Obiekt

Tytuł: Romantyczne echa w „szekspirowskiej” operze „Romeo i Julia” Charles’a Gounoda

Twórca:

Borkowska-Rychlewska, Alina

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. A. Borkowska-Rychlewska, Poema muzykalne. Studia o operze w Polsce w okresie romantyzmu. Kraków 2006. ; 2. J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Wielkie formy wokalne. Warszawa 1984. ; 3. L. Czapliński, w swojej książce W kręgu operowych mitów. Kraków 2003. ; 4. J. Danielewicz, wstęp w: Liryka starożytnej Grecji. Warszawa–Poznań 1996, s. 48–49. ; 5. Encyklopedia muzyki. Red. A. Chodkowski. Wyd. 2, popr. i rozszerz. Warszawa 2001. ; 6. J. G. Herder, Szekspir. W: Wybór pism. Wybór i oprac. T. Namowicz. Przeł. D. Kasprzyk. Wrocław 1987. BN II 222. ; 7. V. Hugo, Przedmowa do dramatu „Cromwell”. Przeł. J. Parvi. W zb.: Manifesty romantyzmu 1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja. Oprac. A. Kowalczykowa. Warszawa 1975. ; 8. P. Kamiński, Tysiąc i jedna opera. Warszawa 2008. ; 9. A. Kowalczykowa, Ku romantycznemu dramatowi. Renesans tradycji szekspirowskiej. W: Dramat i teatr romantyczny. Warszawa 1997. ; 10. S. Kracauer, Jacques Offenbach i Paryż jego czasów. Przeł. A. Sąpliński. Warszawa 1992. ; 11. L. Kydryński, Opera na cały rok. Kalendarium. T. 1. Warszawa 1989. ; 12. J. Magnuszewski, Od alby trubadura do ludowej pieśni słowiańskiej. W zb.: Literatura, komparastyka, folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu. Red. M. Bokszczanin [i in.]. Warszawa 1968. ; 13. E. Nowicka, Omamienie, cudowność, afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. Poznań 2003. ; 14. T. Pyzik, Kilka uwag o melodramacie. W zb.: Od tragedii do groteski. Szkice z dziejów pojęć i terminów krytycznoteatralnych. Red. E. Udalska. Katowice 1988, s. 49–51. ; 15. Roméo et Juliette. Opéra en cinq actes par Jules Barbier et Michel Carré. Musique de Charles Gounod. Paris 1867. ; 16. A. W. Schlegel, Wykłady o sztuce i literaturze dramatycznej. W zb.: Manifesty romantyzmu 1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja. Oprac. A. Kowalczykowa. Warszawa 1975. ; 17. P. J. Seng, The Vocal Songs in the Plays of Shakespeare. A Critical History Cambridge, Mass., 1967. ; 18. Shakespeare in Music. Essays by J. Stevens, Ch. Cudworth, W. Dean, R. Fiske. With a Catalogue of Musical Works. London 1964, s. 246–283. ; 19. A. L. H. de Staël, O Niemczech. W: Wybór pism krytycznych. Przeł. A. Jakubiszyn-Tatarkiewicz. Wrocław 1954. BN II 49. ; 20. Stendhal, Racine i Szekspir. Przeł. W. Natanson. Wstęp i przypisy A. Kotula. Warszawa 1957. ; 21. W. Szekspir, Romeo i Julia. Przeł. i oprac. W. Tarnawski. Kraków 1924. ; 22. W. Szekspir, Romeo i Julia. Tłum. S. Barańczak. Kraków 1997. ; 23. W. Szekspir, Romeo i Julia. Tłum. J. Paszkowski. Warszawa 2001. ; 24. W. Szturc, Teoria dramatu romantycznego w Europie. Kraków 1999. ; 25. L. Tiecka, Traktowanie cudowności przez Szekspira. W zb.: O dramacie. Źródła do dziejów europejskich teorii dramatycznych. Red. E. Udalska. T. 2: Od Hugo do Witkiewicza. Warszawa 1993. ; 26. M. Tomaszewski,Szekspirowski wątek o kochankach z Werony w interpretacjach romantycznych. W: Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, interpretacje. Kraków 2003. ; 27. E. Udalska, „Pièce bien faite”: termin, formuła, miejsce w poetykach XIX wieku. W zb.: Dramat i teatr pozytywistyczny. Red. D. Ratajczak. Wrocław 1992. ; 28. A. Übersfeld, Le Roi et le Bouffon. Étude sur le théâtre de Hugo de 1830 à 1839. Paris 1974. ; 29. W. Weintraub, „Balladyna”, czyli zabawa w Szekspira. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 4, s. 45-89.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

93

Strona końc.:

109

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63596 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2017-11-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

617

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80728

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji