RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Przemiany osadnicze w strefie Wzgórz Trzebnickich i Kotliny Żmigrodzkiej od starszej epoki brązu po wczesny okres lateński

Creator:

Mierzwiński, Andrzej

Date issued/created:

1992

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 40 (1992) ; Die Besiedlungsveranderungen auf dem Gebiet zwischen Wzgórza Trzebnickie (Trzebnickie Anhohe) und Kotlina Żmigrodzka (Żmigrodzka Becken) von der alteren Bronze- bis zur frühen Latenezeit

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Praca prezentuje przemiany osadnicze w północnej partii środkowego Śląska. Między rzekami Odrą i Baryczą znajduje się tam region osadniczy o wielkości 950 km2. Zakres chronologiczny analizy osadniczej zamyka się między starszą epoką brązu i wczesnym okresem lateńskim (BB-LtB), obejmuje więc zjawiska wiązane z kulturą mogiłową (przedłużycką), łużycką i pomorską. Wyróżniono 4 fazy procesu osadniczego, datowane na BB-BD, HaA1-HaB2, HaB3-HaD1, HaD2-LtB. Stwierdzono bardzo długotrwały proces budowania struktur osadniczych, trwających aż po HaC, silnie wspomagany migracjami z terenów sąsiadujących od południa i zachodu. Odbywało się to w warunkach dużej stabilności stref zasiedlenia (miejsc koncentracji populacji) i preferencji przyrodniczych, mimo wyjątkowo wysokiego w skali Śląska tempa wzrostu demograficznego. Był to teren, poprzez który odbywał się stały przepływ ludzi, dóbr materialnych i idei w skali lokalnej i interregionalnej (na kierunku Północ-Południe)

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

40

Start page:

5

End page:

47

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61027 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information