Object

Title: Wherefore Art Thou? On the History, State and Prospects of Czech Epigraphy

Creator:

Roháček, Jiří (1962- )

Date issued/created:

2016

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 54 (2016), Stan badań

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 151-157 ; 29 cm ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Abstract:

The author shortly describes the state of research on the Czech epigraphics; he shows the perspectives of these research for the future.

References:

Epigraphica et Sepulcralia, ed. J. Roháček, 6 vols., 2005–, subserie Epigraphica et Sepulcralia — monographica, 3 vols., 2011–
Hlaváček I., Die mittelalterliche Epigraphik in den böhmischen Ländern nach dem zweiten Weltkrieg, „Medievalia Bohemica”, 3, 1970, pp. 293–311
Hlaváček I., Epigrafika, in: Vademecum pomocných věd historických, 3rd amended and supplemented edition, Jinočany 2002, pp. 373–396, and further editions
Literaturbericht zur mittelalterlichen und neuzeitlichen Epigraphik (MGH, Hilfsmittel), 1987–
Načeradská P., Nápisy okresu Kutná Hora, Praha 2002
Roháček J., Středověká a raně novověká epigrafika v České republice, Corpus Inscriptionum Slovaciae, vol. 1.1, Súpis nápisov zo Slovenska, vol. 1.1, Latinská epigrafia. Dejiny a metodika výskumu historickych nápisov zo Slovenska, Bratislava 2014, pp. 31–40
Roháček J., Epigrafika v památkové péči, Praha 2007
Roháček J., Od jedinečnosti k reprezentativnosti (Malá úvaha nad epigrafickými pracemi Josefa Hejnice), in: Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata, ed. A. Baďurová, K. Boldan, A. Jelínková, M. Vaculínová, Praha 2014, pp. 69–76
Roháček J., Nápisy města Kutné Hory, Praha 1996 (Corpus inscriptionum Bohemiae, vol. 1, Fontes historiae artium, vol. 3)
Soupis památek historických a uměleckých v království českém (v Čechách, v Republice československé) od pravěku do počátku XIX. Století, 51 sv., 1897–1937 + 5 vols. recently issued from the estate of the Archeaological Commission of the CASA
Vojtíšek V., O potřebě soupisu a fotografování nápisů, „Zprávy památkové péče”, 4, 1940, pp. 20–23 and 34–40, reprinted without the pictorial supplements in: idem, Výbor rozprav a studií, Praha 1953, pp. 518–531

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

54

Start page:

151

End page:

157

Detailed Resource Type:

Article : review article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61552 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/54 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/54 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information