Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Wielkopolska w sferze wyobraźni poetyckiej Franciszka Morawskiego. O regionalnych zainteresowaniach twórcy po powstaniu listopadowym

Twórca:

Maćkowiak, Krzysztof

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. W. Billip, Mickiewicz w oczach współczesnych. Dzieje recepcji na ziemiach polskich w latach 1818–1830. Antologia. Wrocław 1962.
2. J. Birkenmajer, Franciszek Morawski w obronie „Dworca mojego Dziadka”. „Pamiętnik Literacki” 1938, s. 222-234.
3. T. Brzozowska, Poznańskie. W zb.: Dzieje folklorystyki polskiej 1800–1863. Epoka przedkolbergowska. Red. H. Kapełuś, J. Krzyżanowski. Wrocław 1970, s. 391–393.
4. J. Bujak, „Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot” 1852–1862. Maszynopis pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. B. Zakrzewskiego (Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu).
5. S. Burkot, Polskie podróżopisarstwo romantyczne. Warszawa 1988.
6. M. Dernałowicz, Adam Mickiewicz. Warszawa 1985.
7. F. Dzierżykraj Morawski, Pisma zbiorowe wierszem i prozą. T. 1. Poznań 1882.
8. Ł. Gołębiowski, Domy i dwory. Warszawa 1830.
9. J. S. Gruchała, S. Grzeszczuk, Staropolska poezja ziemiańska. Wstęp w: Staropolska poezja ziemiańska. Antologia. Oprac. ... Warszawa 1988, s. 52–54.
10. W. Jakóbczyk, Przemiany Wielkopolan. Pierwsza generacja. Maszynopis nie publikowanego referatu, s. 4.
11. S. Jankowiak, Kasyno Gostyńskie 1835–1846. U początku pracy organicznej w Wielkopolsce. Gostyń 1996.
12. K. Jarochowski, Literatura poznańska w pierwszej połowie bieżącego stulecia. Poznań 1884.
13. Korespondencja literacka Kajetana Koźmiana z Franciszkiem Wężykiem 1845–1856. Oprac., wstęp S. Tomkowicz. W zb.: Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce. T. 14. Kraków 1913.
14. S. Koźmian, Jenerał Franciszek Morawski. „Przegląd Poznański” t. 38 (1865), z. 3, s. 264.
15. J. Maciejewski, Dzieje Wielkopolski. Red. W. Jakóbczyk. T. 2. Poznań 1973.
16. K. Maćkowiak, Słownik a poezja. Z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego oświecenia. Zielona Góra 2001.
17. Majątki wielkopolskie. T. 4: Powiat leszczyński. Oprac. M. Jarzewicz. Szreniawa 1996.
18. J. Maślanka, Zorian Dołęga Chodakowski. Jego miejsce w kulturze polskiej i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne. Wrocław 1965.
19. J. Michalski, Osiemnastowieczne realia „Pana Tadeusza”. W zb.: Dzieło literackie jako źródło historyczne. Red. Z. Stefanowska, J. Sławiński. Warszawa 1978.
20. Z. Muszyńska, Krasińskiego „Wierzeniczenia”. W zb.: Literackie przystanki nad Wartą. Red. Z. Szweykowski. Poznań 1962.
21. R. Przybylski, Klasycyzm, czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego. Warszawa 1983.
22. W. Pusz, Współistnienie romantyków z klasykami, czyli prawdziwy koniec polskiego oświecenia. W zb.: Na przełomie oświecenia i romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793–1830. Red. P. Żbikowski. Rzeszów 1999.
23. L. Siemieński, Żywot Franciszka Morawskiego. W: Dzieła. T. 4. Warszawa 1881.
24. H. Stankowska, Alegoryczna bajka polska w czasopismach Wielkiej Emigracji. „Prace Polonistyczne” t. 29 (1973), s. 148.
25. Z. Starowieyska-Morstinowa, Generał-poeta. „Twórczość” 1968, nr 11, s. 13.
26. K. Stępnik, Poetyka gawędy wierszowanej. Wrocław 1983.
27. F. Szafrański, Gustaw Potworowski 1800–1860. Poznań 1939.
28. Z. Szmydtowa, Studia i portrety. Warszawa 1969.
29. M. Tarczyński, Generalicja powstania listopadowego. Warszawa 1980.
30. Walka romantyków z klasykami. Oprac. i wstęp S. Kawyn. Wrocław 1960. BN I 183.
31. M. A. Wirtemberska, Listy do Franciszka Morawskiego. „Kronika Rodzinna” 1886, nr 4, s. 141.
32. J. Wiśniewski, Głosy o „Przyjacielu Ludu”. „Przyjaciel Ludu” 1987, z. 1.
33. A. Witkowska, Literatura romantyzmu. Warszawa 1986.
34. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm. Warszawa 1997.
35. A. Wojtkowski, Edward Raczyński. W zb.: Wielkopolanie XIX wieku. Red. W. Jakóbczyk. T. 1. Poznań 1969.
36. W. Woźnowski, Dzieje bajki polskiej. Warszawa 1990.
37. S. Zathey, wstęp w: F. Morawski, Dworzec mego dziadka i Wizyta w sąsiedztwo. Oprac. S. Zathey. Brody 1905.
38. S. Zdziarski, Pierwiastek ludowy w poezji polskiej XIX wieku. Warszawa 1901.
39. P. Żbikowski, Klasycyzm postanisławowski. Doktryna estetycznoliteracka. Warszawa 1984.
40. T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej. Rocznik 1. Poznań 1879.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

137

Strona końc.:

153

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63595 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-11-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

150

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80730

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji