Obiekt

Tytuł: „Niepotrzebni muszą odejść”, czyli widmo bezrobocia 1956–1957

Twórca:

Kochanowski, Jerzy (1960- )

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 14 (2016)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 61-98 ; Abstrakt w jęz. ang.

Abstrakt:

Artykuł omawia kwestie bezrobocia, będącego w latach 1956–1957 istotnym i szeroko komentowanym problemem. Tekst skupia się na specyfice i uwarunkowaniach polskiego bezrobocia okresu odwilży (szczególnie w porównaniu z podobnym zjawiskiem w II RP), antagonizmach wpływających na obraz rynku pracy lat 1956–1957 (np. zatrudnianie kobiet, chłoporobotnicy), rozkładzie geograficznym, zwłaszcza sytuacji na peryferiach (głównie w miasteczkach) i próbie jej poprawy przez władze (tzw. fundusz interwencyjny), „bezrobotnych specjalnej troski”, czyli redukowanych urzędnikach administracji państwowej, funkcjonariuszach bezpieczeństwa, aparatu partyjnego i (pod)oficerach Wojska Polskiego. Omówiona została też kwestia legalnej emigracji zarobkowej.

Bibliografia:

Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944–1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005
Babula J., Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy operacyjnej, Warszawa 1998
Bagiński E., Małe miasta w strukturze osiedleńczej Polski, Wrocław 1998
Barański S., Szkolnictwo zawodowe w okresie stalinowskim: „produkcja kadr” czy instytucja awansu społecznego?, „Przegląd Historyczny” 102 (2011), z. 2
Biuletyny Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Grudzień 1954–listopad 1956, wstęp M. Filipiak, opr. W. Chudzik, M. Filipiak, J. Gołębiowski, Warszawa 2009
Dangel J., Przekształcenia sieci miejskiej w Polsce pod wpływem rozwoju ludności i uprzemysłowienia kraju w okresie 1946–1960, Warszawa 1968
Grzelak-Kostulska F., Szymańska D., Małe miasta w Polsce – zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku, w: Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, red. K. Heffner, Katowice 2005
Jarosz D., „Chłopskość” jako element stygmatyzacji w przestrzeni miejskiej w Polsce po 1945 r., w: Dzieje partii stronnictw chłopskich w Europie, t. 2: W podzielonej Europie, Pułtusk–Warszawa 2007
Jarosz D., Polacy a stalinizm 1948–1956, Warszawa 2000
Jarska N., Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960, Warszawa 2015
Kajetanowicz J., Polskie wojska lądowe w latach 1945–1960, Toruń 2005
Kiełczewska-Zaleska M., Problemy geograficzno-gospodarcze małych miast w Polsce w świetle dokonanych opracowań, w: Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast, red. K. Dziewoński, M. Kiełczewska-Zaleska, L. Kosiński, J. Kostrowicki, S. Leszczycki, Warszawa 1957 (Prace Geograficzne, 9)
Klipa O., Polskie robotnice w Czechosłowacji: czy przyjechały, by pozostać?, w: Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956–1989, red. W. Borodziej, J. Kochanowski, Warszawa 2010
Kochanowski J., Naczynia połączone, czyli polsko-czechosłowackie Schleichwege 1945–1989, w: Amicus Poloniae. Teksty ofiarowane profesorowi Heinrichowi Kunstmannowi w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. K. Ruchniewicz, M. Zybura, Wrocław 2009
Miasteczka polskie w XIX–XX w. Z dziejów formowania się społeczności, red. R. Kołodziejczyk, Kielce 1992
Mlonek K., Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań, Warszawa 1999
Mlonek K., Sytuacja na rynku pracy, struktura i warunki życia poszukujących pracy w Kole w 1957 r., „Zeszyty Zakładu Problemów Zatrudnienia Instytutu Gospodarstwa Społecznego” 4 (1958)
Muszalski C., Sytuacja na rynku pracy, struktura i warunki życia bezrobotnych w Zamościu w 1957 r., „Zeszyty Zakładu Problemów Zatrudnienia Instytutu Gospodarstwa Społecznego” 5 (1958)
Nastałek-Żygadło G., Filmowy portret problemów społecznych w „czarnej serii” (1956–1958), Warszawa 2013
Piotrowski P., Śląski Okręg Wojskowy. Przekształcenia organizacyjne 1945–1956, Warszawa 2003
Preiss-Zajdowa A., Badanie rynku pracy oraz warunków życia poszukujących pracy w Świdwinie, „Zeszyty Zakładu Problemów Zatrudnienia Instytutu Gospodarstwa Społecznego” 6 (1958)
Rajkiewicz A., Problemy zatrudnienia, Warszawa 1959
Rudnicki L., Woźniczka H., Chłopi-robotnicy, Katowice 1989
Sobczak L., Badania rynku pracy w Tomaszowie Mazowieckim, „Zeszyty Zakładu Problemów Zatrudnienia Instytutu Gospodarstwa Społecznego” 3 (1958)
Stola D., Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2010.
Zaremba M., Wielka trwoga. Polska 1945–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012
Żarnowski J., Rola państwa i jego instytucji w przemianach społecznych w Polsce (1918–1939), w: Społeczeństwo międzywojenne: nowe spojrzenie, red. W. Mędrzecki, J. Żarnowski, Warszawa 2015 (Metamorfozy Społeczne, 10)
Żarnowski J., Rola państwa w kształtowaniu społeczeństwa Polski międzywojennej. Zarys problemu i uwagi wstępne, w: Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Zbiór studiów, red. J. Żarnowski, Warszawa 2014 (Metamorfozy Społeczne, 8)

Czasopismo/Seria/cykl:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Tom:

14

Strona pocz.:

61

Strona końc.:

98

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61445 ; 2450-8357

Źródło:

IH PAN, sygn. B.155/14 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/14 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji