Obiekt

Tytuł: The Invisible Barrier: Formative Practices – The Example of Stigmatising Identity Work in a Marginalised Collectivity

Twórca:

Golczyńska-Grondas, Agnieszka

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Ethnologia Polona 36 2015 (2016)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

il. ; 24 cm

Abstrakt:

Artykuł, empirycznie osadzony w danych biograficznych, traktuje o praktykach społecznego wartościowania, stygmatyzacji oraz o tożsamości. Stygmatyzacja analizowana jest w tekście jako niewidzialna bariera dzieląca aktorów społecznych z niższych i wyższych warstw struktury społecznej. Kluczowym dla artykułu jest pojęcie stygmatyzującej pracy nad tożsamością, wygenerowane na podstawie wywiadów narracyjnych i biograficznych przeprowadzonych z dorosłymi wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych z Łodzi i regionu łódzkiego. Pojęcie to przedstawione jest wraz z typologią stygmatyzującej pracy nad tożsamością dokonywanej wobec narratorów. W ostatniej części tekstu przedstawiono przykład stygmatyzacji określony mianem klątwy instytucjonalnej

Bibliografia:

Anthias F. 2005. Social Stratification and Social Inequality: Models of Intersectionality and Identity. In F. Devine, M. Savage, J. Scott, J. Crompton (eds.), Rethinking Class. Culture, Identities and Lifestyles. New York, 24–45 ; Bauman Z. 1998. Zawrotna kariera „podklasy”. Przegląd Społeczny 1–2, http://www.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=354 (access 19.01.2013) ; Berger P. L. 1963. Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective. New York ; Berger P. L. and Luckman T. 1983. Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa ; Blockland T. 2005. Memory Magic: How a Working Class Neighbourhood Became an Imagined Community and Class Started to Matter when it Lost its Base. In F. Devine, M. Savage, J. Scott, J. Crompton (eds.), Rethinking Class. Culture, Identities and Lifestyles. New York, 123–139 ; Bokszański Z. 1989. Tożsamość, interakcja, grupa, Łódź ; Bokszański Z. 2007. Tożsamości zbiorowe, Warszawa ; Borowik I. and Zawiła M. 2010. Preface, Religions and Identities in Transition. In I. Borowik and M. Zawiła. Religions and Identities in Transition. Kraków, 7–12 ; Castells M. 2004. The Power of Identity. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 2. Chichester, West Sussex ; Cieslik M. and Pollock G. 2002. Introduction: Studying Young People in Late Modernity. In M. Cieslik and G. Pollock (eds.), Young People in Risk Society. The restructuring of youth identities and transitions in late modernity. Aldershot, 1–21 ; Devine F. 2005. Middle-Class Identities in the United States. In F. Devine, M. Savage, J. Scott, J. Crompton (eds.), Rethinking Class. Culture, Identities and Lifestyles. New York, 140–162 ; Devine F. and Savage M. 2005. The Cultural Turn, Sociology and Class Analysis. In F. Devine, M. Savage, J. Scott, J. Crompton (eds.), Rethinking Class. Culture, Identities and Lifestyles. New York, 1–23 ; Engelking A. 2010. Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa. Warszawa ; Gergen K. J. 2000. The Saturated Self. Dilemmas of Identity in Contemporary Life. New York ; Giza-Poleszczuk A. and Poleszczuk J. 2001. Cyganie i Polacy w Mławie. Konflikt etniczny czy społeczny. In A. Jasińska-Kania (ed.), Trudne sąsiedztwa. Z socjologii konfliktów narodowościowych. Warszawa, 221–247 ; Glaser B. G. and Strauss A. 1979. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. New York ; Goffman E. 1967. Interactional ritual. Essays on Face-to-Face Behaviour. Chicago [Polish edition: Goffman E. 2006. Rytuał interakcyjny. Warszawa] ; Goffman E. 1981 Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity. Harmonsworth, Middlesex ; Goffman E. 2006. Charakterystyka instytucji totalnych. In L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (eds.), Współczesne teorie socjologiczne. Vol. I. Warszawa, 316–335 ; Goffman E. 2011. Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i innych mieszkańcach instytucji totalnych. Gdańsk [English edition: Goffman E. 1961. Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York] ; Golczyńska-Grondas A. 1998. Działania instytucji społecznych. In W. Warzywoda-Kruszyńska (ed.), Żyć i pracować w enklawach biedy. Łodź, 166–183 ; Golczyńska-Grondas A. 2014. „Wychowało nas państwo”. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kraków ; Hockey J. and James A. 2003. Social Identities across the Life Course. New York ; Hoffman-Riem C. 1990. Adopted child. Family Life with Double Parenthood. London ; Jenkins R. 1996. Social Identity. London ; Kaźmierska K. 2012. Biography and Memory. The Generational Experience of the Shoah Survivors. Boston [Polish edition: Kaźmierska K. 2008. Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady. Kraków] ; Marody M. 2002. Trzy Polski – instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych. In M. Marody (ed.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa, 252–271 ; Niedźwiedzki D. 2010. Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku. Kraków ; Rosenhan D. 1973. On being sane in insane places. Science 179, 250–258 ; Sajkowska M. 1999. Stygmat instytucji. Społeczne postrzeganie wychowanków domów dziecka. Warszawa ; Sennett R. and Cobb J. 1972. The Hidden Injuries of Class. New York–London ; Shaw C. S. and Moore M. E. 1968. Natural history of a delinquent career. New York ; Skeggs B. 2005. The Re-Branding of Class: Propertising Culture. In F. Devine, M. Savage, J. Scott, J. Crompton (eds.), Rethinking Class. Culture, Identities and Lifestyles. New York, 46–68 ; Schütze F. 2009. Biography Analysis on the Empirical Base of Autobiographical Narratives: How to Analyse Autobiographical Narrative Interviews. European Studies on Inequalities and Social Cohesion 1/2 (2008), 153–242, and 3/4 (2008), 5–77 ; Strauss A. L. 1969. Mirrors and Masks The Search for Identity. Mill Valley ; Strauss A.L., Shizuko F., Suczek B., Wiener C. 1985. Societal organization of medical work. Chicago ; Tarkowska E. 2013. Wprowadzenie. Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego. In E. Tarkowska (ed.), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Warszawa, 9–46 ; Wacquant L. 2009. Więzienia nędzy. Warszawa ; Warzywoda-Kruszyńska W. 1998. Modele wyjaśniania biedy i sposoby konceptualizacji biednych. In W. Warzywoda-Kruszyńska (ed.), Żyć i pracować w enklawach biedy. Łódź, 26–35

Czasopismo/Seria/cykl:

Ethnologia Polona

Tom:

36

Strona pocz.:

237

Strona końc.:

255

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61300 ; 0137-4079

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji