Object structure
Title:

Renata Ingbrant, From „Her” Point of View. Woman’s Anti-World in the Poetry of Anna Świrszczyńska. Stockholm 2007

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2008)

Creator:

Kraskowska, Ewa

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Świrszczyńska, Anna (1909-1984) ; feminist criticism ; Polish poetry - 20 c.

References:

1. Ambers Aglow. An Anthology of Contemporary Polish Women’s Poetry (1981-1995). [Red., tł.] R. Grol. Host Publications Inc., Austin, Texas, 1996.
2. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1968. Warszawa 1998.
3. G. Borkowska, Poezja i etyka. Książka o wierszach Świrszczyńskiej. „Teksty Drugie” 2005, nr 1/2, s. 94-98.
4. E. Grossman, From (Re)creating Mythology to (Re)claiming Female Voices: Amelia Hertz and Anna Świrszczyńska as Playwrights. W zb.: The Other in Polish Theatre and Drama. Ed. K. Cioffi, B. Johnston. Columbus, Ohio, 2004.
5. A. Kluba, „Interpretacje kropki". O cyklu „Groteski" z tomu „Wiatr" Anny Świrszczyńskiej. „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 1, s. 141-152.
6. A. Kolodny, A Map of Rereading: Gender and the Interpretation of Literary Texts. W zb.: The New Feminist Criticism. Essays on Women, Literature and Theory. Ed. E. Showalter. London 1986.
7. J. Korek, Paradoksy paryskiej „Kultury”: ewolucja myśli politycznej w latach 1947-1980. Stockholm 1998.
8. J. Korek, Paradoksy paryskiej „Kultury”: ewolucja myśli politycznej w latach 1947-1980. Lublin 2000.
9. A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Poezja polska po roku 1968 roku. Warszawa 2000.
10. M. Legierski, Modernizm Witolda Gombrowicza. Stockholm 1996.
11. M. Legierski, Modernizm Witolda Gombrowicza. Warszawa 1999.
12. Cz. Miłosz, Jakiegoś to gościa mieliśmy: o Annie Świrszczyńskiej. Kraków 1996.
13. Cz. Miłosz, The History of Polish Literature. University of California Press, California 1983.
14. T. Mizerkiewicz, „Można się śmiać, umierając". Śmiech i komizm w poezji Anny Świrszczyńskiej. W: Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Poznań 2007, s. 186-203.
15. M. Russo, Female Grotesque: Risk, Excess and Modernity. New York 1994.
16. Spoiling cannibals fun. Polish poetry of the last two decades of communist rule. [Wyd. i przekł.] S. Barańczak, C. Cavanagh. [Przedm.] H. Vendler. Northwestern University Press, Evanston, Illinois, 1991.
17. K. Stala, Na marginesach rzeczywistości: o paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza. Warszawa 1995.
18. K. Stala, On the Margins of Reality: the Paradoxes of Representation in Bruno Schulz’s Fiction. Stockholm 1993.
19. R. Stawowy, „Gdzie jestem ja sama”: o poezji Anny Świrszczyńskiej. Kraków 2004.
20. A. Swir, Happy as a Dog’s Tail. Transl. Cz. Miłosz, L. Nathan. San Diego 1985.
21. A. Swir, Talking to My Body. Transl. Cz. Miłosz, L. Nathan. Washington 1996.
22. M. Szulc-Packalén Pokolenie 68: studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych. Uppsala 1987.
23. M. Szulc-Packalén Pokolenie 68: studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych. Warszawa 1997.
24. A. Świrszczyńska, Budowałam barykadę / Building the Barricade. Transl. M. J. Kryński, R. Maguire. Kraków 1979.
25. A. Świrszczyńska, Cierpienie i radość. Warszawa 1985.
26. A. Świrszczyńska, Fat Like the Sun. Transl. M. Marshment, G. Baran. London 1986.
27. A. Świrszczyńska, I’m the Old Woman. Transl. M. Marshment, G. Baran. Canterbury 1985.
28. A. Świrszczyńska / A. Swir, Mówię do swego ciała / Talking to My Body. Przeł. Cz. Miłosz, L. Nathan, Kraków 2002.

Issue:

4

Start page:

251

End page:

256

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: