoologica cracoviensia 42 (2): 259–264.
CELARY W. & WIŚNIOWSKI B. 2001. Contribution to bee fauna (Hymenoptera: Apoidea) of Poland. Acta zoologica cracoviensia 44 (4): 413–418.
CHAO A. 1987. Estimating the population size for capture-recapture data with unequal catchability. Biometrics 43:783–791.
COLWELL R.K. 2013. EstimateS: Statistical estimation of species richness and shared species from samples. Version 9.Available at http://purl.oclc.org/estimates (3 Jan 2016).
DYLEWSKA M. 2000. Pszczołowate – Apidae. Podrodzina Andreninae. Błonkówki. Klucze do oznaczania owadów Polski 24, 68d. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 152 pp.
DZIEDUSZYCKA B. 1985. Demographic and Economic Transformation in the Area Surrounding the Early Medieval Kruszwica. Archaeologia Polona 24: 73–103.
GOTELLI N.J. & COLWELL R.K. 2001. Quantifying biodiversity: procedures and pitfalls in measurement andcomparison of species richness. Ecology Letters 4: 379–391.
HONCZARENKO J. 1965. Trzmiele (Bombus Latr.) zapylające koniczynę czerwoną (Trifolium pratense L.) w okolicach Szczecina. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Wydział Nauk Przyrodniczo-Rolniczych 20 (1): 1–60.
KASPRZAK K. & NIEDBAŁA W. 1981. Wskaźniki biocenotyczne stosowane przy porządkowaniu i analizie danych wbadaniach ilościowych. In: GÓRNY M. & GRÜM L. (eds.). Metody stosowane w zoologii gleby, pp. 397–409.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
KONDRACKI J. 2009. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 444 pp.
KOSIOR A. 1980. Rola trzmieli (Bombus Latr.) w biocenozach Bieszczadów Zachodnich. Ochrona Przyrody 43:189–222.
KOWALSKI M. 20.08.2009. Ludzkie szczątki poniewierają się w Piotrkowie Kujawskim. Gazeta Pomorska. Availableat http://www.pomorska.pl/pomorska24/art/7067627,ludzkie-szczatki-poniewieraja-sie-w-piotrkowie-kujawskimzdjecia,id,t.html (31 Jan 2016)
MAGURRAN A. E. 2004. Measuring biological diversity. Blackwell, 215 pp.
MATUSZKIEWICZ J. M. 2008a. Regionalizacja geobotaniczna Polski. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa. Available at http://www.igipz.pan.pl/Regionygeobotaniczne-zgik.html (31 Jan 2016)
MATUSZKIEWICZ J. M. 2008b. Potencjalna roślinność naturalna Polski. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa. Available at https://www.igipz.pan.pl/Roslinnoscpotencjalna-zgik.html (31 Jan 2016)
MILESKA M. I. 1994. Pojezierze Kujawskie. [in:] Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, 329 pp.
NIETO A., ROBERTS S. P. M., KEMP J., RASMONT P., KUHLMANN M., GARCÍA CRIADO M., BIESMEIJER J. C., BOGUSCHP., DATHE H. H., DE LA RÚA P., DE MEULEMEESTER T., DEHON M., DEWULF A., ORTIZ-SÁNCHEZ F. J., LHOMMEP., PAULY A., POTTS S.G., PRAZ C., QUARANTA M., RADCHENKO V.G., SCHEUCHL E., SMIT J., STRAKA J., TERZOM., TOMOZII B., WINDOW J. & MICHEZ D. 2014. European Red List of Bees. Publication Office of the European Union, Luxembourg, p. 84. Available at http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EUBookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KH0714078 (29 Aug 2016).
PAWLIKOWSKI T. 1989a. Struktura zgrupowań dzikich pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) z obszarów rolnych oróżnych typach parcelacji powierzchni uprawnej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia. 33, 70: 31–46.
PAWLIKOWSKI T. 1989b. Struktura zgrupowań dzikich pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) z siedlisk ekotonowych „pole-bór sosnowy”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia. 33, 70: 101–109.
PAWLIKOWSKI T. 1992a. Fenologia trzmieli (Apoidea, Bombus Latr.) w Kotlinie Toruńskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia. 39, 78: 63–75.
PAWLIKOWSKI T. 1992b. Struktura zespołów pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) na obszarach leśnych KotlinyToruńskiej. Rozprawy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 115 pp.
PAWLIKOWSKI T. 1993. Zadrzewienia śródpolne jako korytarze ekologiczne rozprzestrzeniania sie trzmieli (Apoidea,Bombus Latr.) w krajobrazie rolniczym. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia. 43, 84: 17–29.
PŘIDAL A., VESELÝ P. 2011. Changes in the composition of the bee populations of the Mohelno Serpentine Steppeafter 70 years (Hymenoptera: Apiformes). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis59 (6): 291–311. Available at http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2011059060291.pdf (29 Aug 2016)
RUSZKOWSKI A. & BILIŃSKI M. 1968. Oblot koniczyny czerwonej przez trzmiele. Pamiętnik Puławski – prace Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 31: 202–220.
SOWA S., RUSZKOWSKI A., BILIŃSKI M. & KOSIOR A. 1974. Liczebność i skład gatunkowy owadów zapylających koniczynę czerwoną w niektórych rejonach Polski w 1972 i 1973 r. [in:] Wstępne wyniki badań nadnasiennictwem koniczyny czerwonej. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy 100: 17–19.
SOWA S., RUSZKOWSKI A., BILIŃSKI M. & KOSIOR A. 1983. Liczebność i skład gatunkowy owadów zapylających koniczynę czerwoną (Trifolium pratense L.) w Polsce w latach 1972–1975. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 151: 147–162.
SOWA S., DYLEWSKA M., BILIŃSKI M. & RUSZKOWSKI A. 1991a. Trzmiele bydgoskiego, pilskiego, toruńskiego iwłocławskiego. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 35 (1): 113–125.
SOWA S., DYLEWSKA M. & RUSZKOWSKI A. 1991b. Trzmiele Pojezierza Mazurskiego. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 35 (1): 103–111
STRAKA J. & BOGUSH P. 2007. Description of immature stages of cleptoparasitic bees Epeoloides coecutiens and Leiopodus trochantericus (Hymenoptera: Apidae: Osirini, Protepeolini) with remarks to their unusual biology. Entomologica Fennica 18: 242–254. Available at http://aculeataresearch.com/attachments/article/56/24-eplarvy.pdf (31 Jan 2016).
SZULCZEWSKI J.W. 1948. Błonkówki (Hymenoptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cz. III: Pszczołowate (Apidae). Prace monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem 2 (3): 71–90.
TORKA V. 1913. Die Bienen der Provinz Posen. Zeitschrift für Naturwissenschaften, Abt. 20: 97–181.
TORKA V. 1933. Nachtrage zu meiner Veröffentlichung über “Die Bienen der Provinz Posen”. Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift für Polen 26: 83–94.
VANDERPLANCK P. M., BRUNEAU E. & MICHEZ D. 2009. Oligolectisme et décalage phénologique entre plante hôte etpollinisateur: étude de deux espèces printanières psammophiles, Colletes cunicularius (L.) (Hymenoptera,Colletidae) et Andrena vaga (Panzer) (Hymenoptera, Andrenidae). Osmia 3: 23–27. Available athttp://www.zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/biblio/237_Vanderplank_et_al._2009_palynologie.pdf (31 Jan 2016)
WILLIAMS N. M, MINCKLEY R. L. & SILVEIRA F. A. 2001. Variation in native bee faunas and its implications fordetecting community changes. Conservation Ecology 5 (1): 7. Available at http://www.consecol.org/vol5/iss1/art7/(31 Jan 2016)
WOŚ A. 1999. Klimat Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 301 pp
WOŚ. A. 2003. Klimat regionu środkowowielkopolskiego w świetle częstości występowania wybranych typów pogodyi ich zmienności w latach 1951-2000. [in:] BANASZAK J. (ed.). Stepowienie Wielkopolski pół wieku później.Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, pp. 27–42.
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadańochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Gopło PLH040007. Poz. 5673. Available athttp://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/ U84/2015/185/5673.pdf#zoom=90 (31 Jan 2016).

Czasopismo/Seria/cykl:

Fragmenta Faunistica

Tom:

59

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

7

Strona końc.:

27

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:60554 ; 10.3161/00159301FF2016.59.1.007

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. P.256 ; MiIZ PAN, sygn. P.4664 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji