Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Professor Tadeusz Poklewski-Koziełł and the Research on the Development of the Agriculture Technology in Medieval and Modern Poland

Twórca:

Maik, Jerzy

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 29 (2016)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Miejsce wydania:

Łódź

Opis:

il. ; 29 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

One of the specializations at the Łódź Center of the Institute of Archaeology and Ethnology PAS is research on agricultural techniques in Middle Ages and in modern times. The research was initiated in the sixties of the 20th c. by Professor Tadeusz Poklewski by excavations in the region of Spicymierz, in central Poland. During the excavations he discovered traces of plowing with a moldboard plow dated to the 8th-10th c. Furthermore, on the basis of pottery scattering, he demarcated fields measuring around 5 ha each. The pottery found its way to the fields together with the compost, with which the fields were fertilized. It helped to determine the chronology of 7 fields to the 10th-12th c. and of 8 other ones to the 12th -14th c. In later years Professor did not lead any excavations of his own, which would relate to research on the history of agriculture, but he showed interest in such excavations, helped interpreting them. The archaeological material was analyzed under his guidance. On the route of the future highway, in Piaski-Nowa Wieś near Łowicz, Piotr Strzyż discovered 5 ditches, all parallel to each other. It was Professor Poklewski, who pointed to their similarity with the discoveries of Władysław Filipowiak in Dobropole, Pomerania, and helped this way to interpret them as traces of plowing with a one-sided moldboard plow. Also on the route of another future highway, in Pomorzany near Kutno, the expedition of the Łódź Center examined the remains of a grange, which functioned there from the 14th c., geared towards animal husbandry. In the beginning of the 19th c. the grange was relocated and in its place arable fields were established. The analysis of grange excavations was prepared and published under the editorship of Professor T. Poklewski. Research on agricultural techniques carried out by Professor T. Poklewski at the Łódź Center of IAE PAS allow to learn and understand not only the development of technology, the discoveries and inventions, but also the work of an ordinary man – the producer

Bibliografia:

Baranowski B. 1978. Zdobywanie surowców organicznych. In: A. Keckowa, D. Molenda (eds.), Historia kultury materialnej w zarysie 3 od XVI do połowy XVII w. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk,76-109
Filipowiak W. 1972. Z badań nad wczesnośredniowieczną wsią zachodniopomorską (Dobropole, pow. Kamień). „Archeologia Polski” 17 (1), 167-194
Jakimowicz T. 1994. „Ku pożytkowi i pożytkowi i piękności”. O zabudowie folwarków w Wielkopolsce. In: T. Jakimowicz (ed.) Architektura niedostrzegana. Budownictwo folwarczne Wielkopolski. Poznań, 17-27
Maik J. 2013. Zabytki nieruchome. Pomorzany. In: T. Poklewski-Koziełł (ed.), Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 14. Łódź, 43-50
Maik J. 2013. Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami IAE PAN w Łodzi (IAE PAN Centre for Research on Ancient Technologies in Łódź). In: D. Główka, T. Herbich, M. Mogielnicka-Urban, O.M. Przybyłowicz (eds.), Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 1953-2013. Warszawa, 47-53
Nowacki H. Folwark w dziejach rolnictwa wielkopolskiego. In: T. Jakimowicz (ed.) Architektura niedostrzegana. Budownictwo folwarczne Wielkopolski. Poznań, 7-15
Pataky D., Marjai I. 1977. Żaglowce w sztuce. Warszawa
Poklewski T. 1975. Spicymierska włość grodowa w średniowieczu. Obraz gospodarczy. Łódź
Poklewski-Koziełł T. (ed.) 2013. Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 14. Łódź
Poklewski-Koziełł T. 2013. Układ przestrzenny folwarku w Pomorzanach. In: T. Poklewski-Koziełł (ed.), Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 14. Łódź, 51-56
Poklewski-Koziełł T. 2013. Wielka rekultywacja. In: T. Poklewski-Koziełł (ed.), Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 14. Łódź, 83-87
Rozbicka M. 1999. Siedziby średniej i drobnej szlachty na północno-zachodnim Mazowszu w drugiej połowie XVIII i pierwszej połowie XIX w. Warszawa
Strzyż P. (ed.) 2009. Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku Piaski – Nowa Wieś, st. 4, gm. Nieborów, pow. Łowicz, woj. Łódzkie. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2 (stanowisko na mapie zbiorczej 52-53, AZP 60-57). Manuscript in Archives of IAE PAS in Łódź
Topolski J. 1964. Narzędzia do uprawy ziemi. In: Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce 2. Warszawa, 126-134

Czasopismo/Seria/cykl:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Tom:

29

Strona pocz.:

75

Strona końc.:

82

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61243 ; 10.23858/FAH29.2016.009

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 348 ; IAiE PAN, sygn. P III 349 ; IAiE PAN, sygn. P III 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji