Obiekt

Tytuł: Moneta i kruszec w kulturze wielbarskiej w okresie późnorzymskim

Twórca:

Bursche, Aleksander (1956- )

Data wydania/powstania:

1984

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Przegląd Archeologiczny T. 31 (1984) ; Coinage and currency of Wielbark Culture in the late Roman period

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Miejsce wydania:

Wrocław

Opis:

il. ; 29 cm

Abstrakt:

Na podstawie zgromadzonych znalezisk monet z lat 195-395 oraz wyrobów srebrnych i złotych z późnego okresu rzymskiego kultury wielbarskiej ustalono główne okresy wyjścia monet i kruszcu poza obszar Cesarstwa. Uzasadniono, iż odpływ monety miał w tym okresie w odróżnieniu od pierwszych dwu stuleci n.e. przede wszystkim przyczyny polityczne i wiązał się z żołdami dla wojsk sprzymierzonych, trybutami, czy też innymi formami opłacania plemion „barbarzyńskich", a także, choć w mniejszym stopniu, z łupami. Autor próbuje powiązać konkretne strumienie monet ze znanymi ze źródeł pisanych wydarzeniami. Na podstawie obserwacji obiegu monety poza limesem dochodzi do wniosku, iż w pierwszych dwu stuleciach rzymskie monety nie pełniły w Barbaricum funkcji pieniądza kruszcowego. Uważa, że plemiona strefy północnego Barbaricum zaznajamiały się z rolą pieniądza stopniowo, przechodząc kolejne etapy, których jednym z istotniejszych przejawów był zwyczaj „siekania" kruszcu, występującego w takiej formie w skarbach od połowy IV w. n.e. Wcześniejsze cięte wyroby kruszcowe znane są jedynie z cmentarzysk i stąd autor wyciąga wniosek, że zabieg wiązał się w Barbaricum pierwotnie z rytuałem pogrzebowym

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Archeologiczny

Tom:

31

Strona pocz.:

47

Strona końc.:

90

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61098 ; 0079-7138

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 149 ; IAiE PAN, sygn. P III 272 ; IAiE PAN, sygn. P III 353 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji