Object

Title: Krytyki literackiej kłopoty z politycznością (w ostatnim 20-leciu)

Creator:

Kozicka, Dorota

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Ch. Baudelaire, Salon 1846. W: Rozmaitości estetyczne. Wstęp i przekład J. Guze. Komentarze i przypisy C. Pichois w tłum. J. M. Kłoczowskiego. Gdańsk 2000, s. 73-148.
2. W. Bolecki, Krytykę zabiły uniwersytety. "Dziennik" 2006, z 25 X.
3. A. Brzeziecki, K. Burnetko, Polska po refolucji. Krytyczne skrzyżowania. "Res Publica Nowa" 2004, nr 2, s. 3-17.
4. S. Chwin, Polityka jest piękna. "Tygodnik Powszechny" 2002, nr 38, s. 5.
5. T. Cieślak-Sokołowski, Na marginesie, hermeneutycznie. "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 19, s. 15.
6. M. Cyranowicz, Zmieniła się struktura tekstu. "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 13, s. 21.
7. P. Czapliński, Literatura i słabość. "Tygodnik Powszechny" 2002, nr 41, s. 5.
8. P. Czapliński, Literatura, polityka i sfera publiczna. "Krytyka Polityczna" 2003 ,nr 3.
9. P. Czapliński, Nie popełniajmy harakiri! "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 13, s. 20.
10. P. Czapliński, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa 2009.
11. P. Czapliński, Żwawy trup. Krytyka literacka 1989-2004. W: Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości. Kraków 2007.
12. K. Dunin, Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności. Warszawa 2004, s. 39-43.
13. K. Dunin, Karoca z dyni. Warszawa 2000, s. 41-85.
14. K. Dunin, Normalka. "Kurier Czytelniczy. Megaron" 2000, nr 5.
15. K. Dunin, Prostactwo i władza. "Wysokie Obcasy" 2006, z 30 IX.
16. P. Dybel, Sz. Wróbel, wstęp w: Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia. Warszawa 2008, s. 10-11.
17. I. Filipiak, Absolutna amnezja. Poznań: Obserwator, 1995.
18. I. Iwasiów, Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie. Warszawa 2004, aneks: Wypowiedzi słuchaczek wykładów. (Fragmenty).
19. G. Jankowicz, Jak być dziś krytyczką wśród pisarek? "Dodatek Literacki. Gazeta Nagrody Literackiej »Gdynia«" 2008, nr 2 (3).
20. A. Kałuża, Wejście do gry. "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 17, s. 21.
21. J. Klejnocki, Lobbyści i felietoniści. "Tygodnik Powszechny" 2002, nr 39, s. 8.
22. G. Kociuba, Poezja w "Wieży Bubel". "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 15, s. 21.
23. K. Koehler, Neuroza i wykluczenie. Przeciw intelektualnemu sekciarstwu. "Europa", nr 27, z 5 VII.
24. A. Kopiński, Powrót liberalnej ironistki. "Fronda" 2000, nr 21/22, s. 363-364.
25. J. Kornhauser, Krytyka w dobie popkultury. "Dziennik" 2006, z 28-29 X.
26. Literatura w uścisku mediów. W rozmowie redakcyjnej udział biorą: P. Czapliński, K. Dunin, J. Jarzębski, D. Nowacki, P. Śliwiński, M. Zaleski. "Res Publica Nowa" 2000, nr 7, s. 49-60.
27. K. Maliszewski, Co to znaczy dzisiaj być polskim pisarzem? "Nowy Nurt" 1995, nr 6, s. 1, 4-5.
28. K. Maliszewski, Krytyk na pustyni. "Odra" 1999, nr 2, s. 60-64.
29. M. P. Markowski, Precz z dekadencją. Pułapki krytyki zaangażowanej. "Europa" 2006, nr 22, z 31 V.
30. M. P. Markowski, Świat literacki jest pełen tchórzostwa. "Dziennik" 2006, z 23 X.
31. C. Michalski, Czy świat moze mieć dobre zakończenie? "Krytyka Polityczna" 2005, nr 7/8, s. 207-213.
32. C. Michalski, Ministerstwo prawdy. Kraków 2000.
33. C. Michalski, Powrót człowieka bez właściwosci. [Warszawa 1996].
34. C. Michalski, Stan natury w polonistyce. "Dziennik" 2006, z 26 X.
35. M. Miecznicka, Krytycy literaccy, nie bójcie się niezależności. "Dziennik" 2006, z 4-5 XI.
36. M. Miecznicka, Krytykę literacką zżera konformizm. "Dziennik" 2006, z 21-22 X .
37. J. Momro, Krytyka - pomiędzy erosem i poznaniem. "FA-art" 2008, nr 1, s. 38-43.
38. A. Nasiłowska, Literaturka. Pamflet na nasze czasy. "Tygodnik Powszechny" 2005, nr 46, s. 17.
39. A. Nasiłowska, Przestrzeń dla słowa. "Tygodnik Powszechny" 2002, nr 43, s. 21.
40. D. Nowacki, K. Uniłowski, Do Czytelnika. W zb.: Była sobie krytyka... Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Oprac. i wstep D. Nowacki, K. Uniłowski. Katowice 2003, s. 7-42.
41. J. Orska, Czkawka. "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 16, s. 20.
42. J. Orska, Herbert i "bruLion". W zb.: Herbert (nie)oswojony. Red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa. Wrocław 2008, s.159-170.
43. J. Orska, Jak być spiskowcem wśród komunardów? "Dodatek Literacki. Gazeta Nagrody Literackiej »Gdynia«" 2009, nr 3 (4).
44. J. Orska, O "lewicowej" strategii współczesnej krytyki literackiej wobec wolnego rynku mediów. W zb.: Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem. Red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski. Kraków 2007.
45. Polityka literatury. Przewodnik krytyki politycznej. Wstęp P. Czapliński. Warszawa 2009.
46. J. Rancière, Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka. Przeł. M. Kropiwnicki, J. Sowa. Wstęp M. Pustoła. Słownik zestawił K. Mikurda. Kraków 2007.
47. R. Rutkowski, Krytyki literackiej przygody z wolnościa. "Kresy" 2003, nr 1, s. 103-113.
48. A. Sasinowski, Dwie ustawki. Jedna krwawa. O krytyce literackiej jako grze społecznej. "FA-art" 2007, nr 3, s.2-13.
49. S. Sierakowski, Co to jest krytyka polityczna? "Krytyka Polityczna" 2002, nr 1, s. 9-15.
50. S. Sierakowski, Liberalizm zmęczenia. Z Cezarym Michalskim rozmawia Sławomir Sierakowski. "Krytyka Polityczna" 2007, nr 13, s.18-79.
51. A. Skrendo, Krytyka rozkwita w niszach. "Dziennik" 2006, z24 X.
52. J. Sosnowski, Pięć tez o literaturze i pannie. "Odra" 1999, nr 2, s. 51-54.
53. M. Stala, Usta teraźniejszości? "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 22, s. 35.
54. I. Stokfiszewski, Co to znaczy być dzisiaj polską pisarką? "Dodatek Literacki. Gazeta Nagrody Literackiej »Gdynia«" 2008, nr 2, s. 12.
55. I. Stokfiszewski, Pochód instrumentalnego rozumu. "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 25, s. 23.
56. I. Stokfiszewski, Poezja a demokracja. "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 10, s. 13.
57. I. Stokfiszewski, Zakładnicy zużytych symboli. "Krytyka Polityczna" 2005, nr 9/10, s. 301.
58. P. Śliwiński, Dylematy krytyki po roku 1989. W: Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007.
59. P. Śliwiński, Krytyk żyje krócej niz książka, o której pisze. "Czas Kultury" 2005, nr 3/4. s.78-89.
60. P. Śliwiński, Literatura po 1989 roku - skromna, połowiczna. "Europa", nr 32, z 9 VIII.
61. P. Śliwiński, Polityka, twórczy kłopot. "Tygodnik Powszechny" 2002, nr 44, s. 12.
62. K. Uniłowski, Przedmowa do czytania (podszytego różnicowaniem). "Kursywa" 2005, nr 4/5, s. 2.
63. K. Uniłowski, Skadinąd. Bytom 1998.
64. M. Urbanowski, Dostojny bzik kontestacji. W: Dezerterzy i żołnierze. Szkice o literaturze polskiej 1991-2006. Kraków 2007.
65. M. Urbanowski, Pogrąża nas jednomyślność. "Dziennik" 2006, z 30 X.
66. M. Walicka-Hueckel, Feminizm jest polityczny. Z T. Moi rozmawia M. Walicka-Hueckel. "Teksty Drugie" 1993, nr 4/5/6, s. 97-114.
67. W. Wencel, Zamieszkać w katedrze. Szkice o kulturze i literaturze. Warszawa-Ząbki 1999.
68. A. Werner, Pióra i maczugi. "Tygodnik Powszechny" 2002, nr 37, s. 5.
69. A. Werner, Pochwała dekadencji. "Europa" 2006, nr 19, z 10 V, s. 14.
70. R. Wiśniewski, Poezja i Pan Pacynek. "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 21, s. 21.
71. M. Wyka, Erupcja namiętności. "Dziennik" 2006, z 31 X - 1 XI.
72. M. Zaleski, Przygody myśli krytycznoliterackiej. W zb.: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej. Red. A. Brodzka, L. Burska. Warszawa 1998.

Issue:

2

Start page:

125

End page:

144

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63532 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 14, 2017

Number of object content hits:

574

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80468

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information