Obiekt

Tytuł: Jemiołowo – a countryside tower house in the Teutonic Order’s State in Prussia

Twórca:

Świętosławski, Witold

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 29 (2016)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Miejsce wydania:

Łódź

Opis:

il. ; 29 cm

Abstrakt:

The feature discovered at Jemiołowo was in all probability a vestige of a multi-storey building. Its overground part was constructed in half-timbered technique and it was provided with a stone cellar. The discovery is unique against the background of hitherto archaeological research on the Late Middle Ages and the beginning of the Modern Period in the territory of the Teutonic Order’s state in Prussia

Bibliografia:

Lepówna B. 1998. XIII-wieczna wieża mieszkalno-obronna z Chmielna w województwie gdańskim. In: H. Kóčka- Krenz, W. Łosiński (eds.), Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum. Poznań, 438-447
Piniński J. 2007. Jemiołowo, gm. Olsztynek, pow. Olsztyn. „Wiadomości Numizmatyczne” 51 (1), 124-125
Plemięta. Średniowieczny gródek w ziemi chełmińskiej, ed. A. Nadolski, Warszawa, Poznań, Toruń 1985
Świętosławski W. 2008. Późnośredniowieczne militaria z reliktów wieży w Jemiołowie koło Olsztynka. „Acta Militaria Mediaevalia” 4, 189-198
Świętosławski W. 2009. Badania archeologiczne reliktów późnośredniowiecznej architektury w Jemiołowie (woj. warmińsko-mazurskie). In: A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (eds.), XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Acta Archaelogica Pomoranica 3 (2), 91-98
Walenta K., Wójcik A. 1989. Archeologiczne badania weryfikacyjne kopca w miejscowości Leśno, gm. Brusy. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” 10, 57-71

Czasopismo/Seria/cykl:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Tom:

29

Strona pocz.:

155

Strona końc.:

162

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61251 ; 10.23858/FAH29.2016.016

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 348 ; IAiE PAN, sygn. P III 349 ; IAiE PAN, sygn. P III 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji