RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Sarmata i demony. Obraz demonologii ludowej w polskiej literaturze przedromantycznej

Creator:

Łuczyński, Michał

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. D. Ajdačić, Die Dämonen in der slawischen Literatur. Literaturhistorische Tipologie. W zb.: XII Międzynarodowy Kongres Slawistów. Streszczenia referatów i komunikatów. Literaturoznawstwo. Folklorystyka. Nauka o kulturze. Oprac. L. Suchanek, L. Macheta. Warszawa 1998.
2. Biernat z Lublina, Opisanie krótkie żywota Ezopowego i też inszych spraw jego. W: Wybór pism. Oprac., przedm. J. Ziomek. Wrocław 1954. BN I 149.
3. W. Bogusławski, Cud, czyli Krakowiaki i Górale. Wydane z rękopismu. Berlin 1841.
4. F. Bohomolec, Figlacki. Polityk teraźniejszej mody. W: Komedie. Oprac., wstęp J. Kott. [T. 1]: Komedie konwiktowe. Warszawa 1959.
5. M. Borzymowski, Morska nawigacyja do Lubeka. Wstęp, objaśn. R. Pollak. Gdańsk 1971.
6. K. Bracha, Latawiec. Z katalogu imion rodzimych duchów i demonów w źródłach średniowiecznych. W zb.: Ludzie, Kościół, wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka nowożytna). Red. W. Iwańczak, S. K. Kuczyński. Warszawa 2001.
7. K. Bracha, Uboże w świecie zmarłych. W zb.: Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu. III Kongres Mediewistów Polskich, Łódź, 22–24 września 2008 roku. Red. nauk. T. Grabarczyk, T. Nowak. Warszawa 2011.
8. A. Brückner, Mitologia słowiańska i polska. Wstęp, oprac. S. Urbańczyk. Warszawa 1980.
9. E. Drużbacka, Do [...] J. O. Księcia [Andrzeja Stanisława] Załuskiego. Sprzeczka z różnymi zakonnikami o upierach, którym autorka tych wierszów wiary nie daje. W: Wiersze wybrane. Wstęp, oprac. K. Stasiewicz. Warszawa 2003.
10. R. Dźwigoł, Polskie ludowe słownictwo mitologiczne. Kraków 2004.
11. J. Gawiński, Odczary. W: Poezje. Z rękopisu dawnego wyd. Ż. Pauli. Lwów 1843, s. 56–57.
12. A. Gieysztor, Mitologia Słowian. Warszawa 2006.
13. A. Hönig, Die slawische Mythologie in der tschechischen und slowakischen Literatur. Augsburg 1976.
14. [Jan z Kijan – Jan z Wychylówki], Ostromendria sowizdrzalska. W zb.: Polska fraszka mieszczańska. Minucje sowiźrzalskie. Oprac. K. Badecki. Kraków 1948, s. 124.
15. Januarius Sowizralius, Peregrynacja dziadowska. W zb.: Antologia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII wieku. Oprac. S. Grzeszczuk. Wrocław 1966, s. 266. BN I 186.
16. J. Jasiński, Wiersze i poematy. Wybór. Wybór, oprac. R. Dąbrowski. Kraków 2002.
17. Jednanie z ciotką. W: Anonima-Protestanta XVI wieku erotyki, fraszki, obrazki, epigramaty. Z rękopisu wyd. I. Chrzanowski. Kraków 1903, s. 72.
18. Józef Pięknorzycki z Mątwiłajec, Z nowinami torba kursorska naleziona u Nalewajków. W zb.: Polska satyra mieszczańska. Nowiny sowiźrzalskie. Oprac. K. Badecki. Kraków 1950, s. 291.
19. A. Kawecka-Gryczowa, „Bogowie fałszywi”. Nieznany pamflet antykatolicki z XVI wieku. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. 25 (1980).
20. S. F. Klonowicz, Flis. W: Pisma poetyczne polskie. Kraków 1858, s. 40.
21. F. D. Kniaźnin, Wybór poezji. Oprac. W. Borowy. Wrocław 1948. BN I 129.
22. F. D. Kniaźnin, Cyganie. Opera we trzech aktach. W: Utwory dramatyczne. Wybór. Oprac. A. Jendrysik. Warszawa 1958.
23. K. Koźmian, Stefan Czarniecki. Pieśń XII. W zb.: Polska epopeja klasycystyczna. Antologia. Wybór, oprac., wstęp R. Dąbrowski. Kraków 2001, s. 313.
24. I. Krasicki, Myszeidos pieśni X. Oprac. J. Maślanka. Wrocław 1982. BN I 244.
25. I. Krasicki, Pochwała wieku. W: Satyry i listy. Oprac. Z. Goliński. Wrocław 1958.
26. G. Krasiński, Taniec Rzeczypospolitej Polskiej. Oprac. M. Korolko. Warszawa 1996.
27. T. Linkner, Mitologia słowiańska w literaturze Młodej Polski. Gdańsk 1991.
28. H. Łowmiański, Religia Słowian i jej upadek (w. VI–XII). Warszawa 1979.
29. K. H. Meyer, Fontes Historiae Religionis Slavicae. Berolini 1931.
30. A. Naruszewicz, Sielanka VI. Wiosna. W: Poezje. Lipsk 1835, s. 181.
31. Oda do Ojczyzny. Na wzór Horacjusza ody XIV w księdze I. W zb.: „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” (1770–1777). Wybór. Oprac., wstęp J. Platt. Wrocław 1968, s. 299. BN I 195.q
32. K. Opaliński, Na ciężary i opressyją chłopską w Polszcze. W: Satyry. Oprac. L. Eustachiewicz. Wrocław 1953, s. 332. BN I 147.
33. Z. Osiński, Zabobon, przesąd, diabły, czarownice i wilkołaki w pamiętnikach polskich z XVI i XVII wieku. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Sectio F: Historia, t. 53 (2003).
34. L. J. Pełka, Polska demonologia ludowa. Warszawa 1987.
35. Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Wyd. J. Czubek. Kraków 1906.
36. W. Potocki, Dzieła. Oprac. L. Kukulski. Wstęp B. Otwinowska. T. 1-2. Warszawa 1987.
37. W. Potocki, Wojna chocimska. Poemat bohatyrski w dziesięciu częściach. Z rękopisu współczesnego wyd. S. Przyłęcki. Lwów 1850.
38. M. Rej, O wilkołku. W: Figliki. Wstęp J. Krzyżanowski. Oprac. M. Bokszczanin. Warszawa 1970, s. 72.
39. W. Roździeński, Officina ferraria, abo Huta i warsztat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego (1612). Z unikatu Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie wyd., wstęp, przypisy R. Pollak. Wyd. 2, popr. i uzup. Katowice–Wrocław 1948.
40. Sejm piekielny. Satyra obyczajowa (1622 r.). Wyd. A. Brückner. Kraków 1903.
41. Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 1–33. Wrocław–Warszawa 1966–2009.
42. Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. Red. M. Kucała. T. 1: A–H. Kraków 1994.
43. Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. T. 2: I–M. Kraków 1998.
44. Słownik staropolski. T. 1–15. Warszawa–Kraków 1953–1995.
45. B. Šubik, Die slawische Mythologie in der russischen Literatur zu Begin des 20. Jahrhunderts. Wien 1973.
46. S. Trembecki, Powązki. Tłumaczenie z niemieckiego. W: Wiersze wybrane. Oprac., wstęp J. W. Gomulicki. Warszawa 1965, s. 69.
47. F. Wężyk, Gliński. Tragedia w pięciu aktach wierszem. W zb.: Polska tragedia neoklasycystyczna. Wybór, oprac. D. Ratajczak. Wrocław 1988. BN I 260.
48. F. Zabłocki, Sarmatyzm. Ustalenie tekstu, wstęp, objaśn. L. Bernacki. Wyd. 2, przejrz. Wrocław 1951. BN I 115.
49. F. Zabłocki, Zabobonnik. Komedia we trzech aktach. Oprac. B. Kąsinowski. Brody 1906.
50. J. B. Zimorowic, Sielanki nowe ruskie. Oprac. L. Szczerbicka-Ślęk. Wrocław 1999, BN I 287.

Issue:

4

Start page:

229

End page:

241

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63676 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 21, 2017

Number of object content downloads / hits:

3216

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80708

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information