Obiekt

Tytuł: Wherefore Art Thou? On the History, State and Prospects of Czech Epigraphy

Twórca:

Roháček, Jiří (1962- )

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 54 (2016), Stan badań

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 151-157 ; 29 cm ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Abstrakt:

Autor omawia pokrótce stan badań nad czeską epigrafiką i wskazuje ich perspektywy na dalszą przyszłość.

Bibliografia:

Epigraphica et Sepulcralia, ed. J. Roháček, 6 vols., 2005–, subserie Epigraphica et Sepulcralia — monographica, 3 vols., 2011–
Hlaváček I., Die mittelalterliche Epigraphik in den böhmischen Ländern nach dem zweiten Weltkrieg, „Medievalia Bohemica”, 3, 1970, pp. 293–311
Hlaváček I., Epigrafika, in: Vademecum pomocných věd historických, 3rd amended and supplemented edition, Jinočany 2002, pp. 373–396, and further editions
Literaturbericht zur mittelalterlichen und neuzeitlichen Epigraphik (MGH, Hilfsmittel), 1987–
Načeradská P., Nápisy okresu Kutná Hora, Praha 2002
Roháček J., Středověká a raně novověká epigrafika v České republice, Corpus Inscriptionum Slovaciae, vol. 1.1, Súpis nápisov zo Slovenska, vol. 1.1, Latinská epigrafia. Dejiny a metodika výskumu historickych nápisov zo Slovenska, Bratislava 2014, pp. 31–40
Roháček J., Epigrafika v památkové péči, Praha 2007
Roháček J., Od jedinečnosti k reprezentativnosti (Malá úvaha nad epigrafickými pracemi Josefa Hejnice), in: Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata, ed. A. Baďurová, K. Boldan, A. Jelínková, M. Vaculínová, Praha 2014, pp. 69–76
Roháček J., Nápisy města Kutné Hory, Praha 1996 (Corpus inscriptionum Bohemiae, vol. 1, Fontes historiae artium, vol. 3)
Soupis památek historických a uměleckých v království českém (v Čechách, v Republice československé) od pravěku do počátku XIX. Století, 51 sv., 1897–1937 + 5 vols. recently issued from the estate of the Archeaological Commission of the CASA
Vojtíšek V., O potřebě soupisu a fotografování nápisů, „Zprávy památkové péče”, 4, 1940, pp. 20–23 and 34–40, reprinted without the pictorial supplements in: idem, Výbor rozprav a studií, Praha 1953, pp. 518–531

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

54

Strona pocz.:

151

Strona końc.:

157

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł przeglądowy

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61552 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/54 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/54 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji