Object

Title: Seneka – Kochanowski, Kochanowski – Seneka

Creator:

Rusnak, Radosław

Date issued/created:

2008

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Abramowska, O szesnastowiecznych koncepcjach tragizmu. W zb.: Estetyka - poetyka -literatura. Materiały z konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom literatury staropolskiej. 3-4 maja 1972. Red. T. Michałowska. Wrocław 1973, s. 55-75. ; 2. J. Axer, Próby literackie Jerzego z Tyczyna. Cz. 2: Krakowskie wydanie tragedii Seneki,,Hercules furens”. „Meander” 1973, z. 11/12, s. 465-474. ; 3. A. J. Boyle, Introduzione. „Ramus” 1983, t. 12, nr 1/2. ; 4. M. Brożek, O łacińskich „Elegiach” Jana Kochanowskiego. W zb.: Cracovia Litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie renesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego {w Krakowie, 10-13października 1984 r.). Red. T. Ulewicz. Wrocław 1991, s. 319-334. ; 5. P. J. Davis, The Chorus in Seneca’s ,, Thyestes”. „Classical Quarterly” 39, 1989. ; click here to follow the link ; 6. P. J. Davis, Shifting Song: The Chorus in Seneca’s Tragedies. Hildesheim 1993. ; 7. F. Dupont, Les Monstres de Sénèque. Pour une dramaturgie de la tragédie romaine. Courtry 1995. ; 8. T. Eustachiewicz, Seneka w Polsce. „Eos” 1913, z. 2, s. 177-231. ; 9. W. Fallek, Świat biblijny w twórczości Kochanowskiego. W zb.: Pamiętnik Zjazdu Naukowego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie 8 i 9 czerwca 1930. Kraków 1931. ; 10. Z. Głombiowska, Elegie łacińskie Jana Kochanowskiego. Dwie wersje. Warszawa 1981. ; 11. Z. Głombiowska, „In scribendo assequi quod summum est ”. Ajschylosowa koncepcja dramatu w „Odprawie posłów greckich”. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s.193-209. ; 12. P. Grimal, Seneka. Przeł. J. R. Kaczyński. Warszawa 1994. ; 13. Ł. Górnicki, Troas. Tragedyja z Seneki. W: Pisma. Oprac. R. Pollak. T. 1. Warszawa 1961, s. 455-527. ; 14. L. Joachimowicz, Seneka. Warszawa 1977. ; 15. J. Kallenbach, Książka ofiarowana Grzepskiemu przez Kochanowskiego. „Przegląd Polski” 1884/1885, t. 1, s. 365-368. ; 16. J. Kallenbach, „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego, jej wzory i geneza. „Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego” 1884, t. 10, s. 310-348. ; 17. W. C. J. Knight, Magical motives in Seneca’s „Troades”. „Transactions and Proceedings of the American Philological Association” 63, 1932. ; click here to follow the link ; 18. J. Kochanowski, Dzieła polskie. T. 2. Warszawa 1955. ; 19. J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich. Oprac. T. Ulewicz. Wyd. 10. BN I 3. Wrocław 1962. ; 20. J. Kochanowski, Pieśni. Oprac. L. Szczerbicka-Ślęk. BN I 100. Wrocław 1997. ; 21. J. Kochanowski, Z łacińska śpiewa Słowian Muza. Przeł. L. Staff Warszawa 1986. ; 22. M. Kocur, Teatr antycznej Grecji. Wrocław 2001. ; 23. J. Kułtuniakowa, „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego wobec tragedii renesansowej. Poznań 1963. ; 24. D. J. Mastronarde, Seneca’s „Oedipus”. The Drama in the Word. „Transactions and Proceedings of the American Philological Association” 1970. ; click here to follow the link ; 25. A. L. Motto, J. R. Clark, Nefas: the Way o f the World in Seneca’s „Troades”. „Maia” 36, 1984, f. 2. ; 26. B. Noworolska, „ Troas ” Łukasza Górnickiego, czyli tren dla Rzeczypospolitej. W zb.: Łukasz Górnicki i jego czasy. Red. B. Noworolska, W. Stec. Białystok 1993, s. 85-110. ; 27. A. Petrini, La tragedia. W: Seneca. Mostra bibliografica e iconografica. A cura di F. Niutta e C. Santucci. Roma 1999. ; 28. M. Piechota, Tajna misja Ulissesa. Próba interpretacji „ Odprawy posłów greckich ” Jana Kochanowskiego. W zb.: Szkice o literaturze dawnej i nowszej. Red. J. Malicki, R. Ocieczek. Katowice 1992, s. 44-60. ; 29. R. Rusnak, Konstantynowej Sobieskiej na pożegnanie z Żółkwią, czyli o przekładzie „ Oktawii ”. „Przekładaniec” 2007, nr 1/2, s. 198-217. ; 30. A. Schiesaro, The Passions in Play. „ Thyestes ” and the Dynamics of Senecan Drama. Cambridge 2003. ; click here to follow the link ; 31. C. Segal, Language and Desire in Seneca’s „Phaedra”. Princeton 1986. ; 32. L. A. Seneca, Agamemnon. Przeł. E. Wesołowska. Poznań 1997. ; 33. L. A. Seneca, Fedra. Oprac. W. Strzelecki. Przeł. A. Swiderkówna. Wrocław 2006. ; 34. L. A. Seneca, Listy moralne do Lucyliusza. Przeł. W. Kornatowski. Wstęp K. Leśniak. Kraków 1961. ; 35. L. A. Seneca, Medea. Przeł. E. Wesołowska. Poznań 2000. ; 36. L. A. Seneca, Oktawia. Dramat z czasów Nerona. Przeł. K. Marciniak, D. Oleszczak, A. Karwacka, M. Zawadzka, M. Malinowski. Red., wstęp i noty M. Borowska. Warszawa 2001. ; 37. L. A. Seneka, Smutne starożytności teatrum, to jest tragedie Seneki rzymskiego. Przeł. J. A. Bardziński. Toruń 1696. ; 38. L. A. Seneca, Tragoediae. Leipzig 1902. ; 39. J.-A. Shelton, The Spectacle of Death in Seneca’s „Troades”. W zb.: Seneca in Performance. Red. G. W. M. Harrison. „The Journal of Roman Studies” 2002, t. 92. ; 40. T. Sinko, Wstęp. W: J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich. Lwów 1937. ; 41. J. Starnawski, O „Odprawie posłów greckich” Jana Kochanowskiego w zestawieniu nie tylko z antykiem, ale i z renesansowym dramatem włoskim i francuskim. „Filomata” 1983, nr 353, s. 28-34. ; 42. J. Starnawski, Pierwsze studium poświęcone „Odprawie posłów greckich” (1823) i wynikłe z niego konsekwencje badawcze. „Ruch Literacki” 1977, z. 6, s. 465-472. ; 43. W. Strzelecki, Jeszcze jedno źródło „Odprawy” Kochanowskiego. „Pamiętnik Literacki” R. 39, 1950, s. 171-187. ; 44. W. Strzelecki, Przyczynki do wpływu tragedii Seneki na Jana Kochanowskiego. „Eos” 1959/60, z. 2, s. 173-178. ; 45. Z. Szmydtowa, Refleksje nad oryginalnością "Odprawy posłów greckich". W: Poeci i poetyka. Warszawa 1964, s. 37-60. ; 46. R. Tarantino, Il personaggio della ,,Nutrix” nelle tragedie di Seneca: spunti di analisi. „Quaderni di cultura e di tradizione classica” 6/7, 1988-1989. ; 47. W. Weintraub, „Odprawa posłów greckich”: forma dramatyczna a dyskusja poetycka. „Twórczość” 1984, nr 9, s. 43-55. ; 48. W. Weintraub, Teatr Seneki a struktura „Odprawy posłów greckich”. W: Rzecz czarnoleska. Kraków 1977. ; 49. J. J. Woliński, Historia, albo tragedia Oktawii, cesarzówny rzymskiej. [Warszawa] 1728. ; 50. Z. Żygulski, Tragedie Seneki a dramat nowożytny do końca XVIII wieku. Cz. 1. Lwów 1939.

Issue:

3

Start page:

35

End page:

55

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63159 ; oai:rcin.org.pl:63159 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

290

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80207

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information