Obiekt

Tytuł: Komisja Prasowa KC PZPR 1956–1957

Twórca:

Przeperski, Michał (1986– )

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 14 (2016)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 99-122 ; Abstrakt w jęz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Na podstawie obszernych kwerend archiwalnych przede wszystkim dokumentów KC PZPR i SDP autor przedstawia monograficzne ujęcie dziejów Komisji Prasowej KC PZPR w latach 1956–1957. Jej faktyczna aktywność była ściśle związana z bieżącą polityką wewnętrzną prowadzoną przez Władysława Gomułkę i stanowi ważny przyczynek do politycznej historii prasy i propagandy w PRL.

Bibliografia:

Ciećwierz M., Polityka prasowa 1944–1948, Warszawa 1989
Curry J. L., Poland’s Journalists. Professionalism and Politics, Cambridge 1990
Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, red. U. Jakubowska, Warszawa 2011
Eisler J., Jakim państwem była PRL w latach 1956–1976?, „Pamięć i Sprawiedliwość” 5 (2006), nr 2
Gogol B., „Fabryka fałszywych tekstów”. Z działalności Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku w latach 1945-1958, Warszawa 2012
Grygo E., Z problematyki kierownictwa prasą PZPR w latach 1948–1959, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 23 (1984), nr 1
Jakubowski J., Struktura i zadania komórki organizacyjnej KC PZPR zajmującej się prasą (1949–1972), w: Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej, red. A. Słomkowska, współpr. D. Mikołajczyk-Grzelewska, t. 12, Warszawa 1988
Korotyński H., Trzy czwarte prawdy. Wspomnienia, Warszawa 1987
Kozieł A., Prasa w dokumentach PZPR w latach 1948–1958, w: Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej, red. A. Słomkowska, współpr. D. Mikołajczyk-Grzelewska, t. 18, Warszawa 1992
Kozieł A., Studium o polityce prasowej PZPR w latach 1948–1957, Warszawa 1991
Leszkowicz T., Gomułkowska struktura władzy w nowej rzeczywistości. Funkcjonowanie Biura Prasy KC PZPR w roku 1971 a proces „dostrajania polityki prasowej”, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 12 (2014)
Łopieńska B. N., Szymańska E., Stare numery, Warszawa 1990
Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej, red. A. Słomkowska, współpr. D. Mikołajczyk-Grzelewska, t. 12, 17, 18, Warszawa 1991
Mielczarek T., Od „Nowej Kultury” do „Polityki”. Tygodniki społeczno-kulturalne i społeczno-polityczne PRL, Kielce 2003.
Mond J., O nieznanej dyskusji Gomułki z dziennikarzami, „Zeszyty Historyczne” 90 (1963), z. 4
Persak K., Sprawa Henryka Hollanda, Warszawa 2006.
Prasa Polski Ludowej. Kalendarium 1956, „Zeszyty Prasoznawcze” 29 (1988), nr 3
Przeperski M., Władze i dziennikarze. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w 1956 roku, „Pamięć i Sprawiedliwość” 13 (2014), nr 2
Rafalska D., Między marzeniami a rzeczywistością. Tygodnik „Po prostu” wobec głównych problemów społecznych i politycznych Polski w latach 1955–1957, Warszawa 2008
Słomkowska A., Badania nad kadrą kierowniczą w dziennikarstwie PRL, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 30 (1991), nr 1
Szumiło M., Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, Warszawa 2014
Torańska T., Aneks, Warszawa 2015
Werblan A, Władysław Gomułka a ugrupowania w partii w Październiku 1956 roku, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 3 (1997)
Wilk H., Samochód dla towarzysza Wiesława. Dyskusje nad kierunkiem rozwoju motoryzacji indywidualnej w Polsce 1955–1970, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 11 (2013)
Władyka W., Na czołówce. Prasa w październiku 1956 roku, Warszawa 1989

Czasopismo/Seria/cykl:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Tom:

14

Strona pocz.:

99

Strona końc.:

122

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61446 ; 2450-8357

Źródło:

IH PAN, sygn. B.155/14 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/14 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji