Object structure
Title:

Kristeva – Leśmian – Konopnicka

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2008)

Creator:

Magnone, Lena ORCID

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Kristeva, Julia (1941-) ; Leśmian, Bolesław (1877-1937) ; Konopnicka, Maria (1842-1910) ; stylization ; rhythm

References:

1. J. Bator, Julia Kristeva-kobieta i „symboliczna rewolucja”. „Teksty Drugie” 2000, nr 6, s. 7-26.
2. A. Brodzka, Maria Konopnicka. W zb.: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 1. Seria 4. Red. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, Z. Żabicki. Warszawa 1965, s. 309-345.
3. H. Cixous, Śmiech meduzy. Przeł. A. Nasiłowska. W zb.: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie - antologia szkiców. Red. A. Nasiłowska. Warszawa 2001, s. 168-187.
4. M. Dłuska, O poezji Konopnickiej. „Ruch Literacki” 1963, z. 1, s. 6-21.
5. M. Dłuska, Pod znakiem sylabotonizmu. Rzecz o wierszu Konopnickiej. W zb.: Pozytywizm. Cz. 1. Oprac. H. Markiewicz i in. Wrocław 1950, s.397-499.
6. M. Dłuska, Wiersz meliczny - wiersz ludowy. „Pamiętnik Literacki” 1954, z. 2, s. 473-502.
7. M. Dulębianka, O twórczości kobiet. W: Głos kobiet w kwestii kobiecej. Kraków 1902, s. 163-197.
8. P. Dybel, Lacan i Leśmian-dwa zwierciadła. W: Urwane ścieżki. Przybyszewski-Freud-Lacan. Kraków 2000, s. 243-262.
9. Z. Freud, Popędy i ich losy. Przeł. K. Rak. W: Z. Rosińska, Freud. Warszawa 1993, s. 136-148.
10. M. Głowiński, O języku poetyckim Leśmiana. W: Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Leśmiana. Warszawa 1981, s. 64-101.
11. M. Głowiński, Słowo i pieśń (Leśmiana poezja o poezji). W: Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Leśmiana. Warszawa 1981, s. 48-63.
12. M. Iwanowska, Poezja ludowa w twórczości Marii Konopnickiej. „Bluszcz” 1891, nr 21.
13. M. Konopnicka, Dwa listy. „Kurier Warszawski” 1911, nr 1, s. 4.
14. M. Konopnicka, Poezje. Wyd. zupełne, krytyczne. Oprac. J. Czubek. Warszawa 1915.
15. M. Konopnicka, Korespondencja. Red. K. Górski. T. 1. Wrocław 1971.
16. J. Kristeva, La Révolution du langage poétique. L'avant-garde à la fin du XlXe siècle: Lautréamont et Mallarmé. Paris 1974.
17. J. Królikowski, Prozodia polska, czyli o śpiewności i miarach języka polskiego. Warszawa 1818.
18. P. Leszkowicz, Helen Chadwick. Ikonografia podmiotowości. Kraków 2001.
19. B. Leśmian, Szkice literackie. Oprac. J. Trznadel, Warszawa 1959.
20. B. Leśmian, Utwory rozproszone. - Listy. Oprac. J. Trznadel. Warszawa 1962.
21. J. Łoś, Wiersze polskie w ich dziejowym rozwoju. Warszawa 1920.
22. A. Małecki, Gramatyka języka polskiego. Dodatek "O wierszowaniu”. Lwów 1863.
23. S. Mleczko, Serce a heksametr, czyli geneza metryki poetyckiej w związku z estetycznym kształceniem się języków, szczególnie polskiego. Warszawa 1901.
24. C. K. Norwid, O Juliuszu Słowackim w sześciu publicznych posiedzeniach. Lekcja VI. W: Pisma wybrane. T. 4: Proza. Wybrał i wyjaśnił W. Gomulicki. Wyd. 2, zmien. Warszawa 1980, s. 289-298.
25. Platon, Timajos. - Kritias, albo Atlantyk. Przeł., oprac. P. Siwek. Warszawa 1986.
26. L. Pszczołowska, D. Urbańska, Wiersz polski. Tematyczna i stylistyczna dystrybucja form polskiego wiersza w II poł. XIX wieku. W zb.: Słowiańska metryka porównawcza. T. 3: Semantyka form wierszowych. Red. L. Pszczołowska. Wrocław 1988, s. 7-53.
27. K. Skrzyńska, Kobieta w pieśni ludowej. Warszawa 1891.
28. J. Sławiński, rec.: B. Leśmian, Szkice literackie. „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 1, s. 218-231.
29. A. Sobieska, Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego. Kraków 2005.
30. R. Stone, Poezja Leśmiana a romantyzm polski. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 2, s. 147-164.
31. A. Śledziewski, Konopnicka a folklor. W zb.: Konopnicka wśród jej współczesnych. Szkice historycznoliterackie. Red. T. Achmatowicz. Warszawa 1976, s. 153-227.
32. J. Trznadel, Twórczość Leśmiana (próba przekroju). Warszawa 1964.
33. D. Urbańska, Wiersz nieregularny w twórczości Marii Konopnickiej. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 2, s. 195-203.
34. T. Wójcik, Rytm w światopoglądzie Bolesława Leśmiana. „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 1, s. 77-83.
35. J. Zięba, Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny. O eseistyce poety. Kraków 2000.

Issue:

4

Start page:

7

End page:

22

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: