Object

Title: Inny „Świat” Miłosza. Ojciec – Matka – Krypta

Creator:

Kłosiński, Michał

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. G. Apollinaire, Strefa. W: A. Ważyk, Od Rimbauda do Eluarda. Warszawa 1964. ; 2. W. Benjamin, Twórca jako wytwórca. Przeł. H. Orłowski, J. Sikorski. Poznań 1975. ; 3. W. Blake, Little Boy Found. Wiersz dostępny w Internecie na stronie: http://theotherpages.org/poems/blake03.html#boyfound ; 4. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa 1957. ; 5. J. Derrida, Fors: The English Words of Nicolas Abraham and Maria Torok. W: N. Abraham, M. Torok, Wolf Man’s Magic Word: A Cryptonomy. Transl. N. Rand. Minneapolis 2005. ; 6. A. Fiut, Moment wieczny. O poezji Czesława Miłosza. Kraków 1998. ; 7. A. Fiut, Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Kraków 1981. ; 8. A. Fiut, W stronę Miłosza. Kraków 2003. ; 9. Z. Freud, Unheimliche. W: Pisma psychologiczne. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1997. ; 10. R. Gorczyńska (Ewa Czarnecka), Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze. Kraków 1992. ; 11. K. Kłosiński, Mnemosyne. W: Poezja żalu. Katowice 2000. ; 12. B. B. Kózka [Cz. Miłosz ], Świat (poema naiwne). Warszawa 1943 (bibliofilskie wydanie rękopisu Miłosza, które planował on opublikować w 1943 r. pod pseudonimem). ; 13. J. Kristeva, Revolution in Poetic Language. Transl. M. Waller. New York 1984. ; 14. J. Laplanche, J.-B. Pontalis, Słownik psychoanalizy. Przeł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska. Warszawa 1996. ; 15. J. Łukasiewicz, Przestrzeń „świata naiwnego”. O poemacie Czesława Miłosza „Świat”. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 4, s. 87-106. ; 16. M. Masłowski, Religia Miłosza. „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 4, s. 43-58. ; 17. Cz. Miłosz, Dolina Issy. Kraków 1981. ; 18. Cz. Miłosz, Przedmowa. W: Poezje. Warszawa 1983, s. 37. ; 19. Cz. Miłosz, Przeżycie wojenne. W: Legendy nowoczesności. Wstęp J. Błoński. Kraków 1996. ; 20. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa. Paryż 1959. ; 21. Cz. Miłosz, Tryton. W: Przygody młodego umysłu. Publicystyka i proza 1931–1939. Zebrała i oprac. A. Stawiarska. Kraków 2003. ; 22. Cz. Miłosz, Widzenia nad Zatoką San Francisco. Kraków 1989. ; 23. Cz. Miłosz, Ziemia Ulro. B.m., 1981. ; 24. R. Nycz, Literatura nowoczesna wobec doświadczenia. „Teksty Drugie” 2006, nr 6, s. 55-69. ; 25. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Reprint z wyd. 4. Poznań–Warszawa 1996. ; 26. J. Searle, Czynności mowy. Przeł. B. Chwedeńczuk. Warszawa 1987. ; 27. Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków 2006. ; 28. M. Stala, Poza ziemią Ulro. „Teksty Drugie” 1981, nr 4/5. ; 29. H. Vendler, Z okruchów świat już doskonały. W zb.: Poznawanie Miłosza 2. Cz. 1: 1980–1998. Red. A. Fiut. Kraków 2000. ; 30. M. Zaleski, Zamiast – o twórczości Czesława Miłosza. Kraków 2005. ; 31. S. Žižek, Lacan. Przewodnik krytyki politycznej. Przeł. J. Kutyła. Warszawa 2008.

Issue:

2

Start page:

5

End page:

34

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63639 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 20, 2017

Number of object content hits:

234

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80748

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information