Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Cmentarzyska w aspekcie demograficznym

Twórca:

Piasecki, Edmund

Data wydania/powstania:

1990

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Archeologiczny T. 37 (1990) ; Cemeteries in their demographic aspect

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Miejsce wydania:

Wrocław

Opis:

il. ; 29 cm

Abstrakt:

Wyniki dociekań paleodemograficznych są często pomocne w budowaniu syntez archeologicznych. Toteż nie może być obojętny dla archeologów problem wiarygodności tych dociekań. Artykuł niniejszy ma na celu zarówno weryfikację niektórych metod analizy paleodemograficznej, jak i ułatwienie ich oceny przez nie-demografów. Dwa początkowe rozdziały mają charakter wprowadzający, toteżczytelnik znający problematykę demograficzną i statystyczną może je pominąć. Celem rozważań w rozdziałach III -V jest wykazanie, że wnioski wysnuwane z wielu analiz paleodemograficznych zależne są od przyjmowanych założeń. W rozdziale III - za pomocą metody symulacji - jest przedstawiona krytyka niemal powszechnie budowanych tablic wymieralności, a w rozdziale IV innych metod związanych z dalszą analizą, Rozdział V ukazuje w świetle danych z piśmiennictwa, że nawet najtrafniejsze antropologiczne oceny lat życia poszczególnych osobników dorosłych nie umożliwiają poprawnego odtworzenia struktury wieku populacji zmarłych. Rozdział VI adresowany jest do tych badaczy, którzy zajmują się paleodemografią. Zawiera on propozycję konkretnych ujęć metodologicznych, wykorzystujących najbardziej wiarygodne dane, a więc propozycję analizy paleodemograficznej bez założeń arbitralnych

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Archeologiczny

Tom:

37

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

51

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61133 ; 0079-7138

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 149 ; IAiE PAN, sygn. P III 272 ; IAiE PAN, sygn. P III 353 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji