Obiekt

Tytuł: „Confessiones” pozytywisty. O „Grzechach dzieciństwa” Bolesława Prusa

Twórca:

Obsulewicz, Beata K.

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2009)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. J. Bachórz, Bolesław Prus. W zb.: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. Red. A. Skoczek. T. 6: Pozytywizm. Bochnia [2004]. ; 2. J. Bachórz, "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, czyli o "kazuistyce sumienia". "Polonistyka" 1983, z. 10, s. 843-844. ; 3. Cz. Bartnik, Grzech pierworodny w teologii katolickiej. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 6. Lublin 1993, s. 283-287. ; 4. G. Biały, Włodzimierz Korolenko. Warszawa 1954. ; 5. H. Biedermann, Leksykon symboli. Przeł. J. Rubinowicz. Warszawa 2003. ; 6. Bolesław Prus 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. K. Tokarzówna, S. Fita. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1969. ; 7. J. Ciembroniewicz, Dzieci w nowelkach Prusa. "Wychowanie w Domu i Szkole" 1909, nr 3, s. 244. ; 8. J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1994. ; 9. J. Delumeau, Historia raju. Ogród rozkoszy. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1992. ; 10. H. Filipkowska, Poezja religijna Młodej Polski. W zb.: Polska liryka religijna. Red. S. Sawicki, P. Nowaczyński. Lublin 1983, s. 301-340. ; 11. S. Fita, Eliza Orzeszkowa w 11. S. Fita, Eliza Orzeszkowa w poszukiwaniu religii. W zb.: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań. Red. ... Lublin 1993. religii. W zb.: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań. Red. ... Lublin 1993. ; 12. S. Fita, "Pozytywista ewangeliczny". Problematyka religijna w twórczości Bolesława Prusa. W zb.: Proza polska w kręgu religijnych inspiracji. Red. M. Jasińska-Wojtkowska, K. Dybciak. Lublin 1993, s. 159-201. ; 13. Cz. Galek, Myśl pedagogiczna Bolesława Prusa na tle pozytywizmu polskiego. Zamość 2005. ; 14. M. Gloger, Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu. Bydgoszcz 2007.15. M. Głowiński, Wyznania. Hasło w: M. Gółowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, popr. i rozszerz. Wrocław 1998, s. 630. ; 15. M. Głowiński, Wyznania. Hasło w: M. Gółowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, popr. i rozszerz. Wrocław 1998, s. 630. ; 16. Grzech. Hasło w: Encyklopedia kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego [...]. Red. M. Nowodworski. T. 6. Warszawa 1875. ; 17. Grzech. Hasło w: Słownik teologii biblijnej. Red. X. Léon-Dufour. Przeł. i oprac. K. Romaniuk. Wyd. 3. Poznań 1990, s. 303-315. ; 18. A. Guillois, Wykład historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny i kanoniczny wiary katolickiej, z odpowiedziami na zarzuty wziête z nauk przeciw religii, albo teologia dogmatyczna i moralna, ku u¿yciu wiernych Chrystusowych. Przeł. L. Rogalski. T. 3. Wyd. 3, przejrz. i popr. Warszawa 1892. ; 19. M. Jonca, Enfants terribles. Dzieci złe, źle wychowane w literaturze polskiej XIX wieku. Wrocław 2005. ; 20. A. Klawek, Spór o grzech pierworodny. "Znak" 1967, vol. 19, s. 1378-1396. ; 21. W. Kopaliński, Słownik symboli. Wyd. 2. Warszawa 1991. ; 22. A. Kubale, Dziecko. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 201. ; 23. J. Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus. Warszawa 1975. ; 24. J. Kulczycka-Saloni, Nowelistyka Bolesława Prusa. Warszawa 1969. ; 25. H. Kushner, Czy musimy być doskonali? Poznań 1998. ; 26. Leksykon symboli. Oprac. M. Oesterreicher-Mollwo. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1992. ; 27. G. Leszczyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX wieku. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2006. ; 28. J. J. Lipski, Posłowie. W: B. Prus, Grzechy dzieciństwa. Warszawa 1953. ; 29. A. Z. Makowiecki, Słownik postaci literackich. Warszawa 2000. ; 30. H. Markiewicz, Pozytywizm. Wyd. 3, zmien. i rozszerz. Warszawa 1999. ; 31. M. Noël, Nowy wykład katechizmu z ambony. T. 3. Z tłum. M. Or. wyd. W. Bogacki. Kielce 1903. ; 32. J. Petry-Mroczkowska, Wygnani z ogrodu dzieciństwa. "W drodze" 1996, nr 3, s. 49-54. ; 33. E. Pieścikowski, Bolesław Prus. Poznań 1998. ; 34. B. Prus, Grzechy dzieciństwa. W: Szkice i obrazki. T. 2. Warszawa 1948. Pisma. Red. Z. Szweykowski. T. 6. ; 35. J. Pryszmont, Grzech. Dzieje problematyki. Hasło w: Encyklopedia katolicka, t. 6, kol. 272-273. ; 36. M. Sadlik, "Konfesje samotnych". W kręgu prozy spowiedniczej 1884-1914. Kraków 2004. ; 37. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa. Wyd. 2. Warszawa 1972. ; 38. A. Szymański, Hanusia. W: Szkice. Oprac. B. Burdziej. Kraków 1998, s. 193-233. ; 39. J. Święch, Dziecko w twórczości Prusa (Z historii tematu dziecięcego w literaturze). "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" t. 17 (1962), s. 198-199. ; 40. K. Turey, Psychologia dziecka w twórczości Prusa. "Ruch Literacki" 1934, z. 10, s. 307. ; 41. T. Tyszkiewicz, Bolesław Prus. Warszawa 1971. ; 42. K. Wons, Grzech i przebaczenie w świetle Słowa Bożego. Kraków 2002. ; 43. R. Zając, Belzebub - Pan Much. (strona http://www.kosciol.pl/article.php/) ; 44. R. Zając, Szatan w "Starym Testamencie". Lublin 1998. ; 45. C. Zalewski, Urwis. "Grzechy dzieciństwa" punktem zwrotnym w twórczości Bolesława Prusa. "Słupskie Prace Filologiczne". Seria Filologia Polska, 2007, nr 5, s. 71-79. ; 46. Związek intymny, czyli przyjemność dla dwojga. W zb.: Historia życia prywatnego. T. 4: Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej. Red. P. Ariès, G. Duby. Przeł. A. Paderewska-Gryza, B. Panek, W. Gilewski. Wrocław 1999, s. 525-587. ; 47. T. Żabski, wstęp w: B. Prus, Opowiadania i nowele. Wybór. Oprac. T. Żabski. Wrocław 1996. BN I 291.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

7

Strona końc.:

22

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63563 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-08-27

Data dodania obiektu:

2017-11-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

230

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80573

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji