Obiekt

Tytuł: Pamięć o Sugiharze i „wizach życia” w Polsce

Twórca:

Hądzelek, Aleksandra

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 51 z. 1 (2016)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 117-144 ; Streszcz. ang, ros.

Abstrakt:

Artykuł jest przeglądem polskich miejsc pamięci o „wizach życia”, które w 1940 r. wydawał polskim uchodźcom wojennym, głównie pochodzenia żydowskiego, japoński konsul w Kownie, Sugihara Chiune. Jego postać upamiętniona została w Japonii, na Litwie oraz w krajach, w których osiedlili się uchodźcy. W Polsce natomiast bardzo mało jest miejsc pamięci jemu poświęconych. Często koncentrują się one na współpracy Sugihary z polskim wywiadem i na udziale wywiadu polskiego w akcji wizowej, rzadziej natomiast na humanitarnym i bohaterskim czynie wydawania wiz, na przesłaniu tolerancji i równości między ludźmi czy na losach samych uchodźców.

Bibliografia:

Arnon, Ch., Reiss-Mossel E.D., Zerah Wahrhaftig’s Journey, „Judaism: A Quarterly Journal of Jewish Life and Thought” 52 (2003), 3‒4, s. 154–160. ; Baliszewski D., Armia Janów Bondów, „Wprost” 28 (2005), s. 66–68 (też na: wprost.pl [17.07.2005], http://www.wprost.pl/ar/78508/Armia-Janow-Bondow/ [dostęp: 24.01.2011]). ; Baliszewski, D., Archiwum Zdrady, „Wprost” 24 (2007), s. 82‒85 (też na: wprost.pl [04.11.2007], http://www.wprost.pl/ar/116561/Archiwum-zdrady/?pg=1 [dostęp: 24.01.2011]). ; Barbasiewicz O., Jews in Japan until 1945: A Case Study of Eidelberg and Shillony’s Research on Setsuzo Kotsuji, „Hemispheres” 28 (2013), s. 5–20. ; Barbasiewicz O., Konsul Sugihara Chiune a polscy Żydzi w Kownie w okresie 1939–1940, „Sprawy Narodowościowe” 36 (2010), s. 167–187. ; Bez granic, „Wprost” 41 (2001), http://www.wprost.pl/ar/11304/Bez-granic/?pg=1 (dostęp: 24.01.2011). ; Budzyński E., Poczta japońska, „Zeszyty Historyczne” 102 (1992), s. 203–213. ; Ciesielski S., Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej: przekształcenia struktury narodowościowej, 1931–1948, Wrocław 2006. ; Gierymski T. K., Sugihara i Zydzi, „Spojrzenia” 148 (1997), ftp://ftp.icm.edu.pl/pub/journals/spojrzenia/SPO.148.html [dostep: 14.05.2016]. ; Gmitrzak D., Posłaniec Boga, „Newsweek Polska” 50 (2010), s. 78–80 (też pod tytułem Boski Posłaniec, na: Newsweek.pl [04.12.2010], http://swiat.newsweek.pl/boski-poslaniec,69145,1,1.html [dostęp: 01.04.2014]). ; Guryn, A., Tadeusza Romera Pomoc Żydom Polskim na Dalekim Wschodzie, „Kombatant. Biuletyn Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych” 6 (2007), s. 21–23 (też na: [dostęp: 24.01.2011]). ; Guzik J., Stosunek Japonii do kwestii żydowskiej w 1932–1945, Kraków 2013. ; i D., Archiwum zdrady, „Wprost” 24 (2007), s. 82–85 (też na: wprost.pl [04.11.2007], http://www.wprost.pl/ar/116561/Archiwum-zdrady/?pg=1 [dostęp: 24.01.2011]). ; Is this Japan’s Oscar Schindler?: Diaries reveal the tourist board worker who helped Jews escape the Nazis in World War Two 2010, DailyMail.co.uk (18.10.2010), http://www.dailymail.co.uk/news/article-1321359/Amazing-photographs-hint-intriguing-sub-plot-World-War-Two--Jews-helped-escaped-Nazis-allies-Japan.html (dostęp: 26.08.2011). ; Jakubowicz A., Hądzelek A., The Polish Jews of Shanghai and the Political Sociology of Historical Memory, „Holocaust Studies: A Journal of Culture and History” 19 (2013), nr 2, s. 27–64. ; „Japoński Schindler” uczczony w 100 rocznicę urodzin, wp.pl (11.12.2000), http://wiadomosci.wp.pl/kat,1347,title,Japonski-Schindler-uczczony-w-100-rocznice-urodzin,wid,91129,wiadomosc.html?ticaid=112f22#czytajdalej (dostęp: 07.07.2013). ; Japoński Schindler. Sugihara uhonorowany, „Gazeta Wyborcza” 289 (2000), http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,1293449,20001212RP-DGW,Japonski_Schindler,.html (dostęp: 07.07.2013). ; Kazimierski S., Polak, Japończyk – dwa bratanki (cz. 3), „Kurier Galicyjski” 14(162) (2012), dostępne na: Kuriergalicyjski.com (07.08.2012), http://www.kuriergalicyjski.com/index.php/2012-02-03-12-29-43/podzaborami/990-polak-japoczyk-dwa-bratanki-cz-iii (dostęp: 07.07.2013). ; Kobielska M., Pamięć zbiorowa w centrum nowoczesności. Ujęcie Jeffreya K. Olicka, „Teksty Drugie” 6 (2010), s. 179–194. ; Kotarska E., Lista Sugihary. Z prof. Hillelem Levine’em – autorem książki o japońskim konsulu z Kowna, który podczas wojny uratował kilka tysięcy Żydów – rozmawia Elżbieta Kotarska, „Tygodnik Powszechny” 44 (29.10.2000), s. 7. ; Krajewski J., Wojenne dzieje Wilna 1939–1945, Warszawa 2011, s. 35–36. ; Krajewski A., Japonia. Nasz zapomniany sojusznik, „Newsweek Polska” 3 (2011), s. 38‒40 (też na: Newsweek.pl [24.01.2011], http://historia.newsweek.pl/japonia--nasz-zapomniany-sojusznik,70867,1,1.html [dostęp: 12.09.2013]). ; Krzystek J., Konsul Sugihara, „Spojrzenia” 148 (1997), ftp://ftp.icm.edu.pl/pub/journals/spojrzenia/SPO.148.html (dostęp: 3.05.2016). ; Kuromiya H., Pepłoński A., Między Warszawą a Tokio. Polsko-japońska współpraca wywiadowcza 1904–1944, Toruń 2009. ; Levine H., In search of Sugihara : the elusive Japanese diplomat who risked his life to rescue 10,000 Jews from the Holocaust, New York 1996. ; Levine H., Kim pan jest panie Sugihara?, tłum. S. Głąbiński, Warszawa 2000. ; Lista Sugihary. Japonia też miała swojego Schindlera, „Lithuania” 4(13) (1994), s. 185–188 (przedruk za: „Nowy Dziennik” 16.10.1994, z notatką od redakcji kwartalnika „Lithuania”). ; Łossowski P., Agresja ZSRR na Litwę w czerwcu 1940 r., „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowej” 38 (2003), s. 53–66. ; Łossowski P., Kształtowanie się polityki litewskiej wobec obszarów przyłączonych jesienią 1939 r., „Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 17 (1981), s. 139–166. ; Łossowski P., Sprawa neutralności Litwy wobec wojny polsko-niemieckiej 1939 r., „Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 15 (1979), s. 115–140. ; Mackiewicz R., Steckiewicz S., Z dziejów wywiadu na Litwie w czasie II wojny światowej, http://www.akwilno.pl/pdf/Z-dziejow-wywiadu.pdf (dostęp: 12.09.2013). ; Miłosz A., Japoński szlak z litewskiej pułapki, „Kultura” (Paryż), czerwiec 2000, s. 153–156. ; Onodera Y., Walka attaché Onodery, „Japonica. Czasopismo poświęcone cywilizacji japońskiej” 2 (1994), s. 95–112. ; Paldiel M., The Path of The Righteous: Gentile Rescuers of Jews During the Holocaust, Jersey City NJ 1993. ; Paldiel M., Sheltering the Jews: stories of Holocaust rescuers, Minneapolis MN 1996. ; Paldiel M., Saving the Jews: amazing stories of men and women who defied the “final solution”, Rockville 2000. ; Pałasz-Rutkowska E., Onodera i Rybikowski, „Japonica. Czasopismo poświęcone cywilizacji japońskiej” 2 (1994), s. 93–95. ; Pałasz-Rutkowska E., Polityka Japonii wobec Polski 1918–1941, Warszawa 1998. ; Pałasz-Rutkowska E., Romer A.T., Historia stosunków polsko-japońskich 1904–1945, wyd. 1: Warszawa 1996. ; Pałasz-Rutkowska E., Romer A.T., Historia stosunków polsko-japońskich 1904–1945, wyd. 2: Warszawa 2009. ; Pałasz-Rutkowska E., Romer A.T., Polish-Japanese Co-operation in World War II, „Japan Forum. The International Journal of Japanese Studies” 7 (1995), nr 2, s. 285–316. ; Pałasz-Rutkowska E., Romer A.T., Współpraca polsko-japońska w czasie drugiej wojny światowej, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 110 (1994), s. 3–43. ; Pałasz-Rutkowska E., Wizy życia, „Kombatant. Biuletyn Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych” 6 (2007), s. 18–20. ; Pepłoński A., Wojna o tajemnice. W tajnej służbie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1944, Kraków 2011. ; Polsko-Brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej / Intelligence co-operation between Poland and Great Britain during World War II, vol. 2, Warszawa 2005 ( Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych/The Head Office of State Archives). ; Prezydent odznaczył tych, którzy ratowali Żydów, „Wprost” 10.10.2007, http://www.wprost.pl/ar/115485/Prezydent-odznaczyl-tych-ktorzy-ratowali-Zydow/ (dostęp: 24.01.2011). ; Raport konsula Sugihary Chiune, przekł. [z ros.], oprac. i wstęp E. Pałasz-Rutkowska, „Japonica. Czasopismo poświęcone cywilizacji japońskiej” 7 (1997), s. 129–139. ; Roman W.K., Konspiracja polska na Litwie i Wileńszczyźnie: wrzesień 1939 - czerwiec 1941. Lista aresztowanych, Toruń 2001. ; Siekacz M., Diaspora żydowska w Japonii w latach 1853–1945, „Midrasz” 3(119) (marzec 2007), s. 30–38. ; Skaradziński B., Z szarad historii, „Nowe Ksiazki” 11 (2000), s. 24. ; Skotnicki A.B., Klimczak W., Społeczność żydowska w Polsce. Zwyczaje i udział w walce o niepodległość. Dwa oblicza krakowskich Żydów, Kraków 2006. ; Sugihara Y., Visas for Life, San Francisco 1995. ; Szpociński A., Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie” 4 (2008), s. 19–20. ; Szymaniak M., Rybińska A., Bohaterowie czasu Zagłady, „Rzeczpospolita” (27.06.2008), http://www.rp.pl/artykul/154668.html (dostęp: 26.08.2011). ; Tomaszewski L., Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939–1945, Warszawa 1999, s. 122–127. ; Unger L., Lista Sugihary. Czytane w Brukseli, „Kultura” kwiecień 2000, s. 147‒151. ; Zychowicz P., Jak Japończycy ratowali Żydów, „Rzeczpospolita” (19.10.2010), http://www.rp.pl/artykul/551288-Jak-Japonczycy-ratowali-Zydow.html#ap-1 (dostęp: 3.05.2016). ; Żbikowski A., U genezy Jedwabnego: Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, wrzesień 1939 – lipiec 1941, Warszawa 2006.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

51

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

117

Strona końc.:

144

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61535 ; p-ISSN 1230-5057 ; e-ISSN 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2016.1.06

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/51/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/51/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji