Object

Title: Komisja Prasowa KC PZPR 1956–1957

Creator:

Przeperski, Michał (1986- )

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 14 (2016)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 99-122 ; Abstract eng.

Abstract:

In 1955–1956 the communist system underwent deep erosion, and one of the most important and evident signs of it was decreased control the party exercised over propaganda. This gave the press wide readership, and made some of journalists feel as representatives of the people. Władysław Gomułka’s coming to power began a process of consolidation of the system and regaining of stability – this applied to the whole system, including propaganda. The Press Committee of the Central Committee of the Polish United Workers’ Party was meant as a concession to journalists: they were given a forum to formulate in which they could legally formulate their postulates for the price of loyalty to Gomułka. From the very beginning, however, the journalists who were members of the Press Committee and the party leaders had diverging interests. This made the actual activity of the Committee very limited. The political subjectivity of journalists was brutally challenged in the autumn of 1957, which was marked by a symbolic closure of the weekly Po Prostu. The Press Committee underwent a fundamental restructuring and its tasks changed. But a period of several months of its existence makes an important contribution to the political history of the press and propaganda in the Polish People’s Republic.

References:

Ciećwierz M., Polityka prasowa 1944–1948, Warszawa 1989 ; Curry J. L., Poland’s Journalists. Professionalism and Politics, Cambridge 1990 ; Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, red. U. Jakubowska, Warszawa 2011 ; Eisler J., Jakim państwem była PRL w latach 1956–1976?, „Pamięć i Sprawiedliwość” 5 (2006), nr 2 ; Gogol B., „Fabryka fałszywych tekstów”. Z działalności Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku w latach 1945-1958, Warszawa 2012 ; Grygo E., Z problematyki kierownictwa prasą PZPR w latach 1948–1959, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 23 (1984), nr 1 ; Jakubowski J., Struktura i zadania komórki organizacyjnej KC PZPR zajmującej się prasą (1949–1972), w: Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej, red. A. Słomkowska, współpr. D. Mikołajczyk-Grzelewska, t. 12, Warszawa 1988 ; Korotyński H., Trzy czwarte prawdy. Wspomnienia, Warszawa 1987 ; Kozieł A., Prasa w dokumentach PZPR w latach 1948–1958, w: Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej, red. A. Słomkowska, współpr. D. Mikołajczyk-Grzelewska, t. 18, Warszawa 1992 ; Kozieł A., Studium o polityce prasowej PZPR w latach 1948–1957, Warszawa 1991 ; Leszkowicz T., Gomułkowska struktura władzy w nowej rzeczywistości. Funkcjonowanie Biura Prasy KC PZPR w roku 1971 a proces „dostrajania polityki prasowej”, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 12 (2014) ; Łopieńska B. N., Szymańska E., Stare numery, Warszawa 1990 ; Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej, red. A. Słomkowska, współpr. D. Mikołajczyk-Grzelewska, t. 12, 17, 18, Warszawa 1991 ; Mielczarek T., Od „Nowej Kultury” do „Polityki”. Tygodniki społeczno-kulturalne i społeczno-polityczne PRL, Kielce 2003. ; Mond J., O nieznanej dyskusji Gomułki z dziennikarzami, „Zeszyty Historyczne” 90 (1963), z. 4 ; Persak K., Sprawa Henryka Hollanda, Warszawa 2006. ; Prasa Polski Ludowej. Kalendarium 1956, „Zeszyty Prasoznawcze” 29 (1988), nr 3 ; Przeperski M., Władze i dziennikarze. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w 1956 roku, „Pamięć i Sprawiedliwość” 13 (2014), nr 2 ; Rafalska D., Między marzeniami a rzeczywistością. Tygodnik „Po prostu” wobec głównych problemów społecznych i politycznych Polski w latach 1955–1957, Warszawa 2008 ; Słomkowska A., Badania nad kadrą kierowniczą w dziennikarstwie PRL, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 30 (1991), nr 1 ; Szumiło M., Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, Warszawa 2014 ; Torańska T., Aneks, Warszawa 2015 ; Werblan A, Władysław Gomułka a ugrupowania w partii w Październiku 1956 roku, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 3 (1997) ; Wilk H., Samochód dla towarzysza Wiesława. Dyskusje nad kierunkiem rozwoju motoryzacji indywidualnej w Polsce 1955–1970, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 11 (2013) ; Władyka W., Na czołówce. Prasa w październiku 1956 roku, Warszawa 1989

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

14

Start page:

99

End page:

122

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61446 ; oai:rcin.org.pl:61446 ; 2450-8357

Source:

IH PAN, sygn. B.155/14 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/14 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information