Obiekt

Tytuł: Krok zagubiony, krok fałszywy, krok odnaleziony. Tańce na dworach w XVI wieku

Twórca:

Pietrzak-Thébault, Joanna

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2009)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. L'Art et Instruction de bien Danser, pub. M. Toulouse przed 1496 r. ; 2. P. Abbrugiati, Les Métiers de la culture dans "La Piazza universale di tutte le professioni del mondo" de Tommaso Garzoni. W zb.: Culture et professions en Italie (fin XVe - début XVIIe siècles). Études réunies et présentées par A. C. Fiorato. Paris 1989. ; 3. F. degli Alessandri, Discorso sopra il ballo e le buone creanze necessarie ad un gentil'huomo et ad una gentildonna. B.m. 1620. ; 4. Th. Arbeau, Orchesographie. Langres: J. des Preysz, 1589. [Wyd. 2 w 1596]. ; 5. Th. Arbeau, Orchesography. Transl. by M. Stewart Evans. With a new introd. and notes by J. Sutton and a new Labanotation section by M. Backer, J. Sutton. New York 1967. ; 6. L. Ariosto, Orland szalony. Przeł. P. Kochanowski. T. 1-3. Wyd. J. Czubek. Kraków 1905. ; 7. Bonaventura, De reductione atrium ad theologiam. W: Tria Opuscula. Ad Clara Aquas 1925. ; 8. F. Bortoletti, Tra teoria e prassi. Rassegna bibliografica sulla danza nel primo Rinascimento italiano. W zb.: Danza, cultura e società nel Rinascimento italiano. Red. E. Casini Ropa, F. Bortoletti. Macerata 2007. ; 9. D. Calanca, Storia sociale della moda. Milano 2002. ; 10. F. Caroso da Sermonet, Il ballarino. Wenecja: F. Ziletti, 1581 ; 11. F. Caroso da Sermonet, Nobiltà delle dame. Wenecja: Muschio, 1600. ; 12. B. Castiglione, Il cortigiano. T. 1. A cura di A. Quondam. Milano 2002. ; 13. C. Cazalé-Bérard, Lo spazio ludico femminile e le regole del gioco sociale nel "Reggimento e costume di donna" di Francesco da Barberino. W zb.: Passare il tempo. La letteratura del gioco e dell'intrattenimento dal XII al XVI secolo. Atti del Convegno di Pienza, 10-14 IX 1991. Roma 1993, T.2, s. 487-491. ; 14. La Construction de la féminité dans la danse (XVe-XVIIIe siècle). Catalogue de l'exposition. Red. C. Rousier. Paris 2004, s. 12-13. ; 15. L. Daneau, Traité des danses. Genève 1579. ; 16. G. Di Lecce, Corpi danzanti. Appunti sulle dinamiche culturali tra colto e popolare nel XV e XVI secolo. W zb.: Danza, cultura e società nel Rinascimento italiano. Red. E. Casini Ropa, F. Bortoletti. Macerata 2007. ; 17. M. Foucault, Historia seksualności. Przeł. B. Banasik, T. Komendant, K. Matuszewski. Wstęp T. Komendant. Warszawa 2000. ; 18. G. Franco, Le feste e balli. B.m. 1614. ; 19. O. Freidenberg, Obraz i pojęcie. Przekład i posłowie B. Żyłko. Gdańsk 2007. ; 20. G. M. Gala, Letteratura minore e spigolature del ballo rusticano. W zb.: Danza, cultura e società nel Rinascimento italiano, Red. E. Casini Ropa, F. Bortoletti. Macerata 2007, s. 107-126. ; 21. A. Gallewicz, "Dworzanin polski" i jego włoski pierwowzór. Studium adaptacji. Warszawa 2006. ; 22. T. Garzoni, Opere. Red. P. Cherchi. Napoli 1972. ; 23. T. Garzoni, La piazza universale di tutte le professioni del mondo. Wenecja: G. B. Somasch, 1585. ; 24. T. Garzoni, De' saltatori, ballarini e di tutte le sorti di tripudianti e de' cursori. Discorso XLV. W: La piazza universale. Venetia 1605. ; 25. Ł. Górnicki, Dworzanin polski. Oprac. R. Pollak. Wyd. 2, zmien. Wrocław 1954, BN I 109. ; 26. J. Hoskins, The Dances of Shakespeare. New York - London 2005. ; 27. F. de Louze, Apologie de la danse et la perfaite méthode de l'enseigner tant aux cavaliers qu'aux dames. B.m. (1623). ; 28. M. M. McGowan, L'Art du ballet de cour en France 1581-1643. Paris 1963. ; 29. C. Negri, Gratie d'amore. Mediolan: P. Pointo & G. B. Picaglia, 1602. ; 30. C. Negri, Nuove inventioni di balli. Mediolan: G. Bordone, 1604. ; 31. M. Nordera, Modelli e processi di trasmissione del sapere coreutico. I manuali quattrocenteschi tra oralità e scrittura. W zb.: Danza, cultura e società nel Rinascimento italiano. Red. E. Casini Ropa, F. Bortoletti. Macerata 2007. ; 32. M. Padovan, Arte danzante e costume musicale del Quattrocento. W zb.: Danza, cultura e società nel Rinascimento italiano, s. 80-85. ; 33. G. Paradino, Le Blason des danses. Beaujeu 1556. ; 34. J. Pietrzak-Thébault, Enrico di Valois in Polonia - il trionfo dell'illusorio. Il fallimento politico tra balletti e feste. W zb.: Théâtre, musique et arts dans les cours européennes de la Renaissance et du Baroque. Actes du congrès international, Varsovie, 23-28 IX 1996. Études réunies et présentées par K. Sabik. Varsovie 1997 ; 35. J. Pietrzak-Thébault, La France et la Pologne. Histoire, mythes, représentations. Actes du colloque 16-18 IX 1998. Lyon 2000. ; 36. A. Pontremoli, P. La Rocca, Il ballare lombardo. Teoria e prassi coreutica nella festa di corte del XV secolo. Milano 1987. ; 37. L. Ricciardi, I giochi cavallereschi. W zb.: Passare il tempo. La letteratura del gioco e dell'intrattenimento dal XII al XVI secolo, s. 567-570. ; 38. H. Schedel, kodeks 418 biblioteki w Monachium (z r. 1466). ; 39. B. Sparti, Maestri di danza ebrei nel Rinascimento Italiano. Una danza ebraica? W zb.: Danza, cultura e società nel Rinascimento italiano, Red. E. Casini Ropa, F. Bortoletti. Macerata 2007, s. 49-63. ; 40. W. Tatarkiewicz, Teatryka, siódma sztuka. W: Dzieła zebrane. T. 2: Droga przez estetykę. Warszawa 1972. ; 41. A. Truccaro, Trois dialogues de l'exercice de sauter et voltiger. Paryż 1599. ; 42. W. Tygielski: Przetłumaczyć, spolszczyć czy sparafrazować? "Dworzanin polski" Łukasza Górnickiego w oczach historyka. W zb.: Łukasz Górnicki i jego włoskie inspiracje. Red. P. Salwa. Warszawa 2005, s.53-64. ; 43. W. Tygielski, Włosi w Polsce w XVI-XVII wieku. Utracona szansa na modernizację. Warszawa 2005. ; 44. M. Wojtkowska - Maksymik, "Gentiluomo cortigiano" i "dworzanin polski". Dyskusja o doskonałości człowieka w "Il Libro del Cortigiano" Baldassarra Castiglionego i w "Dworzaninie polskim" Łukasza Górnickiego. Warszawa 2007. ; 45. S. Zoccola da Cologna, La pazzia del ballo. Padwa: G. da Fabriano, 1549.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

159

Strona końc.:

174

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63504 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-11-14

Liczba wyświetleń treści obiektu:

194

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80111

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji