RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Od lipowej kolebeczki do „kołyski na srebrnych nowiach” – uwagi o języku kołysanki

Creator:

Stefaniak, Beata

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. [Autor anonimowy], Kołysanki dla wyborcy. I. „Napis” seria 6 (2000), s. 314.
2. K. K. Baczyński, Kołysanka którejś wiosny. W: Utwory zebrane. Oprac. A. Kmita-Piorunowa, K. Wyka. T. 1. Kraków 1994.
3. S. Balbus, Zagłada gatunków. W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000.
4. E. Balcerzan, Sytuacja gatunków. W zb.: Polska genologia literacka. Red. D. Ostaszewska, R. Cudak. Warszawa 2007.
5. S. Barańczak, Kołysanka. W: Dziennik poranny. Wiersze 1967–1971. Wyd. 2. Poznań 1981.
6. J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata. Lublin 2006.
7. J. Bartmiński, O języku folkloru. Wrocław 1973.
8. J. Bartmiński, Styl potoczny jako centrum systemu stylowego języka. W zb.: Synteza w stylistyce słowiańskiej. Materiały konferencji z 24–26 IX 1990 r. w Opolu. Red. S. Gajda. Opole 1991, s. 41–42.
9. R. Bąk, Kołysanka. W: Ulice, gdzie sprzedają zapałki. Poznań 1985.
10. K. Bilica, Nad kołyską. O kołysance, kołysankach Niekrasowa i „Kołysance Jeriomuszki” Musorgskiego. „Muzyka i Liryka” t. 2 (1989).
11. R. Bratny, Kołysanka. W: Człowieku, żyć bedziesz! Warszawa 1951, s. 45–46.
12. E. Bryll, Kołysanka domowa. W: Sadza. Warszawa 1982.
13. J. Cieślikowski, Wielka zabawa. Folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci. Wrocław 1967.
14. T. Dobrzyńska, Międzystylowe pożyczki gatunkowe jako źródło odnowy poetyki w czasach przełomów. W zb.: Polska genologia lingwistyczna. Red. D. Ostaszewska, R. Cudak. Warszawa 2008.
15. J. Ekiert, Bliżej muzyki. Encyklopedia. Warszawa 1994.
16. K. I. Gałczyński, Kołysanka o kołysce. W: Dzieła w pięciu tomach. T. 1. Warszawa 1979.
17. K. I. Gałczyński, [Prawie wszystko się stało...]. W: Dzieła w pięciu tomach, T. 2. Warszawa 1979.
18. S. Grochowiak, Kołysanka dla Kingi. W: Wiersze nieznane i rozproszone. Wrocław 1996.
19. Z. Herbert, Kołysanka. W: Raport z oblężonego miasta i inne wiersze. Wrocław 1992.
20. R. Ingarden, Z teorii dzieła literackiego. W zb.: Problemy teorii literatury. Seria 1. Wybór H. Markiewicz. Wrocław 1967.
21. M. Jonca, Kołysanki i wiersze kołysankowe. „Literatura Ludowa” 1982, nr 2.
22. Kantyczki karmelitańskie. Rękopis XVIII wieku. Red. B. Krzyżaniak. Kraków 1980.
23. T. Karpowicz, Trójbrzeżna kołysanka. W: Odwrócone światło. Wrocław 1972.
24. J. Kurek, Kołysanka betlejemska. W: Pisma wybrane. Kraków 1980.
25. Leksykon – od A do Z – muzyki. Red. S. Gibek. Warszawa 1995.
26. „luli, luli...” Wybór, wstęp J. Kowalczykówna. Lublin 1988.
27. K. Majlinger, Kołysanka. W: Quo vadis Polonia? B.m., 1996.
28. W. M. Marchwica, Właściwości muzyczne kolęd polskich XVI–XVIII w. W zb.: Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich. Red. T. Budrewicz, S. Koziara, J. Okoń. Toruń 1996.
29. A. Międzyrzecki, Kołysanka. W: Poezje. Wybór ... Przedm. J. M. Rymkiewicz. Warszawa 1980.
30. R. Milczewski-Bruno, Równoramienni (kołysanka). W: Poezje wybrane. Warszawa 1981.
31. Cz. Miłosz, Kołysanka. W: Wiersze wybrane. Warszawa 1981, s. 5.
32. Z. Morsztyn, Na dobrą noc. W: Wybór wierszy. Oprac. J. Pelc. Wrocław 1975, s. 141–145. BN I 215.
33. J. Nagrabiecki, Kołysanka. W: J. Szczawiej, Poezja Polski walczącej. 1939–1945. Antologia. Przedm. K. Rusinek. T. 1. Warszawa 1974.
34. D. Pawelec, Kołysanka. W: Od kołysanki do trenów. Z hermeneutyki form poetyckich. Katowice 2006.
35. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Berceuse. W: Poezje zebrane. Zebrał i oprac. A. Madyda. Wstęp K. Ćwikliński. T. 1. Wyd. 3, przejrz. i uzup. Toruń 1997.
36. Pieśni ludowe ze Śląska. Wyd. przygotował J. Ligęza. Część muz. oprac. F. Ryling. Katowice 1961.
37. Plutarch z Cheronei, Moralia. Wybór pism filozoficzno-popularnych. Przeł. i oprac. Z. Abramowiczówna. Wrocław 2005.
38. J. Plutowicz, Kołysanka. W: Zasłyszane do końca. Olsztyn 1981.
39. E. Puzdrowski, Grudniowa kołysanka syna. W: Klisze i ziarna. Gdańsk 1991.
40. T. Rachwał, Genologiczne konteksty, czyli narodziny nie-gatunku. W zb.: Polska genologia literacka. Red. D. Ostaszewska, R. Cudak. Warszawa 2007.
41. A. Rżysko-Jamrozik, Kołysanka I. W: Miłość dla nietoperza. Warszawa 1996.
42. J. Salamon, Wykołysanka. W zb.: Ja i ty. Antologia wierszy miłosnych polskich poetek współczesnych. Wybór A. Patey-Grabowska. Warszawa 1982, s. 69.
43. E. Sławkowa, Antygatunek i metagatunek a struktura tekstu (kilka wybranych zagadnień). W zb.: Gatunki mowy i ich ewolucja. Red. D. Ostaszewska. T. 2: Tekst a gatunek. Katowice 2004.
44. E. Sławkowa, Kategorie pragmatyczne w tekście literackim. Wstęp do stylistyki pragmatycznej. Goleszów 2000.
45. A. Słonimski, Kołysanka („Po co się zrywasz...”). W: Poezje zebrane. Warszawa 1964.
46. A. Słonimski, Semiramidy wonne ogrody... W: Poezje zebrane, Warszawa 1964, s. 137–138.
47. K. Turek, Ludowe kołysanki na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. B.m., 1985.
48. J. Twardowski, Kołysanka. W: Zaufałem drodze. Wiersze zebrane 1932–2006. Wyd. 3, rozszerz. i gruntownie zmien. Warszawa 2007.
49. A. Ungeheuer-Gołąb, Poezja dzieciństwa, czyli droga ku wrażliwości. Rzeszów 2004.
50. M. Wełna, Kołysanka. W: Żagiew kulista. Lublin 1985.
51. J. K. Weintraub, Kołysanka, która się nie kończy. W: Utwory wybrane. Warszawa 1986.
52. A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu. Kraków 2002.
53. B. Witosz, Stylistyka i dyskurs. Katowice 2009.
54. B. Witosz, wprowadzenie w: Stylistyka a pragmatyka. Katowice 2001.
55. A. Zagajewski, Kołysanka. W: Płótno. Warszawa 2002.
56. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki. Warszawa 2008.

Issue:

1

Start page:

155

End page:

177

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63594 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 15, 2017

Number of object content downloads / hits:

3676

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80731

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information