Object

Title: Mowa i ołtarz. O znaczeniach wystąpień publicznych w dzisiejszej kulturze – na przykładzie wypowiedzi Papieża Benedykta XVI w Auschwitz-Birkenau

Creator:

Kloch, Zbigniew

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. R. Barthes, L'Ancienne rhétorique. Aide-mémoire. "Communications" nr 16 (1970), s.172-229.
2. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja. Przeł. S. Królak. Warszawa 2005.
3. M. Buber, Zaæmienie Boga. Przeł. P. Lisicki. Oprac. R. Reszke. Warszawa 1994.
4. J. Derridda, Biała mitologia. Metafora w tekście filozoficznym. Przeł. W. Krzemie. "Pamiętnik Literacki" 1986, z. 3, s.283-318.
5. J. Derrida, Question de responsabilité. (Le parjure et le pardon). W: Programme des enseignements et séminaires. Paris 1997.
6. M. Deselaers, Bóg a zło. Przeł. J. Zychowicz. Kraków 1999.
7. M. Głowiński, Marcowe gadanie. Komentarze do słów 1966-1971. Warszawa 1991.
8. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3. Wrocław 2000, s. 326.
9. R. Jakobson, Szyftery, kategorie czasownikowe i czasownik rosyjski. W: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. Wybór, red. nauk. i wstęp M. R. Mayenowa. Przeł. E. Janus. T. 1. Warszawa 1989.
10. E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl. Przeł. M. Kowalska. Przedmowa T. Gadacz. Kraków 1997.
11. E. Lévinas, Totalité et infini. Essai sur l'extériorité. Den Haag 1961.
12. B. Obama, Przemówienie wygłoszone po złożeniu przysięgi 20 I 2009. Przekład zamieszczony na stronie www.wiadomosci.gazeta.pl.
13. Przemówienie Benedykta XVI podczas wizyty w obozie Auschwitz-Birkenau. Oświęcim, 28 maja 2006. "Tygodnik Powszechny" 2006, nr 23, s. 16.
14. Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk. Warszawa 1999.
15. P. Ricoeur, Symbolika zła. Przeł. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa 1986.
16. B. Uspienski, Kompozycja Ołtarza Gandawskiego Jana van Eycka w świetle semiotyki. (Boska i ludzka perspektywa). W: Sztuka w świetle znaków. Wybór, przekład, wstęp B. Żyłko. Gdańsk 2002.
17. B. Welte, Modlitwa jako mowa. Przeł. G. Sowiński. "Znak" 1995, nr 12 (487), s.18-32.
18. Wielkie mowy historii. Od Kennedy'ego do Ratzingera. Wybór i oprac. T. Zawadzki. Red. M. Gumkowski. Koment. E. Bendyk [i in.]. T. 4. Przeł. D. Bartman [i in.]. Warszawa 2006.
19. A. Wierzbicka, Genry mowy. W zb.: Tekst i zdanie. Zbiór studiów. Red. T. Dobrzyńska, E. Janus. Warszawa 1983.
20. A. Wierzbicka, Język - umysł - kultura. Wybór prac. Red. J. Bartmiński. Warszawa 1999.
21. M. Wojtak, Wyznaczniki gatunku wypowiedzi na przykładzie tekstów modlitewnych. "Stylistyka" t. 8 (1999): Styl i gatunek, s. 105-117.

Issue:

2

Start page:

145

End page:

156

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63531 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 14, 2017

Number of object content hits:

169

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80469

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information