Object

Title: Romantyczne echa w „szekspirowskiej” operze „Romeo i Julia” Charles’a Gounoda

Creator:

Borkowska-Rychlewska, Alina

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Borkowska-Rychlewska, Poema muzykalne. Studia o operze w Polsce w okresie romantyzmu. Kraków 2006. ; 2. J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Wielkie formy wokalne. Warszawa 1984. ; 3. L. Czapliński, w swojej książce W kręgu operowych mitów. Kraków 2003. ; 4. J. Danielewicz, wstęp w: Liryka starożytnej Grecji. Warszawa–Poznań 1996, s. 48–49. ; 5. Encyklopedia muzyki. Red. A. Chodkowski. Wyd. 2, popr. i rozszerz. Warszawa 2001. ; 6. J. G. Herder, Szekspir. W: Wybór pism. Wybór i oprac. T. Namowicz. Przeł. D. Kasprzyk. Wrocław 1987. BN II 222. ; 7. V. Hugo, Przedmowa do dramatu „Cromwell”. Przeł. J. Parvi. W zb.: Manifesty romantyzmu 1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja. Oprac. A. Kowalczykowa. Warszawa 1975. ; 8. P. Kamiński, Tysiąc i jedna opera. Warszawa 2008. ; 9. A. Kowalczykowa, Ku romantycznemu dramatowi. Renesans tradycji szekspirowskiej. W: Dramat i teatr romantyczny. Warszawa 1997. ; 10. S. Kracauer, Jacques Offenbach i Paryż jego czasów. Przeł. A. Sąpliński. Warszawa 1992. ; 11. L. Kydryński, Opera na cały rok. Kalendarium. T. 1. Warszawa 1989. ; 12. J. Magnuszewski, Od alby trubadura do ludowej pieśni słowiańskiej. W zb.: Literatura, komparastyka, folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu. Red. M. Bokszczanin [i in.]. Warszawa 1968. ; 13. E. Nowicka, Omamienie, cudowność, afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. Poznań 2003. ; 14. T. Pyzik, Kilka uwag o melodramacie. W zb.: Od tragedii do groteski. Szkice z dziejów pojęć i terminów krytycznoteatralnych. Red. E. Udalska. Katowice 1988, s. 49–51. ; 15. Roméo et Juliette. Opéra en cinq actes par Jules Barbier et Michel Carré. Musique de Charles Gounod. Paris 1867. ; 16. A. W. Schlegel, Wykłady o sztuce i literaturze dramatycznej. W zb.: Manifesty romantyzmu 1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja. Oprac. A. Kowalczykowa. Warszawa 1975. ; 17. P. J. Seng, The Vocal Songs in the Plays of Shakespeare. A Critical History Cambridge, Mass., 1967. ; 18. Shakespeare in Music. Essays by J. Stevens, Ch. Cudworth, W. Dean, R. Fiske. With a Catalogue of Musical Works. London 1964, s. 246–283. ; 19. A. L. H. de Staël, O Niemczech. W: Wybór pism krytycznych. Przeł. A. Jakubiszyn-Tatarkiewicz. Wrocław 1954. BN II 49. ; 20. Stendhal, Racine i Szekspir. Przeł. W. Natanson. Wstęp i przypisy A. Kotula. Warszawa 1957. ; 21. W. Szekspir, Romeo i Julia. Przeł. i oprac. W. Tarnawski. Kraków 1924. ; 22. W. Szekspir, Romeo i Julia. Tłum. S. Barańczak. Kraków 1997. ; 23. W. Szekspir, Romeo i Julia. Tłum. J. Paszkowski. Warszawa 2001. ; 24. W. Szturc, Teoria dramatu romantycznego w Europie. Kraków 1999. ; 25. L. Tiecka, Traktowanie cudowności przez Szekspira. W zb.: O dramacie. Źródła do dziejów europejskich teorii dramatycznych. Red. E. Udalska. T. 2: Od Hugo do Witkiewicza. Warszawa 1993. ; 26. M. Tomaszewski,Szekspirowski wątek o kochankach z Werony w interpretacjach romantycznych. W: Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, interpretacje. Kraków 2003. ; 27. E. Udalska, „Pièce bien faite”: termin, formuła, miejsce w poetykach XIX wieku. W zb.: Dramat i teatr pozytywistyczny. Red. D. Ratajczak. Wrocław 1992. ; 28. A. Übersfeld, Le Roi et le Bouffon. Étude sur le théâtre de Hugo de 1830 à 1839. Paris 1974. ; 29. W. Weintraub, „Balladyna”, czyli zabawa w Szekspira. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 4, s. 45-89.

Issue:

1

Start page:

93

End page:

109

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63596 ; oai:rcin.org.pl:63596 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 15, 2017

Number of object content hits:

617

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80728

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information