RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Walka ideologiczna z Norwidem i o Norwida (1944–1948)

Creator:

Dakowicz, Przemysław

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Borejsza, Rewolucja łagodna. "Odrodzenie" 1945, nr 10/11/12, s.1.
2. W. Borowy, Główne motywy poezji Norwida. W: O Norwidzie. Rozprawy i notatki. Warszawa 1960, s. 25-57.
3. J. Budkowska, Powieść o Norwidzie. (Uwagi na marginesie "Żniwa na sierpie" H. Malewskiej). "Tygodnik Warszawski" 1947, nr 24, s. 6.
4. T. Burek, Rozmyte tradycje. W: Żadnych marzeń. Londyn 1987, s. 7-19.
5. M. Buś, Składanie pieśni. Z dziejów edytorstwa twórczości Cypriana Norwida. Kraków 1997.
6. M. Głowiński, Dzień Ulissesa i inne szkice na tematy niemitologiczne. Kraków 2000.
7. M. Inglot, Polska kultura literacka Lwowa lat 1939-1941. Wrocław 1995.
8. M. Jastrun, Norwid - poeta nieznany. "Kuźnica" 1947, nr 21. Przedruki, jako wstępy, w: C. Norwid: Poezje wybrane. Oprac. M. Jastrun. Warszawa 1947; Poezje. Wybrał i wstępem opatrzył M. Jastrun. Teksty i chronologię ustalił J. W. Gomulicki.
9. M. Jastrun, Pamięć i milczenie. Z rękopisów przygotował do druku A. Lam. Pułtusk 2006.
10. M. Jastrun, Poza rzeczywistością historyczną. "Kuźnica" 1945, nr 1, s. 13-17.
11. J. Kierst, Wystawa norwidowska. "Tygodnik Warszawski" 1947, nr 8, s. 5.
12. S. Kisielewski, Przeciw cenzurze - legalnie (garść wspomnień). "Zapis" 1977, nr 4, s.69-76.
13. kjw [K. Wyka], Stosunek do Norwida. "Odrodzenie" 1947, nr 24, s. 7.
14. kk, Wystawa ku czci Cypriana Norwida w Muzeum Narodowym. "Polska Zbrojna" 1946, nr 303, s. 8.
15. S. A. Kondek, Władza i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji książek w Polsce w latach 1944-1949. Warszawa 1993.
16. K. Koźniewski, Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950. Warszawa 1977.
17. Z. Krasiński, Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego. Oprac., wstęp Z. Sudolski. T. 1. Warszawa 1988.
18. H. Malewska, Całoczłowieczeństwo. "Tygodnik Powszechny" 1945, nr 2, s. 3.
19. H. Malewska, O odpowiedzialności i inne szkice. Wybór publicystyki (1945-1976). Kraków 1987.
20. H. Markiewicz, Norwid w zwierciadle stulecia. "Dziennik Polski" 1946, nr 265, s.4.
21. Cz. Miłosz, Wielkie pokuszenie. Dramat intelektualistów w krajach demokracji ludowej. Przeł. A. Machowska. "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty" z. 4 (2001), s. 95-108.
22. Cz. Miłosz, Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami. 1945-1950. Kraków 1998.
23. N. Modzelewska, Problem Norwida. "Przegląd Kulturalny" 1953, (nr 6), s. 2.
24. C. Norwid, Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki. T. 1-11. Warszawa 1971.
25. M. Piechal, Aktualność Norwida. "Warszawa" 1946, nr 6, s. 3.
26. M. Piechal, Norwid i dzień dzisiejszy. "Dziennik Łódzki" 1946, nr 268, s. 5.
27. J. Piechocki, "Syn minie pismo". (W sto dwudziestą piątą rocznicę urodzin Cypriana Norwida). "Ilustrowany Kurier Polski" 1946, nr 263, s. 5.
28. Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm. Red. D. Dąbrowska, P. Michałowski. Szczecin 2002.
29. J. Prokop, Kanon literacki i pamięć zbiorowa. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Warszawa 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 22-29.
30. J. Prokop, Wyobraźnia pod nadzorem. Z dziejów literatury i polityki w PRL. Kraków 1994.
31. Przejście przez Morze Czerwone. O próbach ujarzmienia Kościoła przez komunistyczne państwo z Ryszardem Terleckim i Janem Żarynem rozmawia Jan M. Ruman. "Biuletyn IPN" 2007, nr 4, s.13-33.
32. J. Putrament, Na literackim froncie. Warszawa 1953.
33. Z. Rothertowa, Wystawa norwidowska. "Płomień" 1946, nr 7/8, s. 230.
34. J. Sławiński, Krytyka nowego typu. W: Teksty i teksty. Warszawa 1991, s. 160-188.
35. M. Stępień, "Jak grecka tragedia". Pisarz polski w sytuacji wyboru (1944-1948). Kraków 2005.
36. A. Sulikowski, "Pozwolić mówić prawdzie". O twórczości Hanny Malewskiej. Lublin 1993.
37. L. Szaruga, Literacki kanon polskiego realizmu socjalistycznego. W zb.: Socrealizm. Fabuły - komunikaty - ikony. Red. K. Stępnik, M. Piechota. Lublin 2006 s. 11-22.
38. J. M. Tomir [M. Głowiński], Dzieje romantyzmu w PRL-u (najkrótszy kurs). "Kultura Niezależna" 1987, nr 32, s. 21-27.
39. W 125 rocznicę urodzin artysty-wieszcza. Wystawa norwidowska w Muzeum Narodowym. "Gazeta Ludowa. 1946, nr 350, s. 6.
40. A. Ważyk, Norwid urojony. "Odrodzenie" nr 25
41. A. Ważyk, Uwagi o Norwidzie i norwidyzmie. "Odrodzenie" 1945, nr 16
42. A. Włodek, Odnaleziona książka. "Świetlica Krakowska" 1946, nr 19, s. 292.
43. K. Wyka, Norwid nieobecny. "Odrodzenie" 1945, nr 19.
44. Z. W. [Z. Wróblewski], Powrót Norwida. "Młodzi idą" 1947, nr 6, s. 4.
45. M. Zawodniak, Literatura w stanie oskarżenia. Rola krytyki w ¿yciu literackim socrealimu. Warszawa 1998.
46. M. Zawodniak, Zaraz po wojnie, a nawet przed... O przygotowaniach do socrealizmu. "Teksty Drugie" 2000, nr 1/2, s. 141-151.
47. M. Zawodniak, Żywy" Mickiewicz. Socrealistyczny obraz wieszcza. (Kilka wstępnych uwag). W zb.: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej. Red. E. Balcerzan, W. Bolecki. Warszawa 2000, s. 177-185.
48. R. Zrębowicz, Ideologia demokratyczna Norwida. "Głos Robotniczy" 1947, nr 135, s. 4.
49. S. Żak, Cenzura wobec humanistyki. Kielce 1996.1.
50. S. Żółkiewski, Na przykładzie "Kuźnicy". "Pamiętnik Literacki" 1974, z. 4, s. 59-75.
51. S. Żółkiewski, Spór o Mickiewicza. Wroc³aw 1952.-
52. S. Żółkiewski, J. Stradecki, Rozwój badań literatury polskiej w latach 1944-1954. Warszawa 1955.

Issue:

2

Start page:

5

End page:

30

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63537 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 14, 2017

Number of object content hits:

141

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80462

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information