Object

Title: Czy rok 1916 był istotny dla spraw polskich w polityce Francji?

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 48 z. 3 (2016)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 37-50 ; Sum. eng.

Abstract:

The article presents the political reflections of Polish pro–independence activists in France, in particular Roman Dmowski, Erazm Piltz, and Józef Lipkowski, as well as the place of Polish issues in French politics. The author also focused on the French–Russian alliance and its significance for the Polish question. All these problems are depicted within the context of political– military changes along the Eastern front after 1915 and the prevailing international situation. Generally speaking, the article deals with the beginnings of the internationalisation of the Polish question due both to the activity of the Poles in France and the overall situation. The author indicated that in 1916 Polish activity in France was becoming for the French decision–makers a burden, which they tried unsuccessfully to exploit in the diplomatic game played with Russia. The Russians forbade the French to discuss the Polish question and successfully ignored the topic. Despite the military defeats suffered by Russia it was precisely the tsarist Empire that continued to constitute one of the prime points of reference of the French anti–German policy. In order to keep Russia within the coalition of allies and to attain a maximum attenuation of Germany, France was even ready to undertake steps detrimental to the Polish question, since they denoted a westward expansion of Russian rule.

References:

Doise J., Vaïsse M., Politique étrangère de la France. Diplomatie et outil militaire 1871–1991, Paris 1992.
Duroselle J.–B., Wielka wojna Francuzów 1914–1918, tłum. A. Ciastek, Warszawa 2006.
Gaul J., Niemieckie służby wywiadowczo–informacyjne wobec radykalnego ruchu niepodle­ głościowego w Królestwie Polskim 1914–1918, Warszawa 2010.
Gmurczyk–Wrońska M., Pomiędzy patriotyzmem i przyzwoleniem na wojnę a przymusem i buntem przeciwko wojnie. Francuska historiografia na temat pierwszej wojny światowej, „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 3, s. 85–99.
Hogenhuis–Seliverstoff A., Les relations franco–sovietiques 1917–1924, Paris 1981.
Kidzińska A., Stosunki Erazma Piltza z francuskim MSZ podczas I wojny światowej, w: Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795–1918, Lublin 2005.
Kawalec K., Roman Dmowski, Warszawa 1996.
Kornat M., Niemcy, Rosja i kwestia polska. Refleksje historyka sto lat później, „Przegląd Polityczny” 2008, nr 88, s. 34–49.
Leczyk M., Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone 1917–1919, Warszawa 1966. Micewski A., Roman Dmowski, Warszawa 1971.
Nossowska M., O Francuzce, która pokochała Polskę. Rosa Bailly i stowarzyszenie Les Amis de la Pologne, Lublin 2012.
Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1985.
Pajewski J., Wokół sprawy polskiej. Paryż–Lozanna–Londyn 1914–1918, Poznań 1978.
Schramm T., Czy Polsce w okresie międzywojennym potrzebna była Francja?, w: Ład wersalsko-ryski w Europie Środkowo–Wschodniej 1921–1939, red. M. Kornat, M. Sator, Kraków 2013, s. 93–107.
Schramm T., Dyplomacja francuska wobec kwestii autonomii Polski w 1916 r., w: Ku Niepodległej.
Ścieżki polskie i francuskie 1795–1918, red. M. Willaume, Lublin 2005, s. 501–513. Soutou G.–H., La grande illusion. Quand la France perdait la paix 1914–1920, Paris 2015.
Spustek I., Sprawa polska w polityce Rosji w roku 1916, w: Dzieje najnowsze Polski. Materiały i studia z okresu 1914–1939, t. II, Warszawa 1959, s. 10, <http://rcin.org.pl>.
Śladkowski W., Emigracja polska we Francji1871–1918, Lublin 1980.
Śladkowski W., Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej w latach 1914–1918, Wrocław 1976.
Śladkowski W., Szkice polsko–francuskie XIX–XX wiek, Lublin 2015.
Śladkowski W., Uwagi o polityce Francji wobec sprawy polskiej w latach I wojny światowej, w: Powrót Polski na mapę Europy, Lublin 1995.
Wapiński R., Czy główni rzecznicy sojuszu z Francją kierowali się sympatiami, czy racjami politycznymi?, w: Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795–1918, red. M. Willaume, Lublin 2005, s. 529–535.
Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1988.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

48

Issue:

3

Start page:

37

End page:

50

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61516 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/48/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/48/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information