Object

Title: Bitwa i polowanie w „Kronice polskiej” Anonima zwanego Gallem. Relacje świata ludzkiego ze światem zwierząt

Creator:

Obremski, Krzysztof

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Anonim tzw. Gall, Kronika polska. Przeł. R. Grodecki. Przekład oprac., wstęp, przypisy M. Plezia. Wyd. 5. BN I 59. Wrocław 1982.
2. Antologia palatyńska. Wybór, przekł., oprac. Z. Kubiak. Warszawa 1978.
3. Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543. Wstęp, oprac. A. Jelicz. Szczecin 1985.
4. Arystoteles, Polityka z dodaniem Pseudo-Arystotelesowskiej,,Ekonomiki". Przeł., oprac. L. Piotrowicz. Wstęp K. Grzybowski. Warszawa 1964.
5. Arystoteles, Retoryka. - Poetyka. Przeł., wstęp, oprac. H. Podbielski. Warszawa 1988.
6. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. Przeł., wstęp Z. Żabicki. T. 1. Warszawa 1968.
7. Biblia sacra iuxta vulgatam versionem. Audiuvantibus B. Fischer OSB, I. Gribomont OSB, H. F. D. Sparks, W. Thiele. Recensuit et brevi apparatu instruxit R. Weber OSB. Editio tertia, emendata. Stuttgart 1984.
8. P. Bohuszewicz, Gramatyka romansu. Polski romans barokowy w perspektywie narratologicznej. Toruń 2008.
9. P. Deimer, Wieloryby i delfiny. Przeł. L. Karnas. Wrocław 1995.
10. W. Dynak, Z dziejów polskiej pieśni łowieckiej. Wrocław 1991.
11. W. Dynak, J. Sokolski, Wstęp. W: Staropolskie księgi o myślistwie. Oprac. W. Dynak, J. Sokolski. Wrocław 2001, s. 5-25.
12. Filozofia starożytna Grecji i Rzymu. Wybór, wstęp, oprac. J. Legowicz. Warszawa 1968.
13. D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej. Przekł., oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek. Warszawa 1990.
14. M. Kaczmarek, Comparatio jako dominanta stylistyczna,, ojczystego wiersza " Samuela Twardowskiego. „Studia Śląskie. Seria Nowa” 1974, T.26, s. 137-144.
15. E. Kasperski, Świat człowieczy. Wstęp do antropologii literatury. Pułtusk-Warszawa 2006.
16. E. Krawecka, Kot - symbol ambiwalentny. W zb.: Flora i fauna w kulturze średniowiecza od XII do XV wieku. Red. A. Karłowska-Kamzowa, J. Kowalski. Poznań 1997, s. 84-88.
17. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przeł., oprac., wstęp A. Gorzkowski. Bydgoszcz 2002.
18. E. Leach, Levi-Strauss. Przeł. P. Niklewicz. Warszawa 1973.
19. Liryka starożytnej Grecji. Oprac. J. Danielewicz. Wyd. 3. Wrocław-Kraków 1984.
20. D. C. Maleszyński, Człowiek w tekście. Formy istnienia według literatury staropolskiej. Poznań 2002.
21. M. P. Markowski, Antropologia, humanizm, interpretacja. W zb.: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja. Red. M. Czermińska. T. 1. Kraków 2005, s. 283-292.
22. A. Marzec, Zwierzyniec Mistrza Wincentego na tle średniowiecznej wiedzy encyklopedycznej. W zb.: Flora i fauna w kulturze średniowiecza od XII do XV wieku. Red. A. Karłowska-Kamzowa, J. Kowalski. Poznań 1997, s. 25-28.
23. R. Nycz, Antropologia literatury - kulturowa teoria literatury - poetyka doświadczenia. „Teksty Drugie” 2007, nr 6, s. 34-49.
24. K. Obremski, Zwierzę jako problem myśli antropologicznej (od Protagorasa do Kochanowskiego). W zb.: Literacka symbolika zwierząt. Red. A. Martuszewska. Gdańsk 1993, s. 18-36.
25. G. Ravasi, Psalmy. Cz. 1: Psalmy 1-19 (wybór). Wstęp C. M. Martini. Przeł. P Mikulska. Kraków 2007.
26. R. M. Sapolsky, Małpie amory i inne pouczające historie o zwierzęciu zwanym człowiekiem. Przeł. E. Józefowicz. Warszawa 2008.
27. W. Sarnowska, J. Fabiański, Łowiectwo na ziemiach polskich. Wrocław 1976.
28. W. Stróżewski, Średniowieczne teorie wartości. W zb.: Historia filozofii średniowiecznej. Red. J. Legowicz. Warszawa 1980, s. 394-433.
29. E. Śnieżyńska-Stolot, Tajemnice dekoracji „Psałterza floriańskiego". Z dziejów średniowiecznej koncepcji uniwersum. Warszawa 1992.
30. Zderzenia. Literatura dawna a metody współczesnej humanistyki. Red. K. Obremski. „Litteraria Copernicana” 2008, nr 2.
31. Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze - renesans -barok. Wstęp, wybór, oprac. M. Cytowska, T. Michałowska. Warszawa 1999.

Issue:

3

Start page:

5

End page:

18

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63161 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

115

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80205

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information