Object structure

Title:

Mirosław Wójcik, Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza. Kielce 2005

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2009)

Creator:

Szewczyk-Haake, Katarzyna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Wójcik, Mirosław ; Zegadłowicz, Emil (1888-1941)

References:

1. A. Bederski, Czytelniku pobożny. W zb.: Krzyk i ekstaza. Antologia polskiego ekspresjonizmu. Wybór tekstów i wstęp J. Ratajczak. Poznań 1987, s. 68-69. ; 2. T. Budrewicz, Maniera interpunkcyjna Zegadłowicza. W zb.: Szkice o twórczości Emila Zegadłowicza. Red. Z. Andres. Rzeszów 1985, s. 139-156. ; 3. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt (świadectwo, wyznanie i wyzwanie). Kraków 2000. ; 4. K. Ćwiklak, Polskie przekłady "Fausta" J. W. Goethego. Studium porównawcze. W zb.: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. Red. H. Krukowska, J. Ławski. T. 1. Białystok 1999, s. 31-58. ; 5. G. Gusdorf, Warunki i ograniczenia autobiografii. Przeł. J. Barczyński. "Pamiętnik Literacki" 1979, z. 1, s.261-278. ; 6. P. Hadermann, J. Weisgerber, Expressionism in Belgium and Holland. W zb.: Expressionism as an International Literary Phenomenon. Ed. U. Weisstein. Budapest 1973, s. 225-258. ; 7. K. Jakowska, Z dziejów ekspresjonizmu w Polsce. Wokół "Soli ziemi". Wrocław 1977. ; 8. S. Kasztelowicz, Emil Zegadłowicz. W: Tragicy doby bez kształtu. O współczesnej twórczości literackiej. Ekspresjonizm. Cieszyn 1933, s. 129-141. ; 9. K. Kolińska, Emil i Maryla, Warszawa 1984. ; 10. K. Kolińska, Zegadłowicz. Podwójny żywot Srebrempisanego. Warszawa 1999. ; 11. E. Kozikowski, Portret Zegadłowicza bez ramy. Opowieść biograficzna na tle wspomnień osobistych. Warszawa 1966. ; 12. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny. Przeł. A. W. Labuda. "Teksty" 1975, nr 5, s. 31-49. ; 13. Ph. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Red. R. Lubas-Bartoszyńska. Przeł. W. Grajewski, S. Jaworski, A. Labuda [i in.]. Kraków 2001. ; 14. I. Skwarek, Autobiograficzne powieści Zegadłowicza. W zb.: Studia o Zegadłowiczu. Red. J. Paszek. Katowice 1982, s. 64-81. ; 15. W. Studencki, Twórczość dramatyczna Emila Zegadłowicza. Wrocław 1962. ; 16. J. Stur, "Ballady" Emila Zegadłowicza. W: Na przełomie. O nowej i starej poezji. Lwów 1921, s. 205-210. ; 17. Szkice o twórczości Emila Zegadłowicza. Red. Z. Andres. Rzeszów 1985. ; 18. K. Szymanowski, Narcyz. Rzecz o Zegadłowiczu-powieściopisarzu. Kraków 1986. ; 19. M. Wójcik, Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005.

Issue:

4

Start page:

228

End page:

236

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)