Object structure
Title:

Maria Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego. Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Jacek Nowak. Warszawa 2005

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2008)

Creator:

Szypowska, Irena

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Konopnicka, Maria (1842-1910) ; Wasiłowski, Ignacy (1818-1901) ; correspondence - 19 c.

References:

1. T. Czapczyński, Maria Konopnicka wobec spraw społecznych i narodowych w świetle korespondencji z lat 1888-1910. „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” 1954, t. 4, s. 433-482.
2. T. Czapczyński, Tułacze lata Marii Konopnickiej. Przyczynki do biografii. Łódź 1957.
3. K. Górski, Przedmowa. W: M. Konopnicka, Korespondencja. Red. K. Górski [i in.]. T. 1. Wrocław 1971, s. 5-7.
4. J. Nowak, Z oddalenia niech Cię mój głos doleci... O listach Marii Konopnickiej do Ignacego Wasiłowskiego. W zb.: Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie. Red. J. A. Malik, E. Paczoska. Lublin 2003, s. 381-403.
5. M. Konopnicka, Korespondencja. Red. K. Górski [i in.]. T. 1-4. Wrocław 1971-1975.
6. E. Orzeszkowa, Listy zebrane. Oprac. E. Jankowski. T. 1-9. Wrocław 1954-1981.
7. J. Ruciński, Konarszczyk 1838-1878. Pamiętniki z zesłania na Sybir. Lwów 1895.
8. H. Sienkiewicz, Listy: ze zbiorów Juliana Krzyżanowskiego. Oprac. M. Bokszczanin, M. Korniłowicz. T. 1-5. Warszawa 1977-2009.

Issue:

4

Start page:

231

End page:

237

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: