Obiekt

Tytuł: Radykalizm czasu przełomu czyli spór o Okrągły Stół w latach 1988–1989

Twórca:

Kaliski, Bartosz (1977- )

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 14 (2016)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 307-337 ; Abstrakt w jęz. ang.

Abstrakt:

Przygotowania do Okrągłego Stołu i negocjacje między stroną społeczną (Solidarnością) a rządową (PZPR) w 1989 r. wywoływały różne krytyczne oceny w kręgach opozycji demokratycznej. Okrągły Stół przez wiele lat był punktem spornym debat historycznych i politycznych. Artykuł prezentuje sposoby argumentacji politycznych przeciwników Okrągłego Stołu – radykałów, którzy w latach 1988–1989 kontestowali linię działania Lecha Wałęsy i jego otoczenia.

Bibliografia:

Baker R., Radicalism, w: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, t. 19, red. N.J. Smelser, P.B. Baltes, Amsterdam 2001
Bittner E., Radicalism, w: International Encyclopedia of the Social Sciences, t. 13, red. D.L. Sills, bmw. 1968
Bukowski A., Komitety obywatelskie – ruch epoki przemian, „Studia Polityczne” 1993, nr 1
Czas przełomu: notatki ks. Alojzego Orszulika z rozmów z władzami PRL w latach 1981–1989, Warszawa 2006
Codogni P., Okrągły Stół, czyli polski Rubikon, Warszawa 2009
Codogni P., Wybory czerwcowe 1989 roku. U progu przemiany ustrojowej, Warszawa 2012
Dehnel-Szyc M., Stachura J., Gry polityczne. Orientacje na dziś, Warszawa 1991
Dietz H., Opposition der Siebziger in Polen. Ein Beitrag zur Integration neuerer Theorien sozialer Bewegungen, „European Journal of Sociology” 49, 2008, nr 2
Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, red. J. Olaszek, Warszawa 2010
Dubiński K., Magdalenka. Transakcja epoki. Notatki z poufnych spotkań Kiszczak – Wałęsa, Warszawa 1990
Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990, Kraków 2014.
Federacja Młodzieży Walczącej 1984–1990, red. M. Wierzbicki, Warszawa 2015
Garlicki A., Karuzela. Rzecz o Okrągłym Stole, Warszawa 2003.
Grzymski J., Okrągły Stół. O ograniczeniach deliberacji i konsensusu, w: Okrągły Stół – dwadzieścia lat później, red. W. Polak et al., Toruń 2009
Kaliski B., Być przeciw. Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności” (1988–1990), w: Warszawa niezłomna. Antysystemowe formy opozycji i oporu społecznego w stolicy (1980–1989), red. B. Noszczak, Warszawa 2013
Kofman J., Żyć normalnie…? – glosa, „Krytyka” 1989, nr 31
Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Stenogramy posiedzeń 7 listopada 1987, 18 grudnia 1988, 23 kwietnia 1989, oprac. M. Strasz, Warszawa 2006
Krzemiński I., Moralne skutki transformacji ustrojowej. Wzorce działania państwa, „Studia Polityczne” 11 (2000)
Lewica przy Okrągłym Stole, red. J. Reykowski, Warszawa 2010
Macała J., Ciągle w tym samym kręgu: czarna i biała legenda Okrągłego Stoły 20 lat później, w: Okrągły Stół – dwadzieścia lat później, red. W. Polak et al., Toruń 2009
Magierska A., Okrągły Stół w dyskusjach historyków i polityków III i IV RP, w: Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, red. M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski, t. 1, Warszawa 2009
Mokrzycki E., Bilans niesentymentalny, Warszawa 2001
Musiał F., Dyskusja o końcu PRL, „Horyzonty Polityki” 5 (2014), nr 11
Okrągły Stół: dokumenty i materiały, t. 1–5, red. W. Borodziej, A. Garlicki, Warszawa 2004
Polska 1986–1989: koniec systemu. Materiały międzynarodowej konferencji Miedzeszyn, 21–23 października 1999, t. 1–3, red. P. Machcewicz, Warszawa 2002
Pettenkofer A., Weber’s Theory of Radical Movements: A Reappraisal, „European Journal of Sociology” 49 (2008), nr 2
Porter-Szűcs B., Poland in the Modern World: Beyond Martyrdom, Chichester 2014
Ruzikowski T., Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności”. Relacje i dokumenty, Warszawa 2015
Sielezin J.R., Okrągły Stół – elementy gry politycznej czy początek modernizacji Polski. Próba oceny, w: Oblicza polskiej modernizacji. Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Szczepańska, Toruń 2011
Skórzyński J., Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985–1989, Warszawa 1995
Skórzyński J., Rewolucja Okrągłego Stołu, Kraków 2009.
Solidarność Walcząca w dokumentach, t. 2, cz. 1: Materiały własne, oprac. K. Dworaczek, G. Waligóra, Warszawa 2016
Szwajcer P., Żyć normalnie… Szkic do portretu opozycji lat osiemdziesiątych, „Krytyka” 30 (1988)
Terlecki R., Okrągły stół. Czy było warto?, „Politeja” 25 (2013)
Terlecki R., „Solidarność”. Dekada nadziei 1988–1989, Warszawa 2010
Trembicka K., Okrągły stół w Polsce. Studium o porozumieniu politycznym, Lublin 2003
Turek W., „Solidarność” w 8 lat po Sierpniu: przedmiot czy podmiot polityki? Przyczynek do genezy „okrągłego stołu”, w: „Solidarność” a wychodzenie Polski z komunizmu. Studia i artykuły z okazji XV rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, red. L. Mażewski, W. Turek, Gdańsk 1995
Wierzbicki M., Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980–1990 Fakty, konteksty, interpretacje, Lublin–Warszawa 2013
Wybory 1989. Dokumenty strony solidarnościowo-opozycyjnej, t. 1: Regiony, red. I. Słodkowska, Warszawa 2009, t. 2: Kwatera Główna, red. I. Słodkowska, Warszawa 2011

Czasopismo/Seria/cykl:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Tom:

14

Strona pocz.:

307

Strona końc.:

337

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61453 ; 2450-8357

Źródło:

IH PAN, sygn. B.155/14 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/14 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji