Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Perwersyjny rdzeń „Rozmyślań dominikańskich”

Twórca:

Cybulska-Bohuszewicz, Ewa

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Ph. Ariès, Człowiek i śmierć. Przeł. E. Bąkowska. [Wyd. 2]. Warszawa 1992.
2. Ph. Ariès, Śmierć odwrócona. W zb.: Antropologia śmierci. Myśl francuska. Wybór i przekład S. Cichowicz, J. S. Godzimiński. Wstęp S. Cichowicz. Warszawa 1993.
3. G. Bataille, Erotyzm. Przeł. M. Ochab. Wyd. 2. Gdańsk 2007.
4. Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia. Przeł. N. Leśniewski. Warszawa 1998.
5. U. Borkowska, M. Daniluk, Devotio moderna. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 3. Red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Grylewicz. Lublin 1985.
6. Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne. Oprac. M. Adamczyk, W. R. Rzepka, W. Wydra. Wstęp M. Adamczyk. Wyd. 2. Warszawa 2008.
7. A. Czyż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1997.
8. J. Dąbrowski, Narzędzia i miejsca Męki Pańskiej w najwierniejszych obrazkach i opisach przedstawione z uwagami o Męce Pańskiej i Mszy św. oraz z dołączeniem stacyj. Detroit 1890.
9. Dzieje Kościoła w Polsce. Red. A. Wiencek. Bielsko Biała 2008.
10. U. Eco, Historia brzydoty. Przeł. J. Czaplińska [i in.]. Poznań 2007.
11. K. Górski, Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce. Cz. 1: 966–1795. Lublin 1962.
12. Gra resztkami. Z J. Baudrillardem rozmawia S. Mele i M. Titmarsh. Przeł. A. Szahaj. W zb.: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów. Red. S. Czerniak, A. Szahaj. Warszawa 1996.
13. J. Huizinga, Jesień średniowiecza. Wstęp H. Barycz. Posł. S. Herbst. Wyd. 6, popr. Przeł. T. Brzozowski. Warszawa 2005.
14. Katechizm Kościoła Katolickiego. Warszawa 1994.
15. M. Kocur, Media: pierwsza czy czwarta władza? http://odra.okis.pl/article.php/133, data dostępu: 26 IX 2011.
16. W. Kopaliński, Perwersja. Hasło w: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wyd. 21. Warszawa 1991, s. 391.
17. J. J. Kopeć, Nurt pasyjny w religijności polskiej. W zb.: Męka Chrystusa wczoraj i dziś. Red. H. D. Wojtyska, J. J. Kopeć. Lublin 1981.
18. J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia. Przeł. M. P. Markowski, E. Ryziński. Kraków 2007.
19. D. Künstler-Langner, Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku. Toruń 2002.
20. M. P. Markowski, O symulakrach. W: Anatomia ciekawości. Kraków 1999.
21. Mistrz Eckhart, Traktaty. Przeł., oprac. W. Szymona. Poznań 1987.
22. T. Młodzianowski, Kazania i homilie na niedziele doroczne, także święta uroczystsze. T. 3. Poznań 1681.
23. B. Opec, Żywot Pana Jezu Krysta. Kraków 1522.
24. J. Rajman, Devotio moderna. Hasło w: Encyklopedia średniowiecza. Kraków 2006, s. 231–232.
25. E. Roudinesco, Nasza mroczna strona. Z dziejów perwersji. Przeł. B. Baran. Warszawa 2009.
26. J.-P. Roux, Krew. Mity, symbole, rzeczywistość. Przeł. M. Perek. Kraków 1994.
27. Rozmyślania dominikańskie. (Transliteracja i przypisy). T. 1. Wyd., oprac. K. Górski, W. Kuraszkiewicz. Oprac. ikonograf. Z. Rozanow. Wstęp komparatyst. T. Dobrzeniecki. Wrocław 1965.
28. Rozmyślanie przemyskie. (Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa). Z rękopisu kapituły przemyskiej wyd. A. Brückner. Kraków 1907.
29. B. Sułkowski, Przemoc i pornografia śmierci jako przynęty medialne. Łódź 2006.
30. I. Szczukowski, „Okrutne widowisko”. Chrystus cierpiący w literaturze barokowej. Mps. Bydgoszcz 2010.
31. V. Szostak, Koledzy, którzy mnie krzyżują. http://wyborcza.pl/1,76842,7717559,Koledzy–ktorzy–mnie–krzyzuja.html, data dostępu: 26 IX 2011.
32. Średniowieczna pieśń religijna polska. Oprac. M. Korolko. Wrocław 1980.
33. J. Tazbir, Okrucieństwo w nowożytnej Europie. Warszawa 1999.
34. J. Tazbir, Święci, grzesznicy, kacerze. Warszawa 1959.
35. L. Teusz, „Bolesna muza nie Parnasu góry, ale Golgoty...” Mesjady polskie XVII stulecia. Warszawa 2002.
36. A. Wieczorkiewicz, Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia. Gdańsk 2000.
37. M. Włodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w. Kraków 1987.
38. H. D. Wojtyska, Męka Chrystusa w religijności polskiej XVI–XVIII w. W zb.: Męka Chrystusa wczoraj i dziś. Red. H. D. Wojtyska, J. J. Kopeć. Lublin 1981.
39. Zmartwychwstanie umarłych. Hasło w: Encyklopedia Kościoła. T. 2. Oprac. F. L. Cross, E. A. Livingstone. Przeł. E. Czerwińska [i in.]. Wyd. 3. Warszawa 2004.
40. S. žižek, Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa. Przeł. M. Kropiwnicki. Bydgoszcz–Warszawa–Wrocław 2006.
41. Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego wraz z tajemnicami „Starego Przymierza” według widzeń Anny Katarzyny Emmerich. W zapiskach K. Brentano. [Przeł. W. Rakowski]. Częstochowa 1991.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

23

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63660 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-11-21

Liczba wyświetleń treści obiektu:

241

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80694

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji