Object

Title: Silver disc-shaped plaque depicting a rider with a bird from the early medieval period found at Staré Město (Moravia, CZ )

Creator:

Galuška, Luděk

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 63 (2015)

Publisher:

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza ; Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 31 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

In 1955, while research was being carried out at the remnants of an early medieval (9th century) church in Staré Město na Moravě (CZ), one of the best known artefacts and also symbols of Great Moravia was found – a silver disc-shaped plaque with a figural motif featuring a rider on a horse with a bird of prey sitting on his arm. This rider became known as “the falconer”. Since the comprehensive evaluation of the disc by K. Benda in 1962, several important researchers have expressed their opinion on the interpretation of the disc, particularly in recent years. Our study pays greater attention to two of them, namely the Hungarian archaeologist Cs. Bálint and the Czech zoologist J. Mlíkovský, after which a conclusion is provided by the author

References:

Bálint Cs. 2004. Zobrazenie na terči zo Starého Města. (In:) G. Fusek (ed.), Zborník na počesť Dariny Bialekovej. Nitra, 31-34.
Bálint Cs. 2010. Der berittene von Staré Město. (In:) Cs. Bálint, Der Schatz von Nagyszentmiklós. Archeologische studien zur Frühmittelalterlichen Metallgefässkunst des Orients, Byzanz´ und der Steppe. Budapest, 337-341.
Benda K. 1963. Stříbrný terč se sokolníkem ze Starého Města u U herského Hradiště. Památky archeologické 54, 41-66.
Benda K. 1966. Mittelalterlicher Schmuck. Slawische Funde aus tschechoslowakischen Sammlungen und der Leningrader Eremitage. Prague.
Daim F. 2000. Die „Byzantinische“ Gürtelgarnituren des 8. Jahrhunderts. (In:) F. Daim (Hrsg.), Die Awaren am Rand der byzantinischen Welt. Monogr. Frühgesch. U. Mittelalterarch. 7. Innsbruck, 77-204.
Dekan J. 1976. Veľká Morava. Doba a umenie. Bratislava.
Dostál B. 1990. Několik poznámek k objevu prvních velkomoravských kostelů ve Starém Městě, (In:) L. Galuška (red.), Staroměstská výročí. Brno, 35-42.
Dvořáková D. 2007. Koň a človek v stredoveku. Bratislava.
Galuška L. 2009. Staro(nový) nález velkomoravského gombíku ze Starého Města ve sbírkách Slováckého muzea, Slovácko 2008, R. L, 159-166.
Galuška L. 2009. Ideas to the question of the Bird-motif on Great Moravian Buttons based on a find from Staré Město, the „Špitálky“ site, (In:) P. Maříková Vlčková, J. Mynářová, M. Tomášek (eds.), My Things Changed Things. Social Development and Cultural Exchange in Prehistory, Antiquity, and the Middle Ages. Prague, 167-173.
Galuška L. 2011. Architektura doby velkomoravské v severní části Dolnomoravského úvalu/ Architecture of the Great Moravian period in the northern part of the central Morava region. (In:) J. Mitáček, L. Galuška et al. (eds.), Stopy minulosti/ Vestiges of the past. Brno, 97-127.
Galuška L. 2013. Katalog/Catalogue. (In:) J. Mitáček (ed.), Cyril a Metoděj – doba, život, dílo/ Cyril and Methodius – Their Era, Lives and Work. Brno.
Galuška L. 2013. Hledání původu. Od avarských bronzů ke zlatu Velké Moravy/ Search for the origin. From Avar bronze items to Great Moravian gold. Brno.
Herrmann J. 1986. Welt der Slawen. Geschichte, Gesselschaft, Kultur. Jena-Berlin.
Hrubý V. 1955. Staré Město. Velkomoravské pohřebiště „Na valách“. Prague.
James E. 1997. Frankové. Prague.
Klanica Z. 1987. K vývoji sídlištní struktury zázemí Mikulčic v 6.–13. století. (In:) XVI. Mikulovské sympozium 1986. Prague, 127-133.
Klanica Z. 1991. K interpretaci motivu ptáčka na jihomoravských památkách 8.-9. století. (In:) XX. Mikulovské sympozium 1990. Brno, 181-193.
Klanica Z. 2005. Torzo mozaiky. Prague.
Klanica Z. 2008. Mutěnice – Zbrod. Zaniklé slovanské sídliště ze 7.–11. století. Spisy AÚ AVČR Brno 36.
Maguire E.D. 2006. Ceramic Arts of everyday Life. (In:) H.C. Evans, W.D. Wixom (eds), The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era. A.D. 843-1261. New York, 255-271.
MMFH. 2008. Magnae Moraviae Fontes Historici I. Prameny. Annales et Chronicae. Annales Fuldenses, Letopisy fuldské. Brno.
Mlíkovský J. 2005. Papoušek na raně středověké plaketě ze Starého Města. Acta Musei Moraviae, Sci. soc. XC, 185-196.
Pavlovičová E. 1996. K vypovedacej schopnosti gombíka u naddunajskych Slovanov v 9. storočí. Slovenská archeológia XLIV-1, 95-153.
Peške L. 1985. Domácí a lovná zvířata podle nálezů na slovanských lokalitách v Čechách. Sborník Národního muzea v Praze. Historie XXXIV, č. 3-4, 209-216.
Petříčková J. 2000. Domácí a lovná zvířata v době hradištní. Archeologie ve středních Čechách 4, 485-488.
Pijoan J. 1978. Dějiny umění 3. Prague.
Porcher J. 1969. Die Bilderhandschriften. (In:) J. Hubert, J. Porcher, W.F. Volfbach, Die Kunst der Karolinger. Von Karl dem Grossen bis zum Ausgang des 9. Jahrhunderts. Munich, 69-208.
Poulík J. 1955. Nález kostela z doby říše Velkomoravské v trati „Špitálky“ ve Starém Městě. Památky archeologické 1955, 307-351.
Šilhová A. 2003. Restaurování “stříbrné plakety se sokolníkem” ze Starého Města na Moravě/ Restaurierung der Silberplakete Silberne Zierscheibe mit Reiter (Falkner)-Motiv. (Staré Město na Moravě - Tschechien; Innenraum der Kirche Na Špitálce, Grab 15. Acta historica et museologica Universitatis Silesiane Opaviensis 6/2003, 93-99.
Šmerda J. 2004. Klasifikace památek s figurálními motivy v předvelkomoravském a velkomoravském období. Brno. Unpublished diploma thesis stored at the Department of Archaeology and Museology at the Faculty of Arts at Masaryk University.
Talbot Rice T. 1965. The crucible of Peoples. Eastern Europe and the rise of the Slavs. (In:) D. Talbot Rice (ed.), The Dark Ages. The making of European Civilization. London, 141-156.
Wamers E. 2005. Die Macht des Silbers. Karolingische Schätze im Norden. Regensburg

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

63

Start page:

195

End page:

207

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61639 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link ; IAiE PAN, call no. P III 272

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information