RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Muza Pamięci – o twórczości Osipa Mandelsztama w Polsce. W siedemdziesiątą rocznicę śmierci poety

Creator:

Wójciak, Monika

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Antologia nowoczesnej poezji rosyjskiej 1880-1967. Red. W. Dąbrowski, A. Mandalian, W. Woroszylski. Wrocław 1971.
2. S. Barańczak, Słowo wstępne. W: O. Mandelsztam, Późne wiersze. Przeł. S. Barańczak. Warszawa 1979 (przedruk z wyd.: Londyn 1977).
3. J. Bierezin, Linia życia. Wybór poezji. Kraków 1999.
4. J. Brodski, Dziecko cywilizacji. Przeł. K. Tarnowska, A. Konarek. "Zeszyty Literackie" 1996, nr 3.
5. J. Brodski, Na śmierć Nadieżdy Mandelsztam. Przeł. E. Krasińska. "Zeszyty Literackie" 1996, nr 3, s. 93.
6. J. Brodski, Rozmowa z Czesławem Miloszem. Przeł. I. Grudzińska-Gross. "Zeszyty Literackie" 2001, nr 3.
7. J. M. Coetzee, Osip Mandelstam and the Stalin Ode. "Representations" 1991, nr 35 (special issue): Monumental Histories.
8. K. Czukowski, Karaluszysko. Przeł. W. Broniewski. Cyt. za: E. Siemaszkiewicz, Wyjęte spomiędzy bajek. "Arka" 1986, nr 15.
9. D. Davie, Mandelstam and Milosz. "Literature and Theology" 1992, nr 6.
10. K. Dawidowicz, A gdy się ciało tylko ciałem stało. W: Koniec kanikuły. Kraków 1981.
11. R. Dutli, Meine Zeit, mein Tier. Ossip Mandelstam. Eine Biographie. Zürich 2003.
12. G. Fiedin, Sidia na saniach. Osip Mandielsztam i charizmaticzeskaja tradicyja russkogo modiernizma. Moskwa 1992.
13. G. Freidin, A Coat of Many Colors. Osip Mandelstam and His Mythologies of Self-Presentation. Berkeley - Los Angeles - London 1987.
14. M. L. Gasparow, Mandielsztam. Grażdanskaja lirika 1937 goda. Moskwa 1996.
15. M. L. Gasparow, Osip Mandielsztam. Tri jego poetiki. W: O russkoj poezii. Analizy - intierprietacyi - charaktieristiki. Sankt Pietierburg 2001.
16. Homage to Mandelstam. An Anthology of Poems. Ed. R. Burns, G. Gömöri. Cambridge 1981.
17. J. Kaczmarski, Zmartwychwstanie Mandelsztama. W: Krzyk. Szczecin 1989, s. 79.
18. T. Klimowicz, O tłustych palcach tyrana, znęcaniu się nad enkawudzistą i zegarze z kukułką. W: O. Mandelsztam, Nikomu ani słowa... Wybór i posłowie T. Klimowicz. Kraków 1998.
19. J. Krzos [M. Stala], Obecność Mandelsztama. "Arka" 1986, nr 15, s. 59.
20. R. Krynicki, Planeta Fantasmagoria. W: Nasze życie rośnie. Kraków 1981.
21. R. Krynicki, Wierzę. W: Magnetyczny punkt. Warszawa 1996, s. 97.
22. A. Legeżyńska, Turniej tłumaczy. "Literatura na Świecie" 1988, nr 209, s. 337-338.
23. O. A. Liekmanow, Mandielsztam. Moskwa 2004.
24. O. A. Liekmanow, Żyzń Osipa Mandielsztama. Dokumientalnoje powiestwowanije. Sankt Pietierburg 2003.
25. Mandielsztam - pobieditiel istorii. Biesieda s Jarosławom Mariekom Rymkiewiczem. Rozmawiała N. Gorbaniewska. "Nowaja Polsza" 2004, nr 7/8, s.56.
26. N. Mandelsztam, Nadzieja w beznadziei. Przeł. A. Drawicz. Warszawa 1997.
27. O. Mandelsztam, Poezje. Wybór, redakcja, posłowie M. Leśniewska. Kraków - Wrocław 1984.
28. O. Mandelsztam, Poezje; Słowo i kultura. Szkice literackie. Przeł., komentarz R. Przybylski. Warszawa 1972.
29. O. Mandelsztam, Polacy. Tłum. H. Wardęski w: H. Wardęski, Moje wspomnienia policyjne. Warszawa 1925.
30. O. Mandielsztam, Soczinienija w 2-ch tomach. Sost. S. Awierincew, P. Nierler. T. 2. Moskwa 1990.
31. O. Mandelsztam, Wypuść mnie już, oddaj mnie im, Woroneż... W: Trzydzieści trzy wiersze. Przekłady i komentarze J. M. Rymkiewicz. Kraków 2003.
32. A. Międzyrzecki, A na północ półnagi półbosy. W: Wygnanie do rymu. Warszawa 1977.
33. P. Mitzner, Polskij policejskij pieriewodit Mandielsztama. "Nowaja Polsza" 2007, nr 1.
34. W. W. Musatow, Lirika Osipa Mandielsztama. Kijew 2000.
35. N. A. Nilsson, Osip Mandel'štam. Five Poems. Stockholm 1974.
36. W. Orłow, Szkice o poezji. Przeł. R. Zimand. Wybór, wstęp A. Drawicz. Warszawa 1972.
37. L. G. Panowa, "Mir", "powiestwowanije", "wriemia" s poezii Osipa Mandielsztama. Moskwa 2003.
38. M. Pieczara, Dotykanie ran. "Kultura Niezależna" 1989, nr 51, s.62-76.
39. S. Pollak, Przybliżenia. Kraków 1972.
40. R. Przybylski, "Et in Arcadia ego". Esej o tęsknotach poetów. Warszawa 1966.
41. R. Przybylski, Uwagi o poezji Mandelsztama. W: O. Mandelsztam, Poezje. Wybór, wstęp R. Przybylski. Warszawa 1971.
42. R. Przybylski, Wdzięczny gość Boga. Esej o poezji Osipa Mandelsztama. Paris 1980.
43. R. Przybylski, Wprowadzenie. W: N. Mandelsztam, Mozart i Salieri oraz inne szkice i listy. Wybór, przekład, komentarz R. Przybylski. Warszawa 2000, s. 7-8.
44. O. Ronien, Poetika Osipa Mandielsztama. Sankt Pietierburg 2002.
45. O. Ronen, An Approach to Mandelstam. Jerusalem 1983.
46. J. M. Rymkiewicz, Cicho ciszej. Wybrane wiersze z lat 1963-2002. Warszawa 2003.
47. J. M. Rymkiewicz, Ulica Mandelsztama i inne wiersze z lat 1979-1985. Kraków 1992.
48. D. M. Siegał, Osip Mandielsztam. Istorija i poetika. Ijerusalim 1998.
49. I. M. Siemienko, Poetikapzniego Mandielsztama. Moskwa 1997.
50. A. Walicki, Zniewolony umysł po latach. Warszawa 1993.
51. W. Woroszylski, Moi Moskale. Wybór przekładów z poezji rosyjskiej od Puszkina do Ratuszyńskiej. Wrocław 2006.
52. W. Woroszylski, Osip i Nadieżda. W: Jesteś i inne wiersze. Poznań 1977.
53. A. Zagajewski, W encyklopedii znowu zabrakło miejsca. W: List. Kraków 1979.
54. A. K. Żołkowski, "Ja pju za wojennyje astry". Poeticzeskij awtoportriet Mandielsztama. W: Izbrannyje statji o russkoj poezii: inwarianty, struktury, stratiegii, intiertieksty. Moskwa 2005.

Issue:

2

Start page:

85

End page:

108

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63534 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 14, 2017

Number of object content hits:

631

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80466

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information