Object structure

Title:

Wąsy

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Creator:

Grochowski, Grzegorz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

sarmatism ; gender ; modernity

References:

1. É. Badinter, XY. Tożsamość mężczyzny, przeł. G. Przewłocki, W.A.B., Warszawa 1993.
2. J.A. Chrościcki, Pompa Funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, PWN, Warszawa 1974.
3. J.J. Courtine, C. Haroche, Historia twarzy, przeł. T. Swoboda, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007, s. 90.
4. P. Czapliński, Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
5. Ph. Halsman, S. Dali, Dali’s Moustache. A Photographic Interview by Salvador Dali and Philippe Halsman, Simon and Schuster, New York 1954.
6. M. Karpowicz, Polski portret trumienny, w: tegoż Sztuki polskiej drogi dziwne, Excalibur, Bydgoszcz 1994.
7. J. Kitowicz, Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, Wydawnictwo E. Raczyński, Poznań 1840, s. 231.
8. F. Kniaźnin, Oda do wąsów, w: tegoż, Wybór poezji, oprac. W. Borowy, Wrocław 1948, BN, seria I, nr 129, s. 111.
9. K. Koehler, Wąsy, portal Palus Sarmatica (http://www.palus-sarmatica.pl/index.php/lista/88-wasy).
10. P.O. Loew, Sarmaci bez wąsów. Mit i rzeczywistość w kulturze politycznej Polski, w: Nowoczesność i sarmatyzm, red. P. Czapliński, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2011.
11. J. Łotman, B. Uspienski, Rola modeli dualnych w dynamice kultury rosyjskiej (do końca XVIII w.), przeł. B. Żyłko, w: Semiotyka dziejów Rosji, red. B. Żyłko, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1993, s. 37-43.
12. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, w: Dzieła, t. 4, Czytelnik, Warszawa 1998, s. 296-297.
13. F. Muscarella, M.R. Cunningham, The Evolutionary Significance and Social Perception of Male Pattern Baldness and Facial Hair, „Ethology and Sociobiology” 1996 nr 17 (2).
14. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków 2011.
15. J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce, Rozkwit – upadek – relikty, Wydawnictwo 3, Warszawa 1983, s. 165.
16. Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych, red. J. Dziubkowa, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1996.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

8

End page:

20

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: