Object

Title: „Z okna na którymś piętrze ta aria Mozarta” – wiersz z muzycznym akcentem

Creator:

Reimann, Aleksandra

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej. W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000. ; 2. S. Barańczak, „Poezja musi być wieczną czujnością”. Rozmowa z Piotrem Wierzchowskim. W: Zaufać nieufności. Osiem rozmów o sensie poezji 1990–1992. Red. K. Biedrzycki. Kraków 1993, s. 59. ; 3. S. Barańczak, Z okna na którymś piętrze ta aria Mozarta. W: Chirurgiczna precyzja. Elegie i piosenki z lat 1995–1997. Kraków 1998, s. 9. ; 4. S. Barańczak, „Zemsta ręki śmiertelnej”. W: Tablica z Macondo. Londyn 1990. ; 5. S. Barańczak, M. Weiss-Grzesiński, rozmowa. W: W. A. Mozart, Wesele Figara. Opera w 4 aktach. Libretto, według P. Beaumarchais’ego, L. da Ponte. Reżyseria M. Weiss-Grzesiński. Program Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, s. 11. (Premiera: 21 X 1995.). ; 6. K. Biedrzycki, Miasto. W: Świat poezji Stanisława Barańczaka. Kraków 1995. ; 7. K. Biedrzycki, Skalpel poety. „Znak” 1998, nr 7. ; 8. M. Bristiger, Związki muzyki ze słowem. Kraków 1986. ; 9. M. Bristiger, rozmowa z M. Dziewulską, P. Kłoczowskim i G. Michalskim. W: Mozart Barańczaka. „Zeszyty Literackie” 1999, nr 3, s. 160. ; 10. T. Brodniewicz, Intryga z Barańczakiem. „Gazeta Wielkopolska”. Dodatek do „Gazety Wyborczej” 1995, nr 248. ; 11. C. Cavanagh, wypowiedź w: O „Chirurgicznej precyzji” Stanisława Barańczaka. „Zeszyty Literackie” 1999, nr 65, s. 155 (przeł. E. Kulik-Bielińska). ; 12. J. Chomiński, Formy muzyczne. T. 1. Kraków 1954. ; 13. J. Drzewucki, Mozart przeciw mocarstwom. „Rzeczpospolita” 1998, nr 173, s. 13. ; 14. A. Dziadek, Anagramy Ferdynanda de Saussure’a – historia pewnej rewolucji. „Teksty Drugie” 2001, nr 6, s. 109-125. ; 15. A. Dziadek, Edward Balcerzan, albo: Kto tak naprawdę był PPP? W zb.: Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem. Red. T. Mizerkiewicz, A. Stankowska. Poznań 2007. ; 16. A. Dziadek, Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Katowice 1999. ; 17. A. Dziadek, Strategia przekładu literackiego. „Opcje” 1995, nr 112. ; 18. A. Einstein, Mozart. Człowiek i dzieło. Przeł. A. Rieger. Kraków 1975. ; 19. J. Ekiert, Bliżej muzyki. Encyklopedia. Warszawa 1994. ; 20. M. Głowiński, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Prace wybrane. T. 5. Red. R. Nycz. Kraków 2000. ; 21. A. Hejmej, Literackie fugi („Preludio e fughe” U. Saby i „Todesfuge” P. Celana). W: Muzyczność dzieła literackiego. Wrocław 2001. ; 22. A. Hejmej, Peryferyjne znaczenia muzyki („Aria: Awaria” S. Barańczaka). W zb.: Filozofia muzyki. Studia. Red. K. Guczalski. Kraków 2003. ; 23. A. Hejmej, Słuchać i czytać: dwa źródła jednej strategii interpretacyjnej („Podróż zimowa” S. Barańczaka). W: Muzyczność dzieła literackiego. Wrocław 2002. ; 24. Z. Herbert, Czas przeszły teraźniejszy. W: Mistrz z Delf i inne utwory odnalezione. Oprac. B. Toruńczyk. Współprac. H. Citko. Warszawa 2008, s. 113. ; 25. R. Jakobson, Podświadome modelowanie werbalne w poezji. W: W poszukiwaniu istoty języka. T. 2. Warszawa 1989, s. 142–156 (przeł. A. Tanalska). ; 26. B. Judkowiak, E. Nowicka, „W operze słowo jest także ważne”: Barańczakowe „Wesele Figara”. W zb.: Barańczak – poeta lector. Red. B. Judkowiak, A. Legeżyńska, B. Sienkiewicz. Poznań 1999. ; 27. W. Kaliszewski, Poetycka precyzja. „Więź” 1999, nr 11. ; 28. B. Kamiński, Zrozumieć operę. (Barańczak tłumaczy libretta operowe). „Życie Warszawy” 1995, nr 305, s. 8. ; 29. B. Kasprzakowa, Od filologii oka do filologii ucha na przykładzie „Karuzeli z madonnami” Mirona Białoszewskiego. W zb.: Konteksty polonistycznej edukacji. Red. M. Kwiatkowska-Ratajczak, S. Wysłouch. Poznań 1998. ; 30. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu. Przeł., wstęp T. P. Krzeszowski. Warszawa 1988. ; 31. Z. Lissa, Podstawy estetyki muzycznej. T. 1. Warszawa 1953. ; 32. M. P. Markowski, W języku jak w domu. Laudacja wygłoszona 14 listopada 2006 na Harvard University z okazji przyznania Stanisławowi Barańczakowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 46. ; 33. I. Misiak, Stanisława Barańczaka dialog chirurga i demiurga. „Teksty Drugie” 2007, nr 3, s. 69-92. ; 34. W. A. Mozart, Wybór arii operowych na sopran. Oprac. B. Romaniszyn. Kraków 1956. ; 35. A. Okopień-Sławińska, Anagram. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 2000, s. 30. ; 36. B. Pociej, Muzyczność i metafizyka muzyki w prozie Iwaszkiewicza. W zb.: Miejsce Iwaszkiewicza – w setną rocznicę urodzin. Red. M. Bojanowska, Z. Jarosiński, H. Podgórska. Podkowa Leśna 1994. ; 37. A. Poprawa, „Chirurgiczna precyzja”. „Odra” 1998, nr 12, s. ; 38. E. Rajewska, Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz. Poznań 2007. ; 39. B. Schaeffer, Dzieje muzyki. Warszawa 1983. ; 40. M. Stala, Ten żart na śmierć i życie. W: Przeszukiwanie czasu. Kraków 2004. ; 41. D. Wójcik, ABC form muzycznych. Kraków 2003. ; 42. S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne. Warszawa 1994. ; 43. S. Wysłouch, Literatura i semiotyka. Warszawa 2001. ; 44. H. Zaworska, Nike z głową Barańczaka. „Wprost” 1999, nr 41.

Issue:

3

Start page:

113

End page:

136

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63653 ; oai:rcin.org.pl:63653 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 20, 2017

Number of object content hits:

497

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80802

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information