Object structure
Title:

„Życie moje dwoistym prądem płynie”. O Zofii Romanowiczównie i jej dziennikach

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2008)

Creator:

Poklewska, Krystyna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Romanowiczówna, Zofia ; Polish diares - 19th c.- 20th c.

References:

1. Arthur i Wanda-dzieje miłości: listy i pamiętniki. Oprac. M. Wolska, M. Pawlikowski. T. 1-2. Lwów 1928.
2. G. Baumfeld, Mieczysław Romanowski. Rys historycznoliteracki. „Prawda” 1907, nry 22-26.
3. G. Baumfeld, Mieczysław Romanowski. Studium ideowe i literackie. Warszawa 1908.
4. H. Duninówna, [Fragment z pamiętników]. W zb.: Kufer Kasyldy, czyli wspomnienia z lat dziewczęcych. Wybór z pamiętników XVIII-XIX w. D. Stępniewska, B. Walczyna. Wstęp i noty biograf. M. Dernałowicz. Oprac. przypisów H. Hagemejer, D. Stępniewska. Warszawa 1983, s. 339-374.
5. Eminowicz Ludwik [biogram]. W: A. Hutnikiewicz, Młoda Polska. Wyd. 5. Warszawa 1999, s. 428.
6. T. Gryf-Kleszczyński, Zwolenniczka dumań anielskich. (W rocznicę powstania styczniowego). „Bluszcz” 1936, nr 4, s. 6(78) - 7(79).
7. A. Kottówna, J. Lisiewicz, Lutostański Bolesław Ludwik. [biogram]. W: Polski słownik biograficzny. T. 18, z. 76. Wrocław 1973, s. 156-158.
8. B. Longchamps de Berier, Ochrzczony na szablach powstańczych. Wspomnienia (1884-1918). Oprac. W. Suleja, W. Wrzesiński. Wrocław 1983.
9. S. Nicieja, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie. Wrocław 1988.
10. K. Poklewska, Między romantyzmem a pozytywizmem. O grupie lwowskiego "Dziennika Literackiego” w latach 1856-1870. „Miscellanea Łódzkie” 1990, R. 7, nr 1(9), s.36-47.
11. K. Poklewska, Między romantyzmem a pozytywizmem. O grupie lwowskiego "Dziennika Literackiego” w latach 1856-1870. W zb.: Literatura południa wieku: twórczość lat sześćdziesiątych XIX stulecia wobec romantyzmu i pozytywizmu: tom zbiorowy. Red. J. Maciejewski. Warszawa 1992, s. 9-27.
12. K. Poklewska, Sny romantycznej panny. O snach w dziennikach Zofii Romanowiczówny. W zb.: Światło w dolinie. Prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej. Red. K. Korotkich, J. Ławski, D. Zawadzka. Białystok 2007, s. 347-356.
13. Polski słownik biograficzny. T. 17, z. 75. Wrocław 1972.
14. Z. Romanowiczówna, Cienie: (kilka oderwanych kart z mojego życia). Lwów 1930.
15. Z. Romanowiczówna, Dziennik lwowski 1842-1930. T. 1-2. Z autografu wydał, komentarzami, biogramami i wstępem opatrzył Z. Sudolski. Warszawa 2005.
16. Z. Romanowiczówna, Metodyczne opracowanie sonetu Mickiewicza „Stepy akermańskie” w VII klasie szkoły wydziałowej żeńskiej. „Szkoła” 1890, nr 277.
17. Z. Romanowiczówna, Tadeusz Romanowicz. Listy i wspomnienia. Lwów 1934.
18. K. Ujejski, Skargi Jeremiego. Wyd. 3. Lipsk 1862.
19. S. Wasylewski, Czterdzieści lat powodzenia. Wrocław 1959.
20. R. Wroczyński, Dzieje oświaty polskiej 1795­1945. Warszawa 1987.
21. K. Wróblewski, Kornel Ujejski. 1823-1893. Zarys biograficznoliteracki. Lwów 1902.

Issue:

4

Start page:

23

End page:

44

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: