Object

Title: Wagi i odważniki na Śląsku wczesnośredniowiecznym na tle porównawczym

Creator:

Wachowski, Krzysztof (1943- )

Date issued/created:

1974

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 22 (1974) ; Waagen und Gewichte im frühmittelalterlichen Schlesien, ein Vergleichstudium

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Abstract:

Od dawna w literaturze archeologicznej traktowano niektóre przedmioty ołowiane jako odważniki. Kierowano się przy tym głównie ciężarem danego przedmiotu analogicznym do wagi odważników. Szczegółowa jednak analiza większej serii różnorodnych przedmiotów ołowianych pozwala, głównie na podstawie kryterium wagi, na wyeliminowanie większości z grupy odważników. Zestawienie ciężaru odważników ze Śląska, innych części Polski i Połabia, wbrew sugestiom niektórych badaczy, pozwala na stwierdzenie jednolitego systemu wagowego na całym tym obszarze. Również zasadnicze typy wag i odważników śląskich mają swoje odpowiedniki w materiale porównawczym ze Słowiańszczyzny Zachodniej. Stosunkowo liczne znaleziska wag i odważników z Opola-Ostrówka, które można było rozpatrzyć w szerszym kontekście znalezisk, pozwoliły na ustalenie dość ścisłego związku między występowaniem przyborów kupieckich a dynamiką rozwoju ekonomicznego tej osady. Uwzględniając miejsce znalezienia wag i odważników, przebieg szlaków handlowych i rozmieszczenie depozytów srebrnych na Śląsku stwierdzić można, że przybory kupieckie występują na ogół, szczególnie w większych ilościach, w ośrodkach o większym znaczeniu społecznym, politycznym i gospodarczym i wykazują dużą zbieżność z przebiegiem szlaków handlowychrozrzutem skarbów srebrnych. Podobne zjawiska obserwujemy również w innych częściach Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

22

Start page:

173

End page:

207

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60966 ; oai:rcin.org.pl:60966 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information